Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 301 do 360 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1442 Kowalewski Felik; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1443 Kozaczenko B.; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1444 Kozłowski Mieczysław (b. delegat PBK w Bielsku Podlaskim); L.2 1936 0
2/100/0/5.7/1445 Krause I.; Na odwrocie listu - "Pamiątka odsłonięcia pomnika (W. Wilsona)"; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1446 Kremnicki Teodor; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1447 Krempa Franciszek (poseł); L.2 1925-1926 0
2/100/0/5.7/1448 Krzemicka Zofia; Załączniki: fragment pracy Friedricha Schankela pt. "Polen, Preussen und Deutschland Die Polnische Frage als Problem der preussisch-deutschen Nationals-teatsentwicklung", Breslau 1931; fragment dotyczy propagandy polskiej w USA w latach Wielkiej Wojny; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1449 Krzemieniewski Romuald Marian; Dotyczy powstania "International Committee for Restoration of Warsaw"; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1450 Kubina Teodor (biskup częstochowski); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1451 Kuenzi P.; L.2 (odpowiedź) 1939 0
2/100/0/5.7/1452 Kukiel Marian; L.9 (odpowiedź - rękopis) 1934-1940 0
2/100/0/5.7/1453 Kukier Władysław (b. prezes Związku Ziemian pow. węgrowskiego, siedleckiego i sokołowskiego); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1454 Kukulak Hieronim (sędzia grodzki w Ostrowcu Świętokrzyskim); L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1455 Kulerski Wiktor (senator, redaktor i wydawca "Gazety Grudziądzkiej"); L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1456 Kulinowski Stanisław; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1457 Kulisz Karol (pastor); Załączniki: a) List J. B. Stetsona do K. Kulisza (fotokopia, 2 egz.); b) "An appeal from the Protestants of Poland"; (druk); c) fotografie; d) Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze "Ebenezer" (broszura, 2 egz.); L.12 1926-1935 0
2/100/0/5.7/1458 Kumatowski Eryk (ziemianin, b. Senator); L.4 1933-1938 0
2/100/0/5.7/1459 Kurnatowski (dziennikarz); Dotyczy "Rzeczpospolitej" 1924-1925 0
2/100/0/5.7/1460 Kurnikowski Zdzisław (konsul generalny RP w Chicago); L.1; patrz t.2120 1927 0
2/100/0/5.7/1461 Kwiatkowski Michał (redaktor nacz. "Narodowca" w Lens); L.5 (odpowiedź - brudnopis) 1937-1940 0
2/100/0/5.7/1462 Landy Hyman Laster; Dotyczy misji gen. Hallera w USA; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1463 Lansing Robert; Załączniki: a) broszura pt. "Self Determination. A Discussion of the Phrase by Robert Lansing"; b) Ignacy Jan Paderewski w dziale Roberta Lansinga "Czterej wielcy i inni na Konferencji Pokojowej w Paryżu..."; L.14 (odpowiedzi - brudnopisy, maszynopisy) 1921-1928 0
2/100/0/5.7/1464 Lasek Konrad; L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1465 Lavrut Renée; L.2 1940 0
2/100/0/5.7/1466 Lazar O. (artysta - malarz); Załączniki: rysunek popiersia delegata Finlandii w Lidze Narodów - Rudolfa Holsti; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1467 Lebrun Albert; L.1 b.d. 0
2/100/0/5.7/1468 Le Coultre E. E.; Dotyczy odszkodowania za skóry zarekwirowane w 1920 r. na potrzeby armii polskiej; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1469 Lednicki Wacław; Załączniki: "orzeczenie Sądu Obywatelskiego" (broszura); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1470 Ledóchowska M. U.; Załączniki: szkic planu kościoła na Bystrem w Zakopanem; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1471 Ledóchowski Kazimierz; Załączniki: "Za Ojczyznę", nr 1-8 XI-XII 1928 (Organ Monarchistycznej Organizacji Wszechstanowej); L.1 1928 0
2/100/0/5.7/1472 Lee (finansista); L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1473 Leeman A.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1474 Leopold III (Król Belgów); Załączniki: wycinek prasowy; (odpowiedź - maszynopis) 1937-1940 0
2/100/0/5.7/1475 Le Pan A. D. (finansista); L.2 1922 0
2/100/0/5.7/1476 Leppinidu Camilla W.; Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1477 Le Rond (generał); L.6 (odpowiedź - rękopis) 1925-1938 0
2/100/0/5.7/1478 Lewandowski Jan; Załączniki: "Głos Tucholski", 4 VII 1931 r. nr 76; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1479 Lewicki Józef; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1480 Lewicki Witold; L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1481 Leygues Georges (polityk francuski); Załączniki: wycinek prasowy; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1933 0
2/100/0/5.7/1482 Liais Michel (współpracownik "Je suis partout"); L.2 1934-1935 0
2/100/0/5.7/1483 Lieberman Herman 1935 0
2/100/0/5.7/1484 Lieberknecht Peter (przedstawiciel "Anglo-American Newspapers Service Ltd"); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1485 Ligocki Edward (publicysta); Załączniki: wiersze: a) "Pieśń pomorska w Nowym Jorku" (wycinek prasowy); b) "Ignacy Jan Paderewski przed królewską trumną" (maszynopis); c) wycinek prasowy; L.5 1925-1929 0
2/100/0/5.7/1486 Litwiński Leon (radca handlowy Poselstwa RP w Brukseli); Załączniki: a) referat pt. "Z walk o postulat niepodzielności Małopolski Wschodniej i o rozwój jej przemysłu naftowego"; b) list Wandy M. (siostrzenica L. Litwińskiego) - z dn. 5 XII 1939 r. do L. Litwińskiego; L.2 1937-1940 0
2/100/0/5.7/1487 Lloyd George David; Telegram (kopia) 1921 0
2/100/0/5.7/1488 Loret Maciej (attaché Ambasady RP w Rzymie); Załączniki: wizytówka, na jej odwrocie adres kard. G. Pizzardo, pisany przez J. Orłowskiego; L.2 1925-1930 0
2/100/0/5.7/1489 Lubomirski Andrzej; L.2 (odpowiedź - rękopis) 1924-1934 0
2/100/0/5.7/1490 Lubomirski Kazimierz (poseł RP w Stanach Zjednoczonych AP); (odpowiedź) 1921 0
2/100/0/5.7/1491 Lutosławski Jan (redaktor "Gazety Rolniczej"); L.3 1927-1939 0
2/100/0/5.7/1492 Lutosławski Wincenty (publicysta); L.3 1912-1930 0
2/100/0/5.7/1493 Ładoś Aleksander (poseł RP w Szwajcarii) 1940 0
2/100/0/5.7/1494 Łepkowski Stanisław (szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP na emigracji); L.4 (odpowiedź - maszynopis) 1939-1940 0
2/100/0/5.7/1495 Łubieński Stanisław; L.2 1924-1925 0
2/100/0/5.7/1496 Łuckiewicz Antoni (b. premier rządu Białoruskiej Republiki Ludowej); Dotyczy m.in. problemów muzyki białoruskiej; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1497 Łukaszkiewicz J. A. (ks. prof.); L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1498 Łyżwiński Mieczysław (b. szef biura "Rzeczpospolitej"); Załączniki: wycinek z "Kuriera Warszawskiego", 8 I 1926; L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1499 Macfadden C. K.; Dotyczy spraw naftowych w Polsce; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1500 Magg Mary; Załączniki: list H. Paderewskiej do p. Avery, z 1915 r.; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1501 Majewski Leszek (dr); L.3 (odpowiedzi) 1934-1936 0
Wyświetlanie 301 do 360 z 678 wpisów.