Dział Organizacyjny

Sygnatura
66/167/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 121 do 180 z 187 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/167/0/1.4/164 Obieg dokumentów 1985-1985 0
66/167/0/1.4/165 Obieg dokumentów 1985-1987 0
66/167/0/1.4/166 Obieg dokumentów 1985-1987 0
66/167/0/1.4/167 Obieg dokumentów 1974-1985 0
66/167/0/1.4/168 Obieg dokumentów 1985-1985 0
66/167/0/1.4/169 Obieg dokumentów 1985-1985 0
66/167/0/1.4/170 Obieg dokumentów 1985-1985 0
66/167/0/1.4/515 Architektura zakładu przy ul. Przemysłowej 1983-1983 0
66/167/0/1.5/115 Akty normatywne z posiedzeń zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej 1999-1999 0
66/167/0/1.5/116 Organy zarządzające i wykonawcze 1998-1998 0
66/167/0/1.5/121 Protokoły z posiedzeń kolegium Zakładów Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" 1989-1989 0
66/167/0/1.6/221 Foldery 1993-1999 0
66/167/0/1.6/222 Foldery 1993-2000 0
66/167/0/1.6/223 Dyplomy 1984-1984 0
66/167/0/1.6/224 Listy gratulacyjne 1984-1984 0
66/167/0/1.6/225 Kronika Domu Metalowca 1986-1988 0
66/167/0/1.6/226 Dyplom dla Edwarda Balkiewicza 1993-1993 0
66/167/0/1.6/227 Dyplomy dla Zakładów Mechanicznych "Ursus" 1985-1997 0
66/167/0/1.6/228 Kalendarium historyczne 1945-1988 0
66/167/0/1.6/229 Kalendarium historyczne 1946-1987 0
66/167/0/1.6/230 H. Schulz, Życie nad Wartą, Odrą w EKO, w Ursusie i dzie indziej - wydanie niemieckie 1997-1997 0
66/167/0/1.6/231 Monografia: 50 lat Zakładów Mechanicznych 1995-1995 0
66/167/0/1.6/232 Wystawa dorobku przemysłowego ziem zachodnich i północnych we Wrocławiu 1985-1985 0
66/167/0/1.6/235 Oferta sprzedaży części zamiennych 1999-1999 0
66/167/0/1.6/236 25-lecie Zakładów Mechanicznych - album 1945-1970 0
66/167/0/1.6/237 Wręczenie Orderu Sztandaru Pracy 1979-1979 0
66/167/0/1.6/238 25-lecie Zakładów Mechanicznych - album 1945-1970 0
66/167/0/1.6/239 20-lecie Zakładów Mechanicznych - album 1945-1965 0
66/167/0/1.6/240 Kronika Domu Metalowca 1968-1986 0
66/167/0/1.6/241 Kolekcja zdjęć 1960-1985 0
66/167/0/1.6/242 Kolekcja zdjęć 1960-1985 0
66/167/0/1.6/594 Film video o zakładzie - wersja polska 1993-1993 0
66/167/0/1.6/595 Film video o zakładzie - wersja angielska 1993-1993 0
66/167/0/1.6/596 Zbiór zdjęć 1993-1993 0
66/167/0/1.6/597 Katalog nr 1. Ciągniki gąsienicowe Mazur 1960 0
66/167/0/1.6/598 Katalog nr 2. Prototypy ciągników gąsienicowych G75 1967 0
66/167/0/1.6/599 Negatywy ciągnika gąsienicowego G75 1967 0
66/167/0/1.6/600 Negatywy zdjęć ciągników gąsienicowych Mazur D-50 1960 0
66/167/0/1.6/601 Układy kierownicze do ciągników C360 1960 0
66/167/0/1.6/602 Zespoły ciągników kołowych + zdjęcia ze stacji badań 1970 0
66/167/0/1.6/604 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały konferencyjne) Łagów 16-18.X.1967 1967 21
66/167/0/1.6/605 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały część I) 1967 56
66/167/0/1.6/606 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały część II) 1967 56
66/167/0/1.6/607 Monografia 25-lecia istnienia Zakładów Mechanicznych "GORZÓW" w Gorzowie Wlkp. 1945-1970 1970 0
66/167/0/1.7/47 Spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do składnicy akt 1951-1958 0
66/167/0/1.7/48 Wykazy akt przekazanych na makulaturę 1951-1962 0
66/167/0/1.7/49 Sprawozdania i sprawy archiwum zakładowego 1952-1963 0
66/167/0/1.7/153 Ewidencja archiwum zakładowego 1965-1995 0
66/167/0/1.7/154 Korespondencja z archiwum państwowym 1992-2001 0
66/167/0/1.8/117 Posiedzenia zarządu 1998-1999 0
66/167/0/1.9/211 Polecenia służbowe 1999-1999 0
66/167/0/1.9/214 Polecenia służbowe 2000-2000 0
66/167/0/1.10/509 Plan inwestycyjny 1951-1951 0
66/167/0/1.10/512 Projekt rozruchu ciepłowni w Baczynie 1979-1979 0
66/167/0/1.10/513 Projekt przygotowania rozruchu zakładu w Baczynie 1979-1979 0
66/167/0/1.10/517 Plan rozbudowy zakładu dla uruchomienia produkcji ciągników ciężkiej generacji 1987-1987 0
66/167/0/1.11/158 Odpisy z ksiąg wieczystych 1999-2000 0
66/167/0/1.11/159 Akty notarialne i odpisy z ksiąg wieczystych 1977-1997 0
66/167/0/1.11/510 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1952-1993 0
66/167/0/1.11/511 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1957-1980 0
Wyświetlanie 121 do 180 z 187 wpisów.