Wydział Administracyjny

Sygnatura
48/10/0/1
Daty skrajne
1805 - 1875
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 68 z 68 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
48/10/0/1/1 Akta w przedmiocie protokołów postrzeżeń nad rachunkami 1805-1849 0
48/10/0/1/2 Akta w przedmiocie katastrów ogniowych 1809-1866 0
48/10/0/1/3 Akta w przedmiocie spisów statystycznych 1817-1843 0
48/10/0/1/4 Akta w przedmiocie wypłaty … 1818-1865 0
48/10/0/1/5 Akta w przedmiocie personaliów 1818-1868 0
48/10/0/1/6 Akta w przedmiocie konsesnów administracyjnych 1818-1870 0
48/10/0/1/7 Akta w przedmiocie kaucji 1819-1864 0
48/10/0/1/8 Akta w przedmiocie [dostawy opału i światła dla wojska] 1819-1870 0
48/10/0/1/9 Akta w przedmiocie prenumeraty dzienników i różnych dzieł 1819-1869 0
48/10/0/1/10 Akta w przedmiocie miar i wag 1819-1845 0
48/10/0/1/11 Akta w przedmiocie rzemieślników 1819-1867 0
48/10/0/1/12 Akta w przedmiocie dróg, mostów i szarwarku 1819-1870 0
48/10/0/1/13 Akta w przedmiocie [transportu więźniów] 1819-1842 0
48/10/0/1/14 Akta w przedmiocie szpitalów 1820-1842 0
48/10/0/1/15 Akta w przedmiocie ogrodzenia cmentarza, reperacji kościoła i dzwonnicy oraz majątków poduchownych 1820-1870 0
48/10/0/1/16 Akta w przedmiocie zwalenia domów, dachów, kominów 1820-1870 0
48/10/0/1/17 Akta w przedmiocie [prowadzenia kancelarii] 1820-1845 0
48/10/0/1/18 Akta w przedmiocie przesiedleń … 1820-1845 0
48/10/0/1/19 Akta w przedmiocie przejęcia … miejskiego 1820-1870 0
48/10/0/1/20 Akta w przedmiocie sprawiania utensyliów biurowych 1821-1869 0
48/10/0/1/21 Akta w przedmiocie starozakonnych, własności nieruchome posiadających 1821-1835 0
48/10/0/1/22 Akta w przedmiocie dozorców bożniczych 1822-1870 [1971-1975] 0
48/10/0/1/23 Akta w przedmiocie wyrobów krajowych 1822-1843 0
48/10/0/1/24 Akta w przedmiocie choroby 1822-1869 0
48/10/0/1/25 Akta w przedmiocie emerytury 1824-1864 0
48/10/0/1/26 Akta w przedmiocie kanonów od zarobków 1824-1867 0
48/10/0/1/27 Akra w przedmiocie podawania kwartalnych raportów o wypadkach śmierci starozakonnych 1824-1868 0
48/10/0/1/28 Akta w przedmiocie utrzymania ksiąg stanu cywilnego wyznania mojżeszowego przez urzędników 1825-1870 [1871-1875] 0
48/10/0/1/29 Akta w przedmiocie wypłat pensji 1825-1866 0
48/10/0/1/30 Akta w przedmiocie funduszu Towarzystwa Ogniowego 1825-1843 0
48/10/0/1/31 Akta w przedmiocie czynionych korespondencji z urzędami pocztowymi 1825-1854 0
48/10/0/1/32 Akta w przedmiocie prowadzenia rachunków Kasy Ekonomicznej 1825-1867 0
48/10/0/1/33 Akta w przedmiocie podawania protestów do etatu bożniczej parafii Rozprza 1826-1870 [1871-1875] 0
48/10/0/1/34 Akta w przedmiocie złożenia przysięgi Najjaśniejszemu Panu 1826-1867 0
48/10/0/1/35 Akta w przedmiocie depozytów 1826-1868 0
48/10/0/1/36 Akta w przedmiocie zrzeczenia się towarzystw tajnych 1826-1836 0
48/10/0/1/37 Akta w przedmiocie szkoły topolowej 1827-1837 0
48/10/0/1/38 Akta w przedmiocie [naprawy dróg i mostów] 1827-1870 0
48/10/0/1/39 Akta w przedmiocie szczepienia ospy dzieciom 1827-1870 [1871-1875] 0
48/10/0/1/40 Akta w przedmiocie rachunków bożniczych 1827-1866 0
48/10/0/1/41 Akta w przedmiocie urządzeń administracyjnych 1819-1843 0
48/10/0/1/42 Akta w przedmiocie zbiór referatów do władz przesyłanych 1829-1834 0
48/10/0/1/43 Akta w przedmiocie protokołów instalacji burmistrzów 1837-1867 0
48/10/0/1/44 Akta w przedmiocie ogólnych przepisów dla Zarządu Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego 1838-1840 0
48/10/0/1/45 Akta w przedmiocie żebraków 1840 0
48/10/0/1/46 Akta w przedmiocie [rozkładu składki ogniowej] 1840-1855 0
48/10/0/1/47 Akta w przedmiocie wypadku nadzwyczajnych śmierci 1841-1870 0
48/10/0/1/48 Akta w przedmiocie katastrów ogniowych 1842-1843 0
48/10/0/1/49 Akta w przedmiocie doręczania ekspedycji 1842-1856 0
48/10/0/1/50 Akta w przedmiocie rad familijnych 1843-1844 0
48/10/0/1/51 Akta w przedmiocie rozporządzeń ogólnych władz i korespondencja 1844-1870 0
48/10/0/1/52 Akta w przedmiocie różnej korespondencji 1844-1870 0
48/10/0/1/53 Akta w przedmiocie urządzeń co do ubiorów żydowskich 1844-1867 0
48/10/0/1/54 Akta w przedmiocie instrukcji kasowych 1845-1867 0
48/10/0/1/55 Akta w przedmiocie spisu inwentarza 1845-1869 0
48/10/0/1/56 Akta w przedmiocie statystyki 1847-1869 0
48/10/0/1/57 [Dziennik Korespondencyjny] 1847 0
48/10/0/1/58 Akta w przedmiocie [epidemi cholery] 1847-1867 0
48/10/0/1/59 Akta w przedmiocie spisów domów i budowli, do których pobór podatku podymnego przedsiębrany być musi 1849-1867 0
48/10/0/1/60 Akta w przedmiocie oznak honorowych 1854-1867 0
48/10/0/1/61 Akta w przedmiocie protokołów postrzeżeń nad rachunkami 1855-1870 0
48/10/0/1/62 Akta w przedmiocie wykazów mieszkańców wyznania ewangelickiego 1867-1868 0
48/10/0/1/63 Akta w przedmiocie broni palnej 1861-1870 0
48/10/0/1/64 Akta tyczące się ubezpieczenia bydła 1861-1868 0
48/10/0/1/65 Akta tyczące się świadectw akceptacji 1862-1870 0
48/10/0/1/66 Dziennik Korespondencyjny 1863 0
48/10/0/1/67 Dělo Magistrata Goroda Rosprži o Zagraničnych˝ Pasportach˝ Inostrancev˝ 1867-1869 0
48/10/0/1/58a Akta w przedmiocie ksiąg ludności 1848-1869 0
Wyświetlanie 1 do 68 z 68 wpisów.