Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 61 do 120 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1202 Bredouw F. E.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1203 Brisson Fredie; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1204 Bruder Victor W. 1921 0
2/100/0/5.7/1205 Bryndza-Nacka Ewa; (brak początkowej karty); L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1206 Brzostowski Wieńczysław (dziennikarz); Załączniki: a) "Działalność kompozytorska" (maszynopis); b) List do A. Adamowskiej; L.7 1918-1938 0
2/100/0/5.7/1207 Buczyński (Polclearing - Stambuł); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1208 Budziszewska Maria; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1209 Burchard Irmgard; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1210 Burrus Roger (redacteur en chef du "Bulletin Catholique Universel"); L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1211 Burton Theodor (kongresman); L.2 1927 4
2/100/0/5.7/1212 Butler I. M. (sekretarz lorda R. Cecil'a); L.1 1933 4
2/100/0/5.7/1213 Butler Nicholas Murray (president of Columbia University); Załączniki: a) N. M. Butler "The Everlasting Conflict"; b) druki Columbia University; c) zaproszenia; L.16 (odpowiedzi - maszynopisy) 1921-1939 87
2/100/0/5.7/1214 Buyko Bolesław; Załączniki: a) strona tytułowa, ustęp i spis rozdziałów książki B. Buyko; Quelques ephemerides"... Pour sauver la Pologne 1939; b) wycinki prasowe; L.1 1939 13
2/100/0/5.7/1215 Cambon Jules (dyplomata); L.3 1925 7
2/100/0/5.7/1216 Campbell Colin H.; L.1 1939 4
2/100/0/5.7/1217 Car Stanisław (szef Kancelarii Naczelnika Państwa) 1921-1922 5
2/100/0/5.7/1218 Cartier de E. (Ambasador Belgii w Stanach Zjednoczonych); Załączniki: zaproszenie; L.2 1925 6
2/100/0/5.7/1219 Cartier de Marctienne (Ambasador Belgii w Wielkiej Brytanii); L.1 1937 3
2/100/0/5.7/1220 Carton de Wiart; L.2 1926 0
2/100/0/5.7/1221 Cattaneo Bartolomeo (archbishop of Palmyra, Apostolic Delegate to Australasia); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1222 Cecil Robert; Załączniki: a) list "The International Consultative Group for Disarmament"; b) "Six - Point Programme"; L.4 (odpowiedź - rękopis) 1933 0
2/100/0/5.7/1223 Cfasas D. M. (przedstawiciel Comité International de la Croix-Rouge); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1224 Chabrié R.; L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1225 Chaciński Józef (prezes Sejmowego Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego); L.2 1923-1926 0
2/100/0/5.7/1226 Chantitch K. S.; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1227 Chapot Henri; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1228 Chapuisat Edouard; L.4 1920-1939 0
2/100/0/5.7/1229 Chauvet Louis (korespondent "Figaro"); L.1 0
2/100/0/5.7/1230 Chavichvity Khariton (délégue du Gouvernement National de Géorgie); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1231 Cherep-Spiridovich (Major General chairman for America of "The Universal Anti-bolshevist League"); Załączniki: prospekt książki Cherep - Spiridorich'a pt. "The Secret World Government" ("The unrevealed in History"); L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1232 Chłapowski Alfred (ambasador RP we Francji) i Helena; Załączniki: a) list P. de Fouquieres; b) list Ph. Pétain'a do I. J. Paderewskiego; c) umowa A. Chłapowskiego; d) list A. Lebrun'a (kopia); L.51 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.36,58,83,114 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1233 Chorel E. ... Gotag; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1234 Chowaniec Czesław (bibliotekarz Biblioteki Polskiej w Paryżu); Załączniki: spis wysłanych książek z Biblioteki Polskiej PAU w Paryżu 1932 0
2/100/0/5.7/1235 Chymysz Jakub; Załączniki: a) "Powtórna śmierć dra Herzla lub... Fantazja" Jakuba Chymysza (broszurka); b) fotografia; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1236 Ciechanowska Maria; L.4 1921-1934 0
2/100/0/5.7/1237 Ciechanowski Jan (dyplomata); Załączniki: a) umowa J. Ciechanowskiego i odpowiedź prez. C. Codige'a; b) listy A. Chłapowskiego do J. Ciechanowskiego i I. J. Paderewskiego; list od "Instytut de France"; c) list W. M. Mc Larena do I. J. Paderewskiego; d) "The Blum Experiment A. Study in Socialist Stalemanship" by J. M. C.; L.45 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.72 1920-1938 0
2/100/0/5.7/1238 Cieński Tadeusz; L.2 1923-1924 0
2/100/0/5.7/1239 Cieplak Jan (arcybiskup wileński) 1925 0
2/100/0/5.7/1240 Clark Donald (secretary of "The First Methodist Church School"); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1241 Clauzel (ambassadeur de la Republique Française en Suisse); L.8 (odpowiedź - rękopis) 1934-1935 0
2/100/0/5.7/1242 Cogan Nicholas L.; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1243 Colban Erik; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1244 Colette Marc Eduard; L.2 1940 0
2/100/0/5.7/1245 Condon Robert E. (chairman of "Armistice Day Dinner"); L.4 1925 0
2/100/0/5.7/1246 Coolidge Calvin (prezydent Stanów Zjednoczonych AP); Załączniki: telegram I. J. Paderewskiego do A. Blondel'a; L.1 (odpowiedź - rękopis) 1924-1926 0
2/100/0/5.7/1247 Courbould Mary Ostrehan; L.13 1932 0
2/100/0/5.7/1248 Couyreu Eugène; Załączniki: a) fotografia pomnika w Verey; b) tekst mowy wygłoszonej na cześć H. Sienkiewicza; Listy dotyczą uczczenia pamięci H. Sienkiewicza przez Szwajcarię; L.51 1924-1940 0
2/100/0/5.7/1249 Crafts Elisabeth; Załączniki: a) wyjątki z mów i pism T. Roosevelt'a z okresu 1917-1918, dotyczące Polski (maszynopis); b) "What shall we do with our Indians?" (druk); c) wycinki prasowe; L.1 1926-1940 0
2/100/0/5.7/1250 Crohn R. (reporter "The New York Times'a"); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1251 Crosat Maurice (administrateur du College de France); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1252 Crosby Thomas N.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1253 Cudahy John (american ambassador to Poland); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1934 0
2/100/0/5.7/1254 Cunliffe-Owen Frederick (vicepresident of "The Pilgrims of the United States); L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1255 Curie-Skłodowska Maria, Curie Ewa; L.1 1921 0
2/100/0/5.7/1256 Czaplicki Jerzy; L.2 (odpowiedź - rękopis J. Ołowskiego) 1939 0
2/100/0/5.7/1257 Czarkowski A. (ksiądz); L.2 (odpowiedź - rękopis) 1936 0
2/100/0/5.7/1258 Czartoryski Witold (senator); Załączniki: wizytówka K. Dzieduszyckiego; L.2 1923 0
2/100/0/5.7/1259 Czerwiński Jerzy; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1260 Czerwiński Paweł; Załączniki: "Do Polaków - Wygnańców z Podola, Wołynia i Kijowszczyzny...", odezwa; L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1261 Czosnowski Adam; L.1 1937 0
Wyświetlanie 61 do 120 z 678 wpisów.