Interesy Józefa hr. Wielopolskiego. Dobra Niegardów, Przesławice, Wiśniowa, Balowice

Sygnatura
21/288/0/8
Daty skrajne
1750 - 1898
Liczba serii
1
Liczba skanów
7685
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/8/438 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od 1 listopada do 28 lutego 1869 roku 1868-1869 176
21/288/0/8/439 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od 19 lipca 1869 roku 1868-1870 532
21/288/0/8/440 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od 1 marca 1869 roku do dnia 18 lipca 1869 roku 1869-1869 408
21/288/0/8/441 Dowody rozchodu kasy dóbr Przęsławice od 1 lipca 1876 roku 1876-1877 110
21/288/0/8/442 Wy Edmund Zagórski. Dzierżawa Niegardowa /Korespondencja w sprawie dzierżawy dóbr/ 1876-1877 23
21/288/0/8/443 Dzierżawa. Niegardowa /kontakty dzierżawne i rachunki/ 1876-1877 39
21/288/0/8/444 Niegardów. Towarzystwo /Zaciągnięcie pożyczki/ 1876-1877 39
21/288/0/8/445 Niegardów. Oszacowanie budynków oraz budowa takowych 1871-1871 7
21/288/0/8/446 Niegardów. Kupno tychże dóbr 1805, 1831-1871 245
21/288/0/8/447 Niegardów. Komisja włościańska i likwidacyjna 1821, 1865-1869 73
21/288/0/8/448 Rachunki roczne dóbr Niegardowa 1819-1833 353
21/288/0/8/449 Niegardów. Rachunki od roku 1834 do roku 1855 1834-1855 293
21/288/0/8/450 Dziennik przychodu i rozchodu gotowych pieniędzy w dobrach Niegardów od dnia 24 czerwca 1832 roku, poczynając p. Franciszkowi Złowadzkiemu ekonomowi udzielonych 1832-1833 107
21/288/0/8/452 Rachunek przychodu zboza tudziez gotowych pieniędzy w dobrach Niegardów od dnia 24 czerwca 1832 do tegoż dnia 1833 roku 1833-1833 75
21/288/0/8/453 Wiśniowa. Kupno tychże dóbr 1859-1868 176
21/288/0/8/454 J.W Kołłątaj /Akta dotyczące sumy posagowej Ludwiki Kołłątajowej zabezpieczonej na hipotece dóbr Wiśniowa/ 1859-1867 37
21/288/0/8/455 Wykaz hipoteczny dóbr Wiśniowa 1860-1860 49
21/288/0/8/456 Wiśniowa. Opis dóbr /i rejestr pomiarowy dóbr z roku 1859/ 1864-1866 37
21/288/0/8/457 Wiśniowa. Zarząd dóbr 1860-1866 20
21/288/0/8/458 Wiśniowa. Sprzedaż lasów 1861-1861 8
Wyświetlanie 21 do 40 z 56 wpisów.