Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata XII 1918-V 1921 [sygn. 681-1009]

Sygnatura
2/100/0/4
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 329 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.1/681 Teczka Osobistego Sekretariatu Prezydenta Ministrów (sprawy personalne i administracyjne. Korespondencja, podania) 1919 0
2/100/0/4.1/682 Projekt organizacji sekretariatu Prezydenta Ministrów 1919 18
2/100/0/4.1/683 Telegramy, raporty Sekretariatu Osobistego Prezydenta Ministrów o sytuacji w kraju VI-X 1919 20
2/100/0/4.1/684 Opinie, zaświadczenia IV-XII 1919 0
2/100/0/4.1/685 Powołanie Komisji do kwalifikacji urzędników w ministerstwach. List S. Wojciechowskiego (kopia) IV 1919 0
2/100/0/4.1/686 Sprawy związane z administracją, różne zezwolenia itp. 1919-1920 0
2/100/0/4.1/687 Raporty, sprawozdania, notatki, dotyczące różnych spraw, m.in. wyjazdu I. J. Paderewskiego do Paryża w maju 1919 r.; 3 podteczki I-XI 1919 0
2/100/0/4.2/688 Wydatki Prezydenta Ministrów w okresie pobytu w Paryżu. Rachunki, pokwitowania V-VII 1919 0
2/100/0/4.2/689 Wydatki Prezydenta Ministrów w okresie pobytu w Paryżu. Rachunki, pokwitowania IX-X 1919 0
2/100/0/4.2/690 Teczka Rachunki VIII 1919-I 1920 0
2/100/0/4.3/691 Prośby o audiencję I 1919-X 1920 0
2/100/0/4.3/692 Raport służbowy kompanii zamkowej VII 1919 0
2/100/0/4.3/693 Adresy osób i instytucji 1919-1921 0
2/100/0/4.3/694 Spisy i wykazy akt m.in. szczegółowy spis akt paryskiego archiwum Prezydenta Ministrów 1919 0
2/100/0/4.3/695 Skargi na nadużycia gospodarcze, nędzę, paskarstwo, uwagi o zachowaniu się żołnierzy na ulicy. Korespondencja, wycinek prasowy II 1919-IV 1921 0
2/100/0/4.3/696 Doniesienia o przestępstwach gospodarczych. Korespondencja VIII-XI 1919 0
2/100/0/4.3/697 Skargi na złe funkcjonowanie lub nadużycia urzędów, na wydalenia z pracy; 3 podteczki XI 1918-XII 1920 0
2/100/0/4.3/698 Skargi, doniesienia, dotyczące różnych osób. Korespondencja II 1919-I 1920 0
2/100/0/4.3/699 Prośby więźniów i oskarżonych o ułaskawienia XI 1918-XI 1919 0
2/100/0/4.3/700 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej X 1918-III 1919 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 329 wpisów.