Dział Ekonomiczny

Sygnatura
66/301/0/2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/301/0/2.1/91 Bilans na dzień 31-12-1959 z załącznikami 1959-1960 0
66/301/0/2.1/92 Bilans na dzień 31-12-1960 z załącznikami 1961-1961 0
66/301/0/2.1/93 Bilans za I i II kwartał 1961 roku z załącznikami 1961-1961 0
66/301/0/2.1/96 Bilans na dzień 31-12-1963 roku z załącznikami 1964-1964 0
66/301/0/2.1/98 Bilans na dzień 31-12-1963 roku z załącznikami 1964-1964 0
66/301/0/2.1/99 Bilans na dzień 31-12-1963 roku z załącznikami 1964-1964 0
66/301/0/2.1/100 Badanie bilansu za rok 1963 1964-1964 0
66/301/0/2.1/101 Badanie bilansu za rok 1963 1964-1964 0
66/301/0/2.1/102 Bilans na dzień 31-12-1964 1965-1965 0
66/301/0/2.1/103 Orzeczenie z badania bilansu za 1964 rok i bilans za 1964 rok - II wersja z załącznikami 1965-1965 0
66/301/0/2.1/104 Bilans na dzień 31-12-1965 z załącznikami 1966-1966 0
66/301/0/2.1/105 II wersja bilansu na dzień 31-12-1965 z załącznikami i protokołem badania 1966-1966 0
66/301/0/2.1/106 Bilans na dzień 31-12-1966 z załącznikami 1966-1967 0
66/301/0/2.1/107 Badanie bilansu za rok 1966 oraz II wersja bilansu z załącznikami 1967-1967 0
66/301/0/2.1/108 Bilans na dzień 31-12-1967 z załącznikami 1968-1968 0
66/301/0/2.1/109 Badanie bilansu za 1967 rok 1968-1968 0
66/301/0/2.1/110 II wersja bilansu na dzień 31-12-1967 z załącznikami 1968-1968 0
66/301/0/2.1/111 Bilans na dzień 31-12-1968 z załącznikami 1969-1969 0
66/301/0/2.1/112 Bilans na dzień 31-12-1968 z załącznikami 1969-1969 0
66/301/0/2.1/113 Badanie bilansu za 1968 rok z orzeczeniem 1969-1970 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 114 wpisów.