Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 181 do 240 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1322 Gaiffier de (ambasador Belgii we Francji); L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1323 Gall Stanisław (arcybiskup warszawski); L.4 (odpowiedzi) 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1324 Garfield W. A. (członek Institute of Politics, Williamstown); L.3 1926-1933 0
2/100/0/5.7/1325 Gasparri C. (kardynał, Secretaire d'Etat); Załączniki: a) list kard. G. Pizzardo do I. J. Paderewskiego; b) kopie telegramu C. Gaspari; L.5 (odpowiedź - rękopis) 1922-1929 0
2/100/0/5.7/1326 Gawroński Wacław (konsul generalny RP w Nowym Jorku) 1939 0
2/100/0/5.7/1327 Gerville-Réache (żona redaktora "Matin"); L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1328 Geyer M. (dr); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1329 Gharghero Florence; L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1330 Gibbs Milo Sargent; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1331 Gibson Hugh Simons (dyplomata); Załączniki: a) telegramy i listy Mary i Michel'a Francis'a Gibsona do I. J. Paderewskich; b) list H. S. Gibson'a do Johna N.; c) list Michel'a Francis'a Gibson'a (syn H. S. Gibsona) do I. J. Paderewskiego; d) telegram H. S. Gibson'a do płk. Donovana z dn. 24 V 1940 r. pt. "Food for Poland"; L.26 (odpowiedzi - maszynopisy) 1922-1940 0
2/100/0/5.7/1332 Giron H. C.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1333 Giron Simone; Załączniki: a) fotografia; b) odpis listu z dn. 9 VII 1939 r. wykonany w AAN; L.42 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1334 Glaser Stefan (prof., dr); L.2 1938 0
2/100/0/5.7/1335 Glazer Michał; Załączniki: memoriały M. Glazera: a) "Zagadnienie żydowskie a interes Wielkiej Brytanii"; b) "Projekt finansowania emigracji żydowskiej z Polski"; c) "Analiza projektu o sfinansowaniu emigracji żydowskiej z Polski"- oraz uwagi wnioski: oraz "Opinia radcy ekonomicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych" (maszynopisy); L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1336 Gliwic Hipolit 1925 0
2/100/0/5.7/1337 Głąbiński Stanisław; L.10 (odpowiedzi - rękopis, maszynopisy); Telegram z dn. 31 VII 1926 r. podpisany przez M. Seydę i J. Załuskę 1921-1929 0
2/100/0/5.7/1338 Goldman Frank S.; Załączniki: a) "International Merchandise Mart"; b) "This day... A modest tribute to the Kellogg-Briand Peace Pact"; c) "Paris International Sportsmen's Club"; d) "L'Amitié Française", 23 année, no 76, 13 X 1929; e) "Paris-Presse", 1 année, no 270, 13 X 1929; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1339 Groński Kazimierz; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1340 Gorczyński Witold (płk rez.); L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1341 Gordon Amy R.; Załączniki: a) wycinek prasowy; b) "Concerning Paderewski" by Lawrence Gilman - kopia artykułu zamieszczonego w "New York Herold Tribune"; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1342 Goyan George (członek Akademii Francuskiej); L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1343 Grabowiecki Jan, dr; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1344 Grabowski Karol; L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1345 Grabowski Tadeusz (poseł RP w Bułgarii); Załączniki: list "Société des Amis de la Musique en Bulgarie" z 16 III 1925; L.1 1925 0
2/100/0/5.7/1346 Grabski Stanisław; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1347 Grabski Władysław; L.3 (odpowiedź - maszynopis) 1924 0
2/100/0/5.7/1348 Grappin Henri; L.3 1925-1926 0
2/100/0/5.7/1349 Grazioli (generał); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1350 Greenleas Winifred Holiday; Załączniki: a) wycinki z prasy brytyjskiej; b) "Paderewski and his audiences"; c) 3 fotografie; L.41 1923-1935 0
2/100/0/5.7/1351 Greenleas Winifred Holiday; Załączniki: a) wycinki z prasy brytyjskiej; b) J. A. Fuller-Mailand "A doorkeeper of Music"; c) "Doctors, Hospitals, Patients and Jim"; d) list P. J. Wesley'a; L.34 (odpowiedź - rękopis) 1936-1940 0
2/100/0/5.7/1352 Grochulski Hipolit (proboszcz parafii Czarńca); Załączniki: a) list do Ks. dr T. Pomian-Kruszyńskiego (odpis); b) program i projekt utworzenia Komitetu budowy grobowca i uczczenia pamięci St. Czarnieckiego (maszynopis); c) odpis uroczystości żałobnych ku czci St. Czarnieckiego w 1906 r. odpis z "Jutrzenki"; d) Wiktor Czermak - "O Stefanie Czarnieckim…", Lwów 1909 (broszura); e) wycinek prasowy; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1353 Groot Carlos Balen; L.4 1929-1931 0
2/100/0/5.7/1354 Grunne de Guillaume (Grand Maitre de la Maison de S. M. la Reine Elisabeth); Załączniki: telegram I. J. Paderewskiego do Louis Cornet'a de Ways Ruart'a (Grand Marechal de la Cour); L.3 (odpowiedzi - maszynopisy) 1932-1937 0
2/100/0/5.7/1355 Grzybowski Wacław (poseł RP w Czechosłowacji); L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1356 Grzywiński Tadeusz Ig. (inż., płk rez.); L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1357 Gueguetchkori Ministre des Affaires Etrangéres du Gouvernement National de Géorgie; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1358 Guignard-Pollens M.; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1359 Gutglück Szymon; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1360 Hägi-Graham Paul F. (Korespondent "Polpress"); L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1361 Haig Douglas (b. dowódca ekspedycyjnych sił angielskich we Francji); L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1362 Halkiewiczowa Klementyna; L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1363 Hall Allene; L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1364 Haller Józef; Załączniki: a) "Przybliżony kosztorys gmachu... Szkoły Św. Kazimierza (dla dzieci Reemigracji Polskiej)"; b) kopia listu z września 1931 r.; c) notatka o poszukiwaniu syna - E. Hallera; d) notatka o ofiarach na PCK w Paryżu dla dzieci polskich; e) "Protokół Konferencji Konsularnej… w New Yorku w dn. 17 maja 1940 r."; f) "Sprawozdanie Misji Dobrej Woli do Stanów Zjednoczonych AP i Kanady pod przewodnictwem… Józefa Hallera" (maszynopis); g) "Wyciąg z uchwały Rady Ministrów" (maszynopis); L.26 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1921-1940 0
2/100/0/5.7/1365 Halleran William I.; Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1366 Hanotaux Gabriel (dyplomata i historyk francuski); Załączniki: list (rękopis) I. J. Paderewskiego do (N.); L.11 (odpowiedzi - rękopisy); brak s.48 1932-1937 0
2/100/0/5.7/1367 Harris John (major); Załączniki: list Victor'a A. Podoski'ego (Assistant Military Attaché, Polish Legation. London); L.5 1925-1933 0
2/100/0/5.7/1368 Harris Ewing; L.1 1930 0
2/100/0/5.7/1369 Hartwell Mary; L.15 1927-1940 0
2/100/0/5.7/1370 Hebertot Jacques; L.2 1926, 1932 0
2/100/0/5.7/1371 Henry M. G.; L.2 1922 0
2/100/0/5.7/1372 Herburt -Modzelowski Ignacy; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1373 Herz Władysław; Załączniki: memoriał pt. "Konsolidacja i pacyfikacja stosunków społecznych w Polsce" (maszynopis); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1374 Hill Paul A. (historyk); L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1375 Hilleniux Oliver P.; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1376 Hlond August; Załączniki: tekst telegramu I. J. Paderewskiego do Kard A. Kakowskiego; L.21 (odpowiedzi) 1931-1940 0
2/100/0/5.7/1377 Hoffer Henri P.; L.3 1939 0
2/100/0/5.7/1378 Honnold Caroline; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1379 Hoover Herbert (prezydent Stanów Zjednoczonych AP), Lou Henry i Allan; Załączniki: a) telegramy R. Feslera i P. H. Butlera; b) telegram I. J. Paderewskiego do Lawrence - Richey'a; L.14 (odpowiedzi) 1930-1931 0
2/100/0/5.7/1380 Horodyński Bolesław; Załączniki: "Polish Tragedy during the Universal War" B. Horodyńskiego (rękopis); L.2 1931 0
2/100/0/5.7/1381 Horwałtowa Zofia; L.1 1936 0
Wyświetlanie 181 do 240 z 678 wpisów.