Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 541 do 600 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1682 Sikorski Władysław; L.31 (odpowiedzi - maszynopisy) IX 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1683 Sikorski Władysław; Załączniki: a) list W. Sikorskiego do H. Lübke; b) list I. J. Paderewskiego do J. Rembielińskiej; c) fotografia; L.16 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.27 b.d. 0
2/100/0/5.7/1684 Singleton A. M. W. (publicystka); Załączniki: a) "Danzig should be Polish" - wywiad z A. M. W. Singleton (maszynopis); b) wycinek -"Polish Society in London", podpisany przez A. M. W. Singleton; c) ogłoszenie o odczycie A. M. W. Singleton pt. "Ireland and France" (druk); d) "Poland indomitable" by A. M. W. Singleton, London 1935 (broszura, s.72); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1685 Studziński Władysław; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1686 Skalski Franciszek (ksiądz); L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1687 Skatin Joseph (korespondent PAT'a w Australii); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1688 Skirmunt Konstanty; Załączniki: a) artykuły D. Lloyd George'a o rozbrojeniu i bezpieczeństwie (odpis, tłumaczenie); b) telegram A. Skrzyńskiego do K. Skirmunta z dn. 24 VI 1925 r.; c) zaproszenie; L.22 (odpowiedzi - rękopisy) 1921-1939 0
2/100/0/5.7/1689 Skłodowski Władysław (brat Marii Curie - Skłodowskiej); Załączniki: odpis listu; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1690 Skogholm Carl Werner; Załączniki: rysunek popiersia I. J. Paderewskiego; L.3 1938-1939 0
2/100/0/5.7/1691 Skrzyński Aleksander; L.7 (odpowiedź - rękopis); patrz t.1688 1923-1925 0
2/100/0/5.7/1692 Skrzyński Władysław (ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej); Załączniki: zaproszenie i spis osób; L.6 (odpowiedzi - rękopisy) 1925-1934 0
2/100/0/5.7/1693 Smith Charles Stephenson (dziennikarz); L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1694 Sobański Władysław; Załączniki: a) zaproszenie i lista gości; b) list de Lannoy z dn. 16 V 1924 r. do W. Sobańskiego; c) życiorys W. Sobańskiego (maszynopis); L.11 (odpowiedzi - maszynopisy); brak s.58-62 1923-1940 0
2/100/0/5.7/1695 Sobieniowski Florian; Załączniki: a) G. Bernard Shaw - "Cezar i Kleopatra". Prolog (przeznaczony dla scen polskich, rękopis); L.8 1925-1928 0
2/100/0/5.7/1696 Sochaczewski Stanisław; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1697 Sokal Franciszek (delegat RP przy Lidze Narodów); L.9 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1698 Sokolnicka Lucyna; Załączniki: "Zofia Sokolnicka" - życiorys Z. Sokolnickiej - działaczki ND i ZLN, napisany przez dr Wandę Brzeską (maszynopisy); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1699 Sołtanowa Amelia z Weyssenhoffów; Załączniki: (odpis - maszynopis); L.1 1936 0
2/100/0/5.7/1700 Sosnkowski Kazimierz; Załączniki: 4 fotografie pamiątek po F. Chopinie, posiadanych przez Bibliotekę Polską w Paryżu; L.5 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1932-1939 0
2/100/0/5.7/1701 Starzyński Stefan; L.4 (odpowiedź - maszynopis) 1935-1938 0
2/100/0/5.7/1702 Steed Henry Wickham (publicysta); L.3; (odpowiedź - rękopis) 1925-1934 0
2/100/0/5.7/1703 Steinberg Harry (captain) 1921 0
2/100/0/5.7/1704 Stempowski Alfred (konsul honorowy RP w La Havre); Załączniki: "Amicale des Aveugles du Havre et de la Région", (prospekt); L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1705 Stetson John B. jr.; L.2 1932 0
2/100/0/5.7/1706 Stewart W. Daniel (minister finansów Nowej Zelandii); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1707 Strahle Bo (korespondent "Stockholms Tidningen"); L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1708 Strakacz Sylwin; Załączniki: a) list E. Niewiadomskiego - "Do wszystkich Polaków" (odpis); b) "Rzeczpospolita" nr 244 z dn. 5 IX 1924 r. (dod. nadzw.); L.60 (odpowiedzi - maszynopisy) 1920-1924 0
2/100/0/5.7/1709 Strakacz Sylwin; Załączniki: a) list Głównego Komitetu Wykonawczego Polskiego Centrum Katolicko-Ludowego z 12 XII 1927 do I. Paderewskiego; b) "Program Polskiego Centrum Katolicko-Ludowego" (maszynopis); c) wykazy i zestawienia finansowe; Jeden z telegramów do S. Strakacza podpisany jest "Lubka", jeden z telegramów do I. Paderewskiego podpisał także F. Frankowski; L.61 1925-1940 0
2/100/0/5.7/1710 Strobel Maria; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1711 Stroński Stanisław; Załączniki: a) szkic struktury redakcji i finansów "Rzeczpospolitej"; b) wycinki prasowe; c) zaproszenie; Jeden z listów do S. Strońskiego pisany przez J. Orłowskiego; L.24 (odpowiedzi - rękopisy); patrz t.1580 1920 0
2/100/0/5.7/1712 Sunier Albert (przemysłowiec szwajcarski); Załączniki: prospekt firmy "Sapex"; L.4 1924 0
2/100/0/5.7/1713 Super Paweł (dyrektor Generalnej Polskiej YMCA, dyrektor Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom na Węgrzech i w Rumunii); Załączniki: a) "Historia międzynarodowej akcji opieki i pomocy dla uchodźców polskich w Rumunii"; b) "Pierwszy etap pracy uchodźczyń polskich w Rumunii"; L.1; patrz t.2625 1940 0
2/100/0/5.7/1714 Szczepkowski Bolesław (redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" i "Polski"); L.2 1931 0
2/100/0/5.7/1715 Szeptycki Stanisław; Załączniki: a) list S. Strakacza do A. Kirste (kopia); b) list S. Strakacza do mjr T. Dymszy (kopia); c) list A. Kirste do I. J. Paderewskiego; d) list S. Szeptyckiego (odpis); L.2; (odpowiedź - maszynopis) przed 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1716 Szpyrkówna M. H.; Załączniki: wycinki prasowe; L.2 1930-1932 0
2/100/0/5.7/1717 Sztark Heliodor (konsul generalny RP w Pittsburgu); Załączniki: a) "Otwarcie Komnaty Polskiej na Uniwersytecie Pittsburskim" -sprawozdanie; b) "Invocation" - ks. Drelaka (j. ang., pol.); c) przemówienie H. Sztarka (j. ang., j. pol.); d) przemówienie H. Kwapiszewskiego (radca ambasady RP w Waszyngtonie); e) "Thre Polish Room in the Cathedral of Learning. Univ. of Pittsburgh (prospekt); f) kartka z adresem; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1718 Szukalski; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1719 Szukiel Maciej; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1720 Szumlakowski Marian (poseł RP w Portugalii, poseł RP w Hiszpanii); L.2 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1721 Ślebodziński Józef; Załączniki: artykuły: a) "Geostrategia Polski", z mapką; b) "Cyganie"; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1722 Święcicki Bolesław; L.7 1925-1938 0
2/100/0/5.7/1723 Świętochowski Ryszard (redaktor "Odnowy"); Załączniki: a) "Odnowa", nr 11, 21 II 1937 r., 1. str. - "Ankieta"; b) list R. Świętochowskiego do pani (N.); L.3 (odpowiedź - maszynopis) 1936-1938 0
2/100/0/5.7/1724 Świętochowski Wojciech; patrz t.805 1929 0
2/100/0/5.7/1725 Tarczkowski J. (ks. dr ekonomii); Załączniki: wycinek z prasy franc. Obrazek: Les effroyables tristesses de la guerre en Pologne; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1726 Tardieu André; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1727 Tarnowska Adamowa z Czetwertyńskich; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1728 Taylor Albert P.; L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1729 Teodorowicz Józef (arcybiskup - metropolita obrządku ormiańskiego); Załączniki: telegram I. J. Paderewskiego do C. Anet; jeden z telegramów do J. Teodorowicza pisany przez J. Orłowskiego; L.20 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1922-1935 0
2/100/0/5.7/1730 Terie Walter; Załączniki: "Propaganda against propaganda seen as current menace" - artykuł Lawrence'a Hunt'a (odbitka z : "New York Times", z dn. 14 I 1940 r.); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1731 Thugutt Stanisław; L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1732 Tichej O. A.; L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1733 Titulescu Nicolae (polityk rumuński) 1938 0
2/100/0/5.7/1734 Tkacz Bronisław; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1735 Tod Maria Kennedy; Załączniki: a) wiersz Rer. Leslie Pinckney Hill'a (maszynopis); b) wycinek prasowy; c) wiadomości i komentarze z "New York Times'a" (marzec 1933 r.) na temat rozbrojenia (maszynopisy podpisane "By a Living Soul of Puritan Pioneer Descant"); L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1736 Tomaszewski Tadeusz (ppłk, szef Sztabu Korpusu Kraków); Załącznik: odezwa Ligi Morskiej i Kolonialnej o zbiórce na FOM (odpowiedź - maszynopisy); L.2 1934 0
2/100/0/5.7/1737 Tracy M. D. (dziennikarz); L.4 (odpowiedź) 1921-1922 0
2/100/0/5.7/1738 Traz de Robert; L.2 (odpowiedź) 1940 0
2/100/0/5.7/1739 Trąmpczyński Wojciech, Seyda Władysław, Korfanty Wojciech, Meisner Czesław, Dąbrowski Stefan i Głąbiński Stanisław; (odpowiedź - rękopis) 1931 0
2/100/0/5.7/1740 Trębicki Kazimierz (konsul generalny RP w Genewie) 1940 0
2/100/0/5.7/1741 Turczyński Jerzy (działacz narodowo - radykalny); L.1 1940 0
Wyświetlanie 541 do 600 z 678 wpisów.