Analizy

Sygnatura
66/301/0/2.5
Daty skrajne
1961 - 1990
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/301/0/2.5/174 Analiza działalności przedsiębiorstwa za rok 1965 1966-1966 0
66/301/0/2.5/179 Analiza czynników wpływających na wydajność pracy za rok 1968 1969-1969 0
66/301/0/2.5/180 Analiza efektywności planowania i zarządzania w 1968 roku 1969-1969 0
66/301/0/2.5/181 Analiza wpływu oddziaływania kredytowego na wyniki produkcyjne i ekonomiczne za lata 1964-1969 1969-1969 0
66/301/0/2.5/182 Analiza efektywności technicznej i ekonomicznej pracy maszyn budowlanych 1969-1969 0
66/301/0/2.5/183 Analiza efektywności wprowadzania prefabrykowanych stanów zerowych w budownictwie mieszkaniowym 1969-1969 0
66/301/0/2.5/190 Analiza działalności za rok 1976 1977-1977 0
66/301/0/2.5/191 Analiza działalności za rok 1978 1979-1979 0
66/301/0/2.5/192 Analiza działalności za rok 1980 1981-1981 0
66/301/0/2.5/193 Analiza działalności za rok 1981 1982-1982 0
66/301/0/2.5/194 Analiza działalności za rok 1982 1983-1983 0
66/301/0/2.5/195 Analiza działalności za rok 1983 1984-1984 0
66/301/0/2.5/197 Analiza działalności za rok 1984 1985-1985 0
66/301/0/2.5/199 Analiza perspektyw ekonomicznych na rok 1988 1987-1988 0
66/301/0/2.5/200 Analiza perspektyw ekonomicznych do 31 grudnia 1990 1990-1990 0
66/301/0/2.5/607 Analiza działalności za rok 1960 - I wersja 1961-1961 0
66/301/0/2.5/608 Analiza działalności za rok 1960 - II wersja 1961-1961 0
66/301/0/2.5/647 Analiza działalności gospodarczej za rok 1962 1963-1963 0
66/301/0/2.5/648 Analiza wydatków i zatrudnienia w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym "Wschód" 1963-1963 0
66/301/0/2.5/656 Część opisowa analizy ekonomicznej za rok 1962 1963-1963 0