Nominacje i dymisje

Sygnatura
2/3/0/8
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 81 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/3/0/8.2/63 Nominacje i dymisje w Biurze Prezydium Rady Ministrów 1918-1922 48
2/3/0/8.2/64 Nominacje i dymisje w Prokuratorii Generalnej 1919-1922 217
2/3/0/8.2/65 Nominacje i dymisje w Głównym Urzędzie Statystycznym 1919 7
2/3/0/8.2/66 Nominacje i dymisje w Pocztowej Kasie Oszczędności 1920 8
2/3/0/8.2/67 Nominacje i dymisje w Biurze Sejmu 1920 10
2/3/0/8.2/68 Nominacje i dymisje Komisarzy Generalnych Rządu dla Galicji, Śląska, Spisza, Górnej Orawy oraz Gdańska 1919 16
2/3/0/8.2/69 Nominacje i dymisje w Delegacji Polskiej w Berlinie, Radzie Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1920 12
2/3/0/8.2/70 Nominacje i dymisje w Lidze Narodów 1920-1921 48
2/3/0/8.3/71 Nominacje i dymisje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 1918-1922 95
2/3/0/8.3/72 Nominacje i dymisje w przedstawicielstwach zagranicznych (poselstwa, delegacje) 1918-1922 242
2/3/0/8.3/73 Nominacje i dymisje w konsulatach polskich 1919-1922 259
2/3/0/8.3/74 Nominacje i dymisje w Konsulatach obcych państw Rzeczypospolitej (wykazy, korespondencja) 1919-1922 139
2/3/0/8.3/75 Nominacje i dymisje w Biurze Prac Kongresowych 1918-1919 9
2/3/0/8.4/76 Nominacje i dymisje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 85
2/3/0/8.4/77 Nominacje i dymisje w urzędach I i II instancji oraz innych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 1919-1922 160
2/3/0/8.4/78 Nominacje i dymisje w Głównej Komendzie Policji Państwowej 1919-1922 24
2/3/0/8.5/79 Nominacje i dymisje w Ministerstwie Skarbu 150
2/3/0/8.5/80 Nominacje i dymisje w Dyrekcji Monopolu Tytoniowego; Dyrekcji Monopolu Spirytusowego; Dyrekcji Loterii Państwowej 1919-1922 83
2/3/0/8.6/81 Nominacje i dymisje w Ministerstwie Sprawiedliwości 1919-1922 81
2/3/0/8.6/82 Nominacje i dymisje sędziów i prokuratorów, tom I 1919-1922 342
Wyświetlanie 1 do 20 z 81 wpisów.