Gospodarka miejska, inwestycje

Sygnatura
55/965/0/6
Daty skrajne
1874 - 1959
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 39 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
55/965/0/6/47 [Przejmowanie i przekazywanie budynków miejskich. Wykazy radnych i pracowników Zarządu Miejskiego w Pile, zaświadczenia o pracy w Zarządzie. Ustalanie przynależności państwowej] 1948 - 1950 0
55/965/0/6/59 [1. Planowanie inwestycji i remontów na lata 1950 - 1951, m. in. budownictwa mieszkaniowego oraz instytucji kultury i opieki społecznej, raporty inwestycyjne 2. Plany gospodarcze w zakresie gospodarki komunalnej, szkolnictwa i kultury na rok 1950 3. Analiza cen jednostkowych. 4. Sprawozdania o naturalnym ruchu ludności za poszczególne miesiące 1950 roku] 1949 - 1950 [1951] 0
55/965/0/6/60 [Plan gospodarczy na rok 1950 w zakresie urządzeń socjalnych i opieki społecznej. Plany inwestycyjne na lata 1950 - 1951] 1949 - 1950 0
55/965/0/6/61 [Raporty i sprawozdania inwestycyjne za lata 1948 - 1949] 1949 - 1950 0
55/965/0/6/62 Rachunki i kosztorysy remontowo-budowlane 1950 0
55/965/0/6/63 [Plany zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstw miejskich na rok 1949] 1949 0
55/965/0/6/64 [1. Zaopatrzenie materiałowe wydziałów i przedsiębiorstw miejskich 2. Plany przewozów materiałowych 3. Program nakładów inwestycyjnych 4. Sprawozdania z wykonania planów pracy Zarządu Miejskiego w Pile i przedsiębiorstw miejskich za I kwartał 1950 roku] 1950 0
55/965/0/6/65 [1. Inwentaryzacja zakładów przemysłowych czynnych i nieczynnych 2. Planowanie gospodarki przestrzennej 3. Lasy miejskie] 1949 0
55/965/0/6/81 [Pożyczki na budowę wodociągów miejskich oraz remont gazowni miejskiej] 1948 0
55/965/0/6/90 Sprawy sprzedaży i dzierżaw (m. in. jezioro Płotki) 1949 - 1950 0
55/965/0/6/95 [Plany miasta Piły i okolic] [1874] 1945 - 1950 [1953] 0
55/965/0/6/123 [Przejmowanie nieruchomości byłego niemieckiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego przez Zarząd Miejski w Pile] 1945 - 1948 0
55/965/0/6/124 [Korespondencja z ambasadą amerykańską w sprawie własności poniemieckich i pożydowskich nieruchomości w Pile] 1946 - 1947 0
55/965/0/6/125 [Przekazywanie nieruchomości pod zarząd Związku Zawodowego Kolejarzy] 1946 - 1948 0
55/965/0/6/126 [Zarząd Nieruchomości Miejskich - spisy i zaopatrzenie rzeczowe pracowników, wnioski o dzierżawę nieruchomości składane przez przez osoby prywatne i instytucje] 1946 - 1947 0
55/965/0/6/127 [Wnioski o przydział mieszkań dla osób prywatnych i nieruchomości dla instytucji] 1946 - 1948 0
55/965/0/6/128 Spisy podań o dzierżawę nieruchomości przekazane z Zarządu Nieruchomości Miejskich do wiadomości Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 1945 - 1947 0
55/965/0/6/129 [Przydzielanie budynków i mieszkań dla partii, organizacji, instytucji państwowych, nauczycieli i pracowników Zarządu Miejskiego] 1945 0
55/965/0/6/130 [Przydział lokali dla instytucji, zakładów i organizacji oraz mieszkań dla pracowników i repatriantów] 1945 - 1946 0
55/965/0/6/131 Wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych w Pile 1950 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 39 wpisów.