Organy kolegialne

Sygnatura
55/965/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 28 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
55/965/0/1.1/1 1. Protokoły z posiedzeń Miejskiej i Obwodowej Rady Narodowej w Pile 2. Statuty i regulaminy organów Zarządu Miejskiego w Pile i instytucji miejskich 3. Zarządzenia dotyczące spraw organizacyjnych i osobowych 4. Komisja dyscyplinarna - nadużycia w handlu. 1945 - 1947 0
55/965/0/1.1/2 Protokoły z posiedzeń Prezydium oraz sesji plenarnych Obwodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1946 -1949 0
55/965/0/1.1/3 Protokoły z posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1948 0
55/965/0/1.1/4 Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej [oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile. Zatwierdzanie statutów przedsiębiorstw miejskich i regulaminów komórek zarządu] 1948 - 1949 0
55/965/0/1.1/5 Protokoły z plenarnych posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Pile [ w roku 1949. Spisy radnych Obwodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Pile z lat 1946-47] 1946-1947, 1949 0
55/965/0/1.1/6 Protokołów z posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1950 0
55/965/0/1.1/7 [Protokoły z posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Pile. Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Miejskiego w Pile za okres 1945-1950] 1950 0
55/965/0/1.1/9 [Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile. Skład personalny Rady, korespondencja w sprawach personalnych] 1949 0
55/965/0/1.1/10 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1950 0
55/965/0/1.1/13 Komisja Lokalowa Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1947 0
55/965/0/1.1/14 Komisja Budżetowo-Finansowa Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1949 0
55/965/0/1.1/15 Komisja Budżetowo-Finansowa Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1949 - 1950 0
55/965/0/1.1/16 Komisja Kontroli Społecznej Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1947 - 1948 0
55/965/0/1.1/17 Protokoły Komisji Kontroli Społecznej Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1949 - 1950 0
55/965/0/1.1/18 Protokoły Komisji Kontroli Cen Miejskiej Rady Narodowej w Pile. [Likwidacja Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Pile] 1948 - 1949 0
55/965/0/1.1/19 Protokoły Komisji: Oświaty, Weryfikacyjnej, Osadnictwa Nierolnego, Odbudowy, Budżetowej i Sanitarnej Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1947 - 1950 0
55/965/0/1.1/22 Komisja Kwalifikacyjna Obwodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1945 - 1949 0
55/965/0/1.1/26 Akta personalne radnych Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1945 - 1948 0
55/965/0/1.1/27 Karty personalne radnych Miejskiej Rady Narodowej w Pile 1947 - 1950 0
55/965/0/1.1/42 [1. Powoływanie Miejskiej Rady Narodowej 2. Problemy średnich szkół zawodowych 3. Sprawozdanie z konferencji kulturalno-oświatowej i sytuacji w szkolnictwie 4. Protokoły Komisji Weryfikacyjnej] 1947 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 28 wpisów.