Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 201 do 240 z 346 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/225 [Wykaz ofiarodawców na rzecz Woj. Komitetu Obchodu 5 lecia Niepodległości Polski Ludowej w Bydgoszczy] 1949 0
6/852/0/3/226 [Akcja przeciwpowodziowa] 1946 0
6/852/0/3/227 Sprawozdania [z przebiegu Dni Oświaty, Książki i Prasy na terenie województwa] 1950 0
6/852/0/3/228 Tydzień Oświaty, Książki i Prasy 1-7 V 1950 r. [sprawozdania z uroczystości, programy imprez, protokoły] 1950 0
6/852/0/3/229 [Akcja dot. powołania Komisji Planowania Rolniczego] 1948 0
6/852/0/3/230 [Akcja siewna, sprawozdania z akcji wiosennej, żniwnej i sprzętów jesiennych] 1946 0
6/852/0/3/231 [Akcja pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie] 1948 0
6/852/0/3/232 Akcja skupu zboża, [tom I] 1945-1950 0
6/852/0/3/233 [Akcja oszczędnościowa w Radach Narodowych] 1948 0
6/852/0/3/234 Różne sprawy samorządowe [uruchomienie zakładów pracy na terenie pow. żnińskiego] 1946-1950 0
6/852/0/3/235 Różne sprawy samorządowe, [Tom II] 1949-1950 0
6/852/0/3/236 Polski Czerwony Krzyż 1949-1950 0
6/852/0/3/237 Liga Morska 1949-1950 0
6/852/0/3/238 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1949-1950 0
6/852/0/3/239 Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza 1948-1949 0
6/852/0/3/240 [Sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych, odezwa do społeczeństwa Wojewody Pomorskiego, protokół zgromadzenia delegatów TPMSW] 1948-1950 0
6/852/0/3/241 Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych 1949-1950 0
6/852/0/3/242 [Towarzystwo Burs i Stypendiów] 1948 0
6/852/0/3/243 Towarzystwo Burs i Stypendiów 1949-1950 0
6/852/0/3/244 Liga Lotnicza 1949-1950 0
6/852/0/3/245 Odbudowa Warszawy [Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy] 1949-1950 0
6/852/0/3/246 Różne [ubezpieczenia w PZU, działalność Komitetu Uczczenia Ofiar Mordów Hitlerowskich, "Dzieci Radiofonizacji Pomorza", sprawy Tow. Przyjaciół Łużyc, sprawozdanie i gospodarka drzewem Pom. Izby Rolniczej w Toruniu, Danina Narodowa] 1945-1946 0
6/852/0/3/247 Oświata i kultura 1946-1947 0
6/852/0/3/248 Oświata, kultura i sztuka 1947-1948 0
6/852/0/3/249 Oświata, kultura i sztuka 1947-1949 0
6/852/0/3/250 Oświata, kultura i sztuka 1949-1950 0
6/852/0/3/251 [Akta z zebrań PWRN, protokoły Komisji do zbadania grobów pomordowanych przez Niemców Polaków w Tryszczynie, sprawozdania z ośrodków kulturalnych: teatr, muzea,szkoły] 1945 0
6/852/0/3/252 [Protokół konferencji starostów powiatowych i prezydentów miast poświęconej zagadnieniom kultury i sztuki] 1948 0
6/852/0/3/253 [Program działania samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty] 1948 0
6/852/0/3/254 Sprawy finansowe tygodnia Oświaty, Książki i Prasy 1950 0
6/852/0/3/255 [Przedszkola] 1948 0
6/852/0/3/256 [Oświata, kultura i sztuka, sprawy organizowania przedszkoli] 1949 0
6/852/0/3/257 [Pomoc szkołom w przydzielaniu terenów, pomieszczeń, opału] 1945 0
6/852/0/3/258 Oddanie gmachu Szkoły dla Ociemniałych, przy ul. Krasińskiego 10 przez Izbę Skarbową 1946-1948 0
6/852/0/3/259 [Szkolnictwo] 1947-1949 0
6/852/0/3/260 Budowa gmachu K-dy Wojewódzkiej MO [oddanie budynku szkolnego] 1947-1950 0
6/852/0/3/261 [Działalność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Pomorskiego Domu Sztuki] 1946-1947 0
6/852/0/3/262 [Oświata, kultura i sztuka]. Sprawa utworzenia Wydziału Rolniczego UMK [Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.] 1948 0
6/852/0/3/263 [Działalność Wojewódzkiej Komisji Społecznej do Walki z Analfabetyzmem] 1949 0
6/852/0/3/264 Udział rad narodowych w walce z analfabetyzmem 1949-1950 0
Wyświetlanie 201 do 240 z 346 wpisów.