Dział Organizacyjny

Sygnatura
66/167/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/167/0/1.2/207 Zarządzenia wewnętrzne 1995-1995 0
66/167/0/1.2/208 Zarządzenia wewnętrzne 1996-1996 0
66/167/0/1.2/209 Zarządzenia wewnętrzne 1997-1997 0
66/167/0/1.2/210 Zarządzenia wewnętrzne 1998-1998 0
66/167/0/1.2/216 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1960-1977 0
66/167/0/1.2/217 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1981-1991 0
66/167/0/1.2/218 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1988-1991 0
66/167/0/1.2/219 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1994-1996 0
66/167/0/1.2/220 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1999-1999 0
66/167/0/1.3/18 Pisma okólne 1952-1952 0
66/167/0/1.3/19 Pisma okólne 1953-1953 0
66/167/0/1.3/22 Pisma okólne, instrukcje, zarządzenia 1953-1954 0
66/167/0/1.3/104 Pisma okólne 1954-1954 0
66/167/0/1.3/105 Pisma okólne 1953-1953 0
66/167/0/1.3/212 Pisma okólne 1999-1999 0
66/167/0/1.3/213 Pisma okólne - polecenia służbowe 1999-2000 0
66/167/0/1.3/215 Pisma okólne 2000-2000 0
66/167/0/1.4/5 Wyciągi z matrykuły i organizacji zakładu 1948-1948 0
66/167/0/1.4/24 Korespondencja wewnętrzna 1954-1955 0
66/167/0/1.4/25 Zakładowa umowa zbiorowa 1956-1956 0
66/167/0/1.4/110 Akty normatywne organów zwierzchnich 1991-1993 0
66/167/0/1.4/111 Korespondencja z naczelnymi organami władzy i kontroli 1980-2000 0
66/167/0/1.4/114 Zadania dyrektywne 1967-1967 0
66/167/0/1.4/123 Porozumienie pomiędzy Zakładami Mechanicznymi "Gorzów" a Agencją Rozwoju Przemysłu 2000-2000 0
66/167/0/1.4/124 Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" 1972-1998 0
66/167/0/1.4/125 Polecenia dotyczące ochrony zakładu 1966-1993 0
66/167/0/1.4/126 Dokumenty rejestrowe 1999-2000 0
66/167/0/1.4/127 Wykazy instrukcji wewnętrznych 1980-1996 0
66/167/0/1.4/128 Instrukcja zastosowania i wypełniania dokumentów 1990-1990 0
66/167/0/1.4/129 Zakładowa instrukcja kancelaryjna 1990-1990 0
66/167/0/1.4/130 Instrukcja gospodarowania surowcami wtórnymi 1970-1970 0
66/167/0/1.4/131 Rejestr instrukcji 1962-1963 0
66/167/0/1.4/132 Rejestr instrukcji 1968-1968 0
66/167/0/1.4/133 Rejestr instrukcji 1973-1973 0
66/167/0/1.4/134 Rejestr instrukcji 1976-1976 0
66/167/0/1.4/135 Rejestr instrukcji 1976-1982 0
66/167/0/1.4/136 Rejestr instrukcji 1980-1980 0
66/167/0/1.4/137 Rejestr instrukcji 1980-1980 0
66/167/0/1.4/138 Rejestr instrukcji 1984-1984 0
66/167/0/1.4/139 Rejestr instrukcji 1985-1985 0
66/167/0/1.4/140 Rejestr instrukcji 1986-1988 0
66/167/0/1.4/141 Rejestr instrukcji 1989-1989 0
66/167/0/1.4/142 Rejestr instrukcji 1990-1990 0
66/167/0/1.4/143 Rejestr instrukcji 1992-1996 0
66/167/0/1.4/144 Rejestr instrukcji 1996-2000 0
66/167/0/1.4/145 Regulamin organizacyjny 1998-1998 0
66/167/0/1.4/146 Dokumenty rejestrowe, zakresy działania 1966-1996 0
66/167/0/1.4/147 Schemat struktury organizacyjnej zakładu 1996-1996 0
66/167/0/1.4/148 Schemat organizacyjny Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego 1996-1996 0
66/167/0/1.4/149 Informacja o przedsiębiorstwie 1998-1998 0
66/167/0/1.4/150 Nominacje i odwołania kierowników przedsiębiorstwa 1949-1993 0
66/167/0/1.4/151 Wykaz stanowisk kierowniczych 1960-1998 0
66/167/0/1.4/152 Rejestracja przedsiębiorstwa 1973-1991 0
66/167/0/1.4/155 Zakresy obowiązków pracowników umysłowych 1997-1998 0
66/167/0/1.4/156 Zakresy obowiązków pracowników umysłowych 1997-1998 0
66/167/0/1.4/157 Zakresy obowiązków pracowników umysłowych 1997-1998 0
66/167/0/1.4/160 Instrukcja gospodarowania pieczątkami 1997-1997 0
66/167/0/1.4/161 Rejestr pieczątek 1998-1998 0
66/167/0/1.4/162 Ewidencja pieczęci 1998-2001 0
66/167/0/1.4/163 Książki ewidencji pieczęci 1992-2000 0
Wyświetlanie 61 do 120 z 187 wpisów.