Plany i sprawozdania z działalności, budżet

Sygnatura
55/965/0/4
Daty skrajne
1945 - 1951
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 25 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
55/965/0/4/40 [Protokoły, wnioski i uchwały dotyczące przekazywanego mienia oraz pożyczek] 1949 0
55/965/0/4/53 [1. Plany pracy na rok 1950 oraz sprawozdania za lata 1948 - 1949 z działalności Miejskiej Rady Narodowej w Pile, Zarządu Miejskiego i przedsiębiorstw miejskich 2. Planowanie i sprawozdawczość inwestycyjna za lata 1948 - 1949 3. Kontrole przedsiębiorstw państwowych 4. Narady i konferencje, obchody uroczystości państwowych] 1949 0
55/965/0/4/54 [1. Plan gospodarczy na ok 1949 w poszczególnych dziedzinach gospodarki (wydziały i podległe instytucje) oraz sprawozdania miesięczne z jego wykonania. Plany i sprawozdania inwestycyjne 2. Stan ludności - liczba i zatrudnienie 3. Wykazy cen ] 1949 0
55/965/0/4/55 Plan sześcioletni 1950-1955 w zakresie gospodarki rolnej i sprzętu ratunkowego w zakładach pracy 1949 0
55/965/0/4/56 [Planowanie, zmiany i sprawozdawczość budżetowa Zarządu i przedsiębiorstw miejskich za lata 1948 - 1950. Preliminarz budżetowy na rok 1951] 1950 [1951] 0
55/965/0/4/57 [Sprawozdania z działalności Zarządu i Miejskiej Rady Narodowej w Pile oraz przedsiębiorstw miejskich za lata 1947-1948] 1948 - 1948 0
55/965/0/4/58 [Sprawozdania z akcji opiekuńczej i działalności zakładów opieki społecznej za grudzień 1946 r. i poszczególne miesiące 1947 roku. Plan pracy i sprawozdania Zarządu Miejskiego w Pile za lata 1947 - 1948. Sprawozdania z działalności i kontrole instytucji i przedsiębiorstw miejskich] 1947 - 1948 0
55/965/0/4/71 Budżet na rok 1945/46 (od dnia 01.10.1945 r. do dnia 31.04.1946 r.) 1945 0
55/965/0/4/72 Budżet na rok 1946 (od dnia 01.04.1946 r. do dnia 31.12.1946 r.) 1946 0
55/965/0/4/73 Budżet na rok 1948 1947 0
55/965/0/4/74 [Budżet administracyjny dodatkowy zakładów i przedsiębiorstw na rok 1948 i jego zmiany. Planowanie budżetu na rok 1949] 1948 - 1949 0
55/965/0/4/75 [Planowanie budżetu administracyjnego Zarządu Miejskiego w Pile, zakładów i przedsiębiorstw miejskich na lata 1949 - 1950 i jego zmiany] 1949 - 1950 0
55/965/0/4/76 Budżet na rok 1950 1949 0
55/965/0/4/77 Budżet dodatkowy na rok 1950 1950 0
55/965/0/4/78 Roczne sprawozdanie rachunkowe za okres od 01.10.1945 do 31.03.1946 1946 0
55/965/0/4/79 Sprawozdanie rachunkowe za rok 1946 1946 0
55/965/0/4/80 Opisowe zestawienia finansowe za lata 1945-1948 1945 - 1948 0
55/965/0/4/82 [Kredyt komunalny i dotacje z Samorządowego Funduszu Wyrównawczego na pokrycie niedoborów w budżecie miasta Piły] 1948 0
55/965/0/4/83 [Kredyt komunalny na pokrycie niedoborów w budżecie miasta Piły] 1948 -1949 0
55/965/0/4/84 [Kredyt komunalny i dotacje z Samorządowego Funduszu Wyrównawczego na pokrycie niedoboru w budżecie miasta Piły] 1949 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 25 wpisów.