Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 641 do 678 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1782 Zamoyski Adam; Załączniki: a) Adres do Legacji Stanów Zjednoczonych w W-wie (kopia); b) odpowiedź B. Thaw jr. (chargé d'affaires ad interim) - kopia; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1922-1934 0
2/100/0/5.7/1783 Zamoyski Maurycy i Jan; (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1929-1939 0
2/100/0/5.7/1784 Zarzycki Józef; Załączniki: I. Zar. (Józef Zarzycki) - "Kiedy w Polsce będzie dobrze?", Kołomyja 1931 (broszura, s.14); L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1785 Zawisza Adam; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1786 Zazdro-Mejrowa Seweryna, Mejro-Chojnowska Stefania 1924 0
2/100/0/5.7/1787 Zbyszewski Tytus (konsul generalny RP, Chicago); (odpowiedzi - rękopisy) 1931-1934 0
2/100/0/5.7/1788 Zdanowski Juliusz (senator); Załączniki: pokwitowanie J. Zdanowskiego na sumę otrzymaną na cele wyborcze bloku chrześcijańsko-narodowego; L.2 1922-1924 0
2/100/0/5.7/1789 Zdziechowski Jerzy (b. minister skarbu); L.6 (odpowiedzi - rękopisy) 1931-1939 0
2/100/0/5.7/1790 Zembrzuska Maria; L.2 1931 0
2/100/0/5.7/1791 Ziniewicz A. K. (emigrant rosyjski w Pradze); Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1792 Znamięcki, Rajchman; (odpowiedź - maszynopis); patrz t.2832 1940 0
2/100/0/5.7/1793 Zuske Maksymilian; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1794 Żniniewicz Janina (dr); L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1795 Żółtowski Adam; L.2 1931-1939 0
2/100/0/5.7/1796 Żurakowski Stanisław i Halina; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1934 0
2/100/0/5.7/1797 Żychliński Bolesław (ksiądz); L.2 1925 0
2/100/0/5.7/1798 Żychliński Józef i Zofia; Załączniki: a) "Stan sprawy Pułaskiego" (maszynopis 2 egz.); b) "Pro memoria w sprawach spadków amerykańskich po Kozłowskich" (maszynopis); c) "Akt na przeżycie zawarty pomiędzy Kazimierzem Pułaskim a... Kazimierzem Kozłowskim" (odpis - maszynopis); d) "Memoriał w sprawie spadku po Kozłowskim i Pułaskim" (maszynopis); e) Aneksy do "Memoriału" (odpisy - maszynopisy); 1) list Konsulatu USA we Wrocławiu z dn. 6 III 1906 r. doc. Frankowskiego; 2) list Konsulatu Niemieckiego w Nowym Jorku z dn. 1 I 1910 r.; 3) list Poselstwa USA w Warszawie z dn. 11 II 1930 r.; 4) list J. H. Leman'a z dn. 19 VI 1928 r. do Z. Żychlińskiej z załącznikiem - listem I. H. Leman'a z dn. 7 V 1928 r. do Wł. Szczepkowskiego; 5) list Departamentu Stanu (tłumaczenie); 6) list poselstwa RP w Waszyngtonie do K. Żuromskiego z dn. 14 IV 1927 r.; 7) list Poselstwa RP w Waszyngtonie do K. Kolszewskiego z dn. 16 IV 1929 r.; L.9 (odpowiedzi - rękopisy) 1929-1938 0
2/100/0/5.7/1799 Rodziny królewskie, papieże, prezydenci; (odpisy - rękopis) 1902-1925 0
2/100/0/5.7/1800 Amerykanie, którzy służyli w Polsce; L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1801 N.N.; Dotyczy sprawy wyboru króla żydowskiego; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1802 N.N.; Dotyczy nadania autorowi listu orderu "Polonia Restituta"; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1803 N.N. (prawdopodobnie dziennikarz); Dotyczy przemówienia I. J. Paderewskiego na obiedzie ku czci W. Wilsona, artykułu o "Woodrow Wilson Foundation" w "Journal de Geneve", artykuł o działalności I. J. Paderewskiego w St. Zj. AP.; L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1804 N.N. z Londynu; L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1805 N.N.; Dotyczy pracy autora w organizacjach rakietowych, obiadu w Lloyd George'a; brak zakończenia; L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1806 N.N.; Dotyczy sytuacji w Polsce po zamachu majowym, dyktatorskich form rządzenia, roli Sejmu, ocena partii ND, Chd, "Piasta"; brak początku i zakończenia; L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1807 N.N.; hołd z okazji odsłonięcia pomnika W. Wilsona w Poznaniu 1931 0
2/100/0/5.7/1808 N.N.; Dotyczy roli I. Mościckiego przy odsłonięciu pomnika W. Wilsona, sprawy brzeskiej, prześladowania narodowców; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1809 N.N.; L.1; Ostrzeżenie przed rozmową z I. Modelskim 1932 0
2/100/0/5.7/1810 N.N.; Dotyczy usług oddanych przez autora listu I. J. Paderewskiemu w listach 1915-1918 u rządów St. Zjednoczonych i Kanady; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1811 Ol. J.; Dotyczy skasowania autonomii wyższych uczelni i sytuacji politycznej w Polsce; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1812 N.N.; Dotyczy zaproszenia I. J. Paderewskiego do wzięcia udziału w organizacji obrony wolności sumienia; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1813 Notatka, pisana w imieniu "Pana Józefa"; W pewnym okresie W. Sikorski podpisywał się "Józef" 1933 0
2/100/0/5.7/1814 N.N.; Dotyczy sytuacji w kraju; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1815 N.N.; Dotyczy przepowiedni związanej z liczbą "44"; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1816 N.N.; Dotyczy szerzenia wrogich Polsce informacji przez Gregora Nagornego z prefektury Orlean; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1817 N.N.; Dotyczy pożyczki amerykańskiej dla Polski; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1818 "Telephone Messages" 1934-1938 0
2/100/0/5.7/1819 Zaproszenia od różnych osobistości politycznych, organizacji, instytucji, stowarzyszeń; Załączniki: plany rozsadzenia gości; menu 1899-1940 0
Wyświetlanie 641 do 678 z 678 wpisów.