Osadnictwo

Sygnatura
55/965/0/9
Daty skrajne
1945 - 1951
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 30 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
55/965/0/9/20 Sprawy związane z działalnością Komisji Osadnictwa Nierolniczego przy Zarządzie Miejskim w Pile 1948 0
55/965/0/9/21 [Protokoły z posiedzeń Komisji Osadnictwa Nierolniczego przy Zarządzie Miejskim w Pile] 1948 - 1949 0
55/965/0/9/23 Wojewódzka Komisja Klasyfikacyjno - Szacunkowa [Osadnictwa Nierolniczego Zespół nr 5 i nr 15 w Pile] 1948 - 1949 0
55/965/0/9/24 [Sprawy związane z działalnością Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno - Szacunkowej Osadnictwa Nierolniczego Zespół nr 5 i nr 15 w Pile] 1948 0
55/965/0/9/97 Uruchomienie Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie i Referatu Osiedleńczego w Zarządzie Miejskim w Pile. 1946 0
55/965/0/9/98 Uchwała Głównej Komisji Klasyfikacyjno - Szacunkowej dotycząca uwłaszczenia mienia nierolniczego 1948 0
55/965/0/9/99 Protokoły z posiedzeń ścisłego Komitetu nr 15 Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno - Szacunkowej działającego na terenie Piły 1948 - 1950 0
55/965/0/9/100 [Protokoły z zebrań, plany pracy, wykazy pracowników Samodzielnego Oddziału Osiedleńczego w Pile, informacje o osadnictwie] 1948 0
55/965/0/9/101 Protokoły z przejęcia materiałów (budynków) do akcji uwłaszczeniowej na terenie Piły 1947 - 1950 0
55/965/0/9/102 [Sprawozdania statystyczne z działalności Samodzielnego Oddziału Osiedleńczego przy Zarządzie Miejskim w Pile] 1948 0
55/965/0/9/103 [Sprawozdania periodyczne z akcji uwłaszczeniowej] 1948 - 1950 0
55/965/0/9/104 [Współpraca z władzami ziemskimi w zakresie wydzielenia ziemi na cele publiczne] 1948 - 1950 0
55/965/0/9/105 Karty ewidencyjne nieruchomości miejskich 1945 - 1947 0
55/965/0/9/106 [Wnioski o przyznanie prawa własności do nieruchomości. Zaświadczenia przesiedleńcze. Protokoły przekazania nieruchomości osadnikom i repatriantom] 1945 - 1947 0
55/965/0/9/107 [Wnioski o przyznanie prawa własności do nieruchomości. Zaświadczenia przesiedleńcze. Skierowania na gospodarstwo] 1945 - 1949 [1951] 0
55/965/0/9/108 [Wnioski o przyznanie prawa własności do nieruchomości rolnych. Rejestr gospodarstw rolnych z terenu Piły] 1948 - 1949 0
55/965/0/9/109 [Protokoły przekazania osadnikom nieruchomości nierolniczych położonych w Pile] 1945 - 1946 0
55/965/0/9/110 [Protokoły przekazywania nieruchomości nierolniczych osadnikom. Zaświadczenia o osiedleniu. Opisy mienia pozostawionego na Kresach Wschodnich byłej Rzeczypospolitej Polskiej] 1945 -1947 0
55/965/0/9/111 [Protokoły przydziału nieruchomości osadnikom z terenu Piły. Zaświadczenia przesiedleńcze i opisy pozostawionego mienia] 1945 - 1948 0
55/965/0/9/112 [Protokoły z osadnictwa nierolniczego w Pile. Zaświadczenia przesiedleńcze] 1946 - 1947 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 30 wpisów.