Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 521 do 560 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1662 Sapieha Adam (kardynał); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1663 Sapieha E., Rembielińska Jadwiga, Kieniewicz; Załączniki: kopia telegramu 1927 0
2/100/0/5.7/1664 Sardea Charles (profesor, publicysta); Załączniki: a) "The candidature of Mr. Paderewski. A great educational opportunity" by prof. Charles Sardea; b) wycinek prasowy; L.2 (odpowiedź - maszynopis) 1933-1934 0
2/100/0/5.7/1665 Satterlee Herbert L.; Załączniki: umowa między H. Weir, a I. J. Paderewskim; L.2 1921 0
2/100/0/5.7/1666 Scherbak H.; Załączniki: Proposition Scherbak 47 (odezwa); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1667 Schiller M.; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1668 Schmid L. (wydawca); Załączniki: egz. 3 broszur pióra ks. Wacława Tworkowskiego, wydanych w Sion w 1921: a) "Lloyd George et la Haute-Silésie" (p.23); b) "La Société des Nations et la Pologne a propos de l'affaire de la Haute-Silésie (p.23); c) "Autor du Dangez bolchéviste" (p.15); L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1669 Schwinn Carl W.; L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1670 Setmajer Zdzisława; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1671 Seyda Marian; Załączniki: notatka M. Seydy dla I. J. Paderewskiego; L.9 (odpowiedzi - rękopisy) 1923-1934 0
2/100/0/5.7/1672 Seyda Władysław; L.4 1931-1934 0
2/100/0/5.7/1673 Seymour Charles (profesor, historyk); Dotyczy publikacji korespondencji I. J. Paderewskiego z E. M. House'm w czasie wojny światowej; L.2 1927-1928 0
2/100/0/5.7/1674 Scherlock Minnie; L.2 1937 0
2/100/0/5.7/1675 Shuman W. J.; Załączniki: wycinek z "Chicago Tribune" pt. "Expect Poland to urge return of Paderewski"; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1676 Sikorska Helena i Zofia; L.10 (odpowiedź - rękopis); patrz t.1860 1928-1937 0
2/100/0/5.7/1677 Sikorski Władysław; Załączniki: kwestionariusz zredagowany przez W. Sikorskiego dla gen. Weygandta na pytania miał odpowiedzieć I. J. Paderewski; L.37 1928-1929 0
2/100/0/5.7/1678 Sikorski Władysław; Załączniki: a) 2 telegramy do I. J. Paderewskiego, podpisane "T."; b) wycinki prasowe, m.in. O książce W. Sikorskiego pt. "Le probléme de la paix"; c) W. Witos - "Mój pobyt w Brześciu" - memoriał (maszynopis); Niektóre telegramy podpisali: K. Olchowicz, Ks. (Z. Kaczyński) i pułk. (I. Modelski) i inni; L.33; brak s.65, 79 1930-1931 0
2/100/0/5.7/1679 Sikorski Władysław; Załączniki: a) "P=S" z dopiskiem W. Sikorskiego; b) "Ilustrowany Kurier Codzienny", 20 IX 1933, (karta tytuł.); c) "Kurier Warszawski" 15 I 1933 i 21 X 1933 (4 karty); d) "Gazeta Warszawska" 22 IX 1933 r. (karta tytuł.); e) "Myśl i Czyn", nr 1 z dn. 145 x 1933 r.; f) wycinki prasowe; L.17 (odpowiedź - rękopis) 1932-1933 0
2/100/0/5.7/1680 Sikorski Władysław; Załączniki: a) "Polska Zbrojna" 3 II 1934 (1 karta); b) Informacyjny Biuletyn Związku Hallerczyków, nr 2/34; c) oświadczenie I. J. Paderewskiego dla Agencji Harasa o polityce zagranicznej Polski i deklaracji polsko-niemieckiej z 26 I 1934 r. (maszynopis, j. fr.) d) wycinki prasowe o książce W. Sikorskiego "Przyszła wojna"; e) "Ocena sytuacji", raport, V 1935 r.; (odpowiedź - rękopis) 1934-1935 0
2/100/0/5.7/1681 Sikorski Władysław; Załączniki: a) życiorys I. J. Paderewskiego napisany przez W. Sikorskiego dla prasy (rękopis); b) Polityka Śmigłego-Rydza w relacji nieznanego autora (rękopis, s.11); c) W. Sikorski "O polską tezę bezpieczeństwa", w: "Kurier Warszawski", 1936 r.; d) W. Sikorski "Situation internationale de la Pologne", w: "La Gazette de Lausanne", 3 IV 1939; e) "Mademoiselle Jeanne Laplace. Seance du 6 Février 1936" (maszynopis, j. fr); L.27 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1936-IX 1939 0
2/100/0/5.7/1682 Sikorski Władysław; L.31 (odpowiedzi - maszynopisy) IX 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1683 Sikorski Władysław; Załączniki: a) list W. Sikorskiego do H. Lübke; b) list I. J. Paderewskiego do J. Rembielińskiej; c) fotografia; L.16 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.27 b.d. 0
2/100/0/5.7/1684 Singleton A. M. W. (publicystka); Załączniki: a) "Danzig should be Polish" - wywiad z A. M. W. Singleton (maszynopis); b) wycinek -"Polish Society in London", podpisany przez A. M. W. Singleton; c) ogłoszenie o odczycie A. M. W. Singleton pt. "Ireland and France" (druk); d) "Poland indomitable" by A. M. W. Singleton, London 1935 (broszura, s.72); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1685 Studziński Władysław; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1686 Skalski Franciszek (ksiądz); L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1687 Skatin Joseph (korespondent PAT'a w Australii); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1688 Skirmunt Konstanty; Załączniki: a) artykuły D. Lloyd George'a o rozbrojeniu i bezpieczeństwie (odpis, tłumaczenie); b) telegram A. Skrzyńskiego do K. Skirmunta z dn. 24 VI 1925 r.; c) zaproszenie; L.22 (odpowiedzi - rękopisy) 1921-1939 0
2/100/0/5.7/1689 Skłodowski Władysław (brat Marii Curie - Skłodowskiej); Załączniki: odpis listu; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1690 Skogholm Carl Werner; Załączniki: rysunek popiersia I. J. Paderewskiego; L.3 1938-1939 0
2/100/0/5.7/1691 Skrzyński Aleksander; L.7 (odpowiedź - rękopis); patrz t.1688 1923-1925 0
2/100/0/5.7/1692 Skrzyński Władysław (ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej); Załączniki: zaproszenie i spis osób; L.6 (odpowiedzi - rękopisy) 1925-1934 0
2/100/0/5.7/1693 Smith Charles Stephenson (dziennikarz); L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1694 Sobański Władysław; Załączniki: a) zaproszenie i lista gości; b) list de Lannoy z dn. 16 V 1924 r. do W. Sobańskiego; c) życiorys W. Sobańskiego (maszynopis); L.11 (odpowiedzi - maszynopisy); brak s.58-62 1923-1940 0
2/100/0/5.7/1695 Sobieniowski Florian; Załączniki: a) G. Bernard Shaw - "Cezar i Kleopatra". Prolog (przeznaczony dla scen polskich, rękopis); L.8 1925-1928 0
2/100/0/5.7/1696 Sochaczewski Stanisław; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1697 Sokal Franciszek (delegat RP przy Lidze Narodów); L.9 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1698 Sokolnicka Lucyna; Załączniki: "Zofia Sokolnicka" - życiorys Z. Sokolnickiej - działaczki ND i ZLN, napisany przez dr Wandę Brzeską (maszynopisy); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1699 Sołtanowa Amelia z Weyssenhoffów; Załączniki: (odpis - maszynopis); L.1 1936 0
2/100/0/5.7/1700 Sosnkowski Kazimierz; Załączniki: 4 fotografie pamiątek po F. Chopinie, posiadanych przez Bibliotekę Polską w Paryżu; L.5 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1932-1939 0
2/100/0/5.7/1701 Starzyński Stefan; L.4 (odpowiedź - maszynopis) 1935-1938 0
Wyświetlanie 521 do 560 z 678 wpisów.