Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 601 do 660 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1742 Twardowski Juliusz (dr, b. minister); Załączniki: 1) list zatytułowany: "W. Panie Profesorze..." z 4 IV 1913 r., prawdopodobnie do I. Horbowskiego; 2) "Test Akademie..."; L.6 1932-1935 0
2/100/0/5.7/1743 Umdenstock U. (docteur es lettres); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1744 Ursel d'Louis (poseł Belgii w Szwajcarii); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1937 0
2/100/0/5.7/1745 Uzanne Joseph (publicysta); L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1746 Valloton Henri (dr praw, dyplomata szwajcarski); Załączniki: "Grime de Clarens. Plaidoirie de Mme Henry Valloton", Lausanne 1939, s.32 (druk); L.21 (odpowiedź - maszynopis) 1929-1939 0
2/100/0/5.7/1747 Valloton Warnery Henry (président du Conseil National Suisse); Załączniki: a) wycinek prasowy; b) "La Revue", 31 V 1937 r.; L.28 (odpowiedzi - rękopis, maszynopisy); patrz t.2788,2811 1922-1940 0
2/100/0/5.7/1748 Van Norman Louis E.; Załączniki: L. E. Van Norman - "Poland. The Knight Among Nations" (prospekt); L.6 1907-1939 0
2/100/0/5.7/1749 Vanier George (ministre du Canada en France); Załączniki: a) telegram premiera Mackenzie Kinga do I. J. Paderewskiego; c) list G. P. Vanier do S. Strakacza; L.2 (odpowiedź - maszynopis) 1940 0
2/100/0/5.7/1750 Vaucher Robert (korespondent "Petit Parisien"); L.5 1922-1932 0
2/100/0/5.7/1751 Venizelos Elephterios i Helena; L.9 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1921-1934 0
2/100/0/5.7/1752 Verdavainne E.; Załączniki: 5 wycinków prasowych; L.2 1939 0
2/100/0/5.7/1753 Walcott Frederic C.; L.8 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopis) 1923-1940 0
2/100/0/5.7/1754 Webber J. C.; Załączniki: kopia listu I. C. Webber'a do redakcji pism londyńskich; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1755 Weekes Clara; L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1756 Welch Maude Stewart; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1757 Weygand Maxime; L.4 (odpowiedzi - maszynopisy) 1934-1940 0
2/100/0/5.7/1758 Whiten G. J.; Załączniki: a) "Declaration of independence" (druk); b) odpisy - maszynopisy listów G. J. Whitten do wielu osób m.in. do W. Wilsona, E. B. Wilson, A. W. Mellon'a, W. G. Herding'a, E. Mayer'a, F. J. Shedrick, K. J. Woroszyłowa, Wells Wells'a (z lat 1918-1931), c) "To the voters" (druk); d) "Constitution for organisation for Corporation of the World" (druk); e) fotografia z oświadczeniem G. J. Whitten (druk); List do I. Paderewskiego napisany jest w formie wiersza; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1759 Widor Charles (kompozytor, członek Académie des Beaux Arts); L.10 (odpowiedź - rękopis) 1919-1936 0
2/100/0/5.7/1760 Wielhorski Władysław; L.1; patrz t.2594 1925 0
2/100/0/5.7/1761 Wieniawa-Długoszowski Bolesław; Załączniki: anonimowy list dwóch Włoszek z dn. 27 I 1940 r.; L.4 (odpowiedź - maszynopisy) 1938-1940 0
2/100/0/5.7/1762 Wieniawski Antoni; L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1763 Wierusz-Kowalski Józef (poseł RP w Austrii); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1764 Wiley Louis (dziennikarz); L.5 1926-1933 0
2/100/0/5.7/1765 Willmont James P.; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1766 Willys John N. (ambasador Stanów Zjednoczonych AP w Polsce); Załączniki: kopia telegramu J.N. Willys'a z dn. 7 VII 1931 r. (maszynopis); L.5 (odpowiedź - rękopis) 1931 0
2/100/0/5.7/1767 Wilson William B. (b. sekretarz pracy w administracji W. Wilsona); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1768 Wilson Thomas Woodrow i Edith Bolling; L.26 (odpowiedź - rękopis); telegramy W. Wilsona z lat 1921 - 1922 są kopiami 1921-1933 0
2/100/0/5.7/1769 Wisłocki Władysław I. (redaktor "Ruchu Słowiańskiego"); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1770 Witos Wincenty; Załączniki: a) telegram S. Strakacza do W. Witosa (rękopis); b) przekaz pocztowy; c) odpis listu W. Witosa z dn. 3 IX 1937 r., telegram z dn. 31 VII 1938 podpisał także R. Świętochowski; L.16 (odpowiedzi - rękopis, maszynopis); patrz t.1236 1931, 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1771 Wolski Bartłomiej (ksiądz); Załączniki: a) "Memory for the generous nation of America..."; b) "Pamiątka dla ofiarnej Polonii Amerykańskiej..."; c) prospekt (3 egz.); L.13; brak s.29,36-37 1928-1938 0
2/100/0/5.7/1772 Wolski Feliks Włodzimierz (dr med.); L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1773 Wroński Tadeusz; L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1774 Wróbel Wojciech (ksiądz); L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1775 Wróblewski Władysław (poseł RP w Stanach Zjednoczonych AP); L.7 (odpowiedź - rękopis) 1923-1934 0
2/100/0/5.7/1776 Wyganowski Wojciech; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1777 Wyrzykowski Zenon; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1778 Zabłocki Gustaw (adwokat); Załączniki: Testament Tomasza Buczyńskiego, tworzący Fundację Imienia I. J. Paderewskiego; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1779 Zahorska A. (literatka); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1780 Zaleski August; Załączniki: a) egzemplarz "Nowego Kuriera", nr 134 z dn. 13 VI 1931 r.; L.23 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1929-1940 0
2/100/0/5.7/1781 Załęski Ignacy (b. poseł na Sejm Ustawodawczy); L.2 1925-1926 0
2/100/0/5.7/1782 Zamoyski Adam; Załączniki: a) Adres do Legacji Stanów Zjednoczonych w W-wie (kopia); b) odpowiedź B. Thaw jr. (chargé d'affaires ad interim) - kopia; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1922-1934 0
2/100/0/5.7/1783 Zamoyski Maurycy i Jan; (odpowiedzi - rękopis, maszynopis) 1929-1939 0
2/100/0/5.7/1784 Zarzycki Józef; Załączniki: I. Zar. (Józef Zarzycki) - "Kiedy w Polsce będzie dobrze?", Kołomyja 1931 (broszura, s.14); L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1785 Zawisza Adam; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1786 Zazdro-Mejrowa Seweryna, Mejro-Chojnowska Stefania 1924 0
2/100/0/5.7/1787 Zbyszewski Tytus (konsul generalny RP, Chicago); (odpowiedzi - rękopisy) 1931-1934 0
2/100/0/5.7/1788 Zdanowski Juliusz (senator); Załączniki: pokwitowanie J. Zdanowskiego na sumę otrzymaną na cele wyborcze bloku chrześcijańsko-narodowego; L.2 1922-1924 0
2/100/0/5.7/1789 Zdziechowski Jerzy (b. minister skarbu); L.6 (odpowiedzi - rękopisy) 1931-1939 0
2/100/0/5.7/1790 Zembrzuska Maria; L.2 1931 0
2/100/0/5.7/1791 Ziniewicz A. K. (emigrant rosyjski w Pradze); Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1792 Znamięcki, Rajchman; (odpowiedź - maszynopis); patrz t.2832 1940 0
2/100/0/5.7/1793 Zuske Maksymilian; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1794 Żniniewicz Janina (dr); L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1795 Żółtowski Adam; L.2 1931-1939 0
2/100/0/5.7/1796 Żurakowski Stanisław i Halina; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1934 0
2/100/0/5.7/1797 Żychliński Bolesław (ksiądz); L.2 1925 0
2/100/0/5.7/1798 Żychliński Józef i Zofia; Załączniki: a) "Stan sprawy Pułaskiego" (maszynopis 2 egz.); b) "Pro memoria w sprawach spadków amerykańskich po Kozłowskich" (maszynopis); c) "Akt na przeżycie zawarty pomiędzy Kazimierzem Pułaskim a... Kazimierzem Kozłowskim" (odpis - maszynopis); d) "Memoriał w sprawie spadku po Kozłowskim i Pułaskim" (maszynopis); e) Aneksy do "Memoriału" (odpisy - maszynopisy); 1) list Konsulatu USA we Wrocławiu z dn. 6 III 1906 r. doc. Frankowskiego; 2) list Konsulatu Niemieckiego w Nowym Jorku z dn. 1 I 1910 r.; 3) list Poselstwa USA w Warszawie z dn. 11 II 1930 r.; 4) list J. H. Leman'a z dn. 19 VI 1928 r. do Z. Żychlińskiej z załącznikiem - listem I. H. Leman'a z dn. 7 V 1928 r. do Wł. Szczepkowskiego; 5) list Departamentu Stanu (tłumaczenie); 6) list poselstwa RP w Waszyngtonie do K. Żuromskiego z dn. 14 IV 1927 r.; 7) list Poselstwa RP w Waszyngtonie do K. Kolszewskiego z dn. 16 IV 1929 r.; L.9 (odpowiedzi - rękopisy) 1929-1938 0
2/100/0/5.7/1799 Rodziny królewskie, papieże, prezydenci; (odpisy - rękopis) 1902-1925 0
2/100/0/5.7/1800 Amerykanie, którzy służyli w Polsce; L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1801 N.N.; Dotyczy sprawy wyboru króla żydowskiego; L.1 1922 0
Wyświetlanie 601 do 660 z 678 wpisów.