Zarząd Miejski - Samodzielny Referat Inspekcji Miejskich

Sygnatura
66/56/0/14
Daty skrajne
1946 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
247
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 28 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/56/0/14/384 Zbiór okólników i zarządzeń władz przełożonych 1946-1949 0
66/56/0/14/385 Okólniki i pisma okólne 1946-1946 0
66/56/0/14/386 Okólniki i pisma okólne 1947-1947 0
66/56/0/14/387 Okólniki, pisma okólne i zarządzenia 1947-1947 0
66/56/0/14/388 Okólniki, pisma okólne i zarządzenia władz przełożonych 1948-1948 0
66/56/0/14/389 Zarządzenia własne 1948-1948 0
66/56/0/14/390 Okólniki, pisma okólne i zarządzenia władz przełożonych i własne 1949-1949 0
66/56/0/14/391 Ewidencja zarządzeń władz przełożonych i własnych 1950-1950 0
66/56/0/14/392 Przeprowadzenie wszelkich dochodzeń na zlecenie prezydenta 1947-1947 0
66/56/0/14/393 Przeprowadzenie wszelkich dochodzeń na zlecenie prezydenta 1947-1949 0
66/56/0/14/394 Podejmowanie inicjatywy wobec prezydenta miasta w zakresie uproszczenia i ulepszenia gospodarki i administracji miejskiej 1947-1947 0
66/56/0/14/395 Podejmowanie inicjatywy wobec prezydenta miasta w zakresie uproszczenia i ulepszenia gospodarki i administracji miejskiej 1948-1948 0
66/56/0/14/396 Nadzór nad tokiem urzędowania w biurach Zarządu Miejskiego 1947-1947 0
66/56/0/14/397 Nadzór nad tokiem urzędowania 1948-1948 247
66/56/0/14/398 Nadzór nad tokiem urzędowania w biurach Zarządu Miejskiego oraz przedsiębiorstwach i zakładach 1949-1949 0
66/56/0/14/399 Wykonywanie kontroli rachunkowo-kasowej 1948-1948 0
66/56/0/14/400 Wykonywanie kontroli rachunkowo-kasowej 1949-1949 0
66/56/0/14/401 Przeprowadzenie kontroli administracyjnej, organizacyjnej i finansowej 1950-1950 0
66/56/0/14/402 Kwartalne plany pracy 1950-1950 0
66/56/0/14/403 Sprawozdania okresowe z działalności Refearatu 1950-1950 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 28 wpisów.