Interesy Józefa hr. Wielopolskiego. Dobra Niegardów, Przesławice, Wiśniowa, Balowice

Sygnatura
21/288/0/8
Daty skrajne
1750 - 1898
Liczba serii
1
Liczba skanów
7685
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/8/459 Wiśniowa. Komisja włosciańska i likwidacyjna 1857-1866 189
21/288/0/8/460 Wiśniowa- gorzelnia 1860-1866 19
21/288/0/8/461 Wiśniowa- plebania 1859-1866 38
21/288/0/8/462 Wiśniowa. Piotr Jakubowski /Akta dotyczace pożyczki zaciągniętej przez Józefa Wielopolskiego u Piotra Jakubowskiego zabezpieczonej na hipotece dóbr Wiśniowa/ 1862-1866 12
21/288/0/8/463 /Akta procesowe/. Orlean Heskel w Staszowie /przeciwko Józefowi Wielopolskiemu o niedotrzymanie warunków umowy w sprawie sprzedaży lasu w dobrach Wiśniowa/ 1866-1868 49
21/288/0/8/464 W. Jawornicki Władysław patron przy Trybunale Cywilnym w Radomiu /Korespondencja w sprawie zaciągnięcia w Towarzystwie Kredytowym pożyczki na dobra Wiśniowa/ 1866-1866 40
21/288/0/8/465 /Kupno dóbr Dalowice/ 1868-1869 45
21/288/0/8/466 Zmiana dóbr Wiśniowa na dobra Dalowice 1869-1869 31
21/288/0/8/467 Dalowice. Akta sprzedaży oraz opisy i klasyfikacja gruntów 1875-1875 39
21/288/0/8/468 Dowody rozchodu kasy dóbr Dalowice od 1.VII. 1870 r. 1870-1871 130
21/288/0/8/469 Dowody rozchodu kasy dóbr Dalowice za 1871/72 r 1871-1872 199
21/288/0/8/470 Dowody rozchodu kasy dóbr Dalowice za 1872/73 r 1872-1873 104
21/288/0/8/471 Dowody rozchodu kasy dóbr Dalowice za 1874/75 1874-1875 81
21/288/0/8/472 /Akta osobowe i rachunki Józefa Wielopolskiego/ 1874-1875 14
21/288/0/8/473 Paszporta /Józefa i Marii Wielopolskich/ 1863-1866 77
21/288/0/8/474 Rachunki. Wyprawy 1859-1859 40
Wyświetlanie 41 do 56 z 56 wpisów.