Dokumenty

Sygnatura
45/20/0/1
Daty skrajne
1251 - 1945
Liczba serii
1
Liczba skanów
3784
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 666 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
45/20/0/1/1 Tomasz [I] biskup wrocławski za zgodą kapituły potwierdza kupno przez Rodgera sołectwa w Przełęku (Preslanz) od hr. Zygfryda, w tym 22 3/4 mórg oraz dochodów sądowych i dziesięciny dochodów z szynku, młyna 1256, 10 IX Nysa quarto yd Sept 1256 0
45/20/0/1/2 Jan wójt dziedziczny w Nysie urzędowo poświadcza zamianę dokonaną między nim a Henrykiem prokuratorem i mistrzem szpitala [Krzyżowców] opodal miasta 1294 [Nysa] nonas Marcii 1294 0
45/20/0/1/3 Jan [IV Romka] biskup wrocławski poświadcza, że poprzednik jego Tomasz [II] biskup wrocławski za zgodą swej kapituły sprzedał Szczepanowi Longus'owi 100 łanów opodal Nysy za 10 marek 1300, 9 VII datum apud Nizam VII idur Julii 1300 0
45/20/0/1/4 Henryk [I. z Wrbna] biskup wrocławski nadaje mieszczanom nyskim prawo do wzniesienia w środku targowiska 24 kamiennych dolnych komór na wycinanie sukna 1302, 12. IX Nyse pride ydus Septembris 1302 0
45/20/0/1/5 Henryk [I z Wrbna], biskup wrocławski nadaje mieszczaninowi nyskiemu Stephanus'owi Longus'owi i jego potomkom jako odszkodowanie z powodu szkód 3/4 łanów z obszaru we wsi Radzikowice 1307, 1.V Nyze kal. Marii 1307 0
45/20/0/1/6 W sporze między miastem Nysą i jego obywatelami [...] a Henrykiem Crependorf'em [...] odnośnie młyna znajdującego się nad rzeką Nysą i lasu przylegającego do niego [...] 1311, 27.IV Nissa [Nysy] proxima feria tertia ante Philippi et Jacobi apostolorum 1311 0
45/20/0/1/7 Za radą Alberta Barby [...] zawarta zostaje trwała ugoda między wójtem Janem, synem jego Mikołajem i zięciem Teoderykiem [...] a miastem Nysą [...] w sprawie obustronnych praw i dochodów, 1313, 11.IV [Nysa] proxima feria quarta ante cerei benedicto 1313 0
45/20/0/1/8 Albertus Barth, zarządca biskupstwa nyskiego, poleca opiece rajców miasta Nysy pana Rollo i żąda, by ochronić go przed gwałtami w posiadaniu Kościoła 1314, 15.V Brega [Brzeg] in vigilie ascensionis domini 1314 0
45/20/0/1/9 Henricus zwany Wusthube [...] donosi radzie miasta Nysy, że zaprzestanie wszelkich nieprzyjaznych kroków przeciwko jej panu, biskupowi wrocławskiemu, aż upłynie dni 14 po uroczystości 6 św. Jana ok.1318 [jak podaje E.Graber] 1318 0
45/20/0/1/10 Heynrich zwany Wusthube [...] donosi mieszczanom Nysy, że w ubiegły czwartek na dworze biskupa [wrocławskiego] niedobrze o nim wspominano [...]. Między 1315 a 1318 rokiem [jak podaje E. Graber] 1315-1318 0
45/20/0/1/11 Biskup wrocławski Nanker poleca Radzie Miasta Niza [Nysy], żeby wypuszczono Żyda trzymanego w areszcie za kaucją aż do czasu jego przybycia, gdyż Jurysdykcja w stosunku do Żydów przysługuje jego Komorze, a nie miastu 1326-1341 0
45/20/0/1/12 Nanker, biskup wrocławski, poświadcza, że Willussus wraz z żoną Meczczą i potomstwem sprzedają za 60 marek sołectwo 9/4 roli, młyn z czynszem za ogród i wszystkimi prawami obywatelowi nyskiemu Heynis Kophanus 1334, 8.I Nyza sexto Idus Jan 1334 0
45/20/0/1/13 Dokument wystawiony przez Apeczco, wrocławskiego Kanonika i Oficjała, pozornie do rektora kościoła w Nysie, dot. pewnego lekarza Mikołaja zwischen 1340 und 1345; post Dominicam Invocavit 1340-1345 0
45/20/0/1/14 Biskup wrocławski [Przecław z Pogorzeli] donosi swemu prokuratorowi Piotrowi Mozebok'owi w Grodkowie, że na prośbę księcia cieszyńskiego [...] zezwolił na to, aby komendator w Kolnicy mógł [...] pobierać wierdunki [...] między 1341 a 1376 Othmachow 1341-1376 0
45/20/0/1/15 Przecław [z Pogorzeli], biskup wrocławski, donosi Piotrowi [proboszczowi w Grodkowie], że zwolnił wdowę Szczepana [Stefana?] de Muschczin [z Mosznej?] in Lypow [Lipowa] od wszekich należnych mu świadczeń między 1341 a 1376 rokiem 3.V. Othmuchow - uwagi 1341-1376 0
45/20/0/1/16 Mandat biskupa wrocławskiego [Przecława z Pogorzeli] do rajców nyskich, aby przystali na sprawiedliwą ugodę, jaką im zaproponował Janussius, zwany Rumbaba [Rheinbaben] między 1341 a 1376 rokiem Wratislawie feria tertia infra festum pasce 1341-1376 0
45/20/0/1/17 Preczlaus [Przecław z Pogorzeli] zeznaje, że rycerz Piotr Sandkonis swoją wieś Conrathsdorph [...] odstępuje biskupiemu kasztelanowi w Nysie Janowi von Waldon i jego [...] następcom za 70 marek czeskich 1344, XI 5 Nyse non Novembris 1344 0
45/20/0/1/18 Przecław z Pogorzeli [...] poświadcza, że bracia Jenlinus i Mikołaj [...] sprzedają cały swój udział z sołectwa i trzeci grosz z Stephansdorf razem z 1/2 łana roli z trzema ogrodami Chrystianowi von Tincz [...] 1350, IX 17 Othmuchow XV kal. Oct. 1350 0
45/20/0/1/19 Przecław z Pogorzeli [...] poświadcza, że Piotr Fulnschussie, obywatel nyski, sprzedaje wdowie Meczka po Janie Opolskim i jej dziedzicom 3/4 i 2 1/2 morgów roli przed Nysą z wszystkimi przyległościami za 47 marek 1351, 4.III. Nyse IV non Marcii 1351 0
45/20/0/1/20 [Przecław z Pogorzeli] biskup wrocławski poświadcza, że Johanne Schaefenberg i Cuncze von Byshoffem, syn rycerza Reynarda, rezygnuje z lasu na korzyść miasta za opłatę 25 marek 1351, 17.III. Othmuchow in die sanctae Gertrudis 1351 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 666 wpisów.