Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata XII 1918-V 1921 [sygn. 681-1009]

Sygnatura
2/100/0/4
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 201 do 220 z 329 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.22/881 Sprawa Armenii na obradach Ligi Narodów. Stanowisko Delegacji Polskiej - przemówienie I. J. Paderewskiego (m.in. dotyczące stosunków polsko-litewskich); (druki Ligi) XI 1920-I 1921 0
2/100/0/4.22/882 Sprawy Chin, Pacyfiku, Persji na obradach Ligi Narodów. Exposé, oświadczenie, komunikat, list (druki, odb. powielaczowe) 1920 0
2/100/0/4.22/883 Materiały związane z pracami Ligi Narodów. Apele, odezwy, broszury, korespondencja, wycinki prasowe 1919-1921 0
2/100/0/4.23/884 Terytorium i granice Polski. Memoriał, list otwarty Komitetu Obrony Narodowej, korespondencja, depesze, wycinek prasowy, 5 map; Załączniki: mapa Europy Środk. w 1920 r., wyd. francuskie: w Oddz. III AAN XI 1918-1920 0
2/100/0/4.24/885 Sprawa przyłączenia Gdańska do Polski. Stanowisko Delegacji Polskiej na obradach Konferencji Pokojowej. Projekt decyzji Rady Najwyższej, memoriały, artykuł, korespondencja, broszura 1918-1920 0
2/100/0/4.24/886 Konferencja Ambasadorów i Liga Narodów w sprawie Gdańska. Druki, korespondencja IV 1920-V 1921 0
2/100/0/4.24/887 Stanowisko Delegacji Polskiej. Korespondencja, memoriały VI 1920-II 1921 0
2/100/0/4.24/888 Konwencja tymczasowa między Polską i W.M. Gdańskiem, umowa aprowizacyjna IV 1920 0
2/100/0/4.24/889 Konwencja polsko-gdańska. Projekty polskie z komentarzami i poprawkami VII 1919-XII 1920 0
2/100/0/4.24/890 Konwencja polsko-gdańska. - Projekt Delegacji W.M. Gdańska VIII 1920 0
2/100/0/4.24/891 Konwencja polsko-gdańska. Tekst, uwagi XI 1920 0
2/100/0/4.24/892 Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska. - Projekty, uwagi, poprawki VII-XI 1920 0
2/100/0/4.24/893 Sytuacja ekonomiczna, polityczna i militarna w Gdańsku. Sprawa przejęcia przez Polskę części byłego majątku państwowego Niemiec. Korespondencja, raporty, memorandum, wycinki prasowe; 3 fotografie IV 1919-XII 1919 0
2/100/0/4.24/894 Sytuacja w Gdańsku, wytyczanie granic, sprawy przeładunku broni (VIII 1920), firmy niemieckie w Gdańsku. Memoriały, sprawozdania, raporty, przemówienia, przeglądy prasy, korespondencja VI 1920-I 1921 0
2/100/0/4.24/895 Propozycje utworzenia konsorcjum finansowego dla zarządzania portem gdańskim, projekt umowy, korespondencja V 1920 0
2/100/0/4.25/896 Mapy etnograficzne ziem zaboru pruskiego opracowane na podstawie danych z lat 1910-1911; 9 map 1918-1919 0
2/100/0/4.25/897 Memoriały, korespondencja w sprawie zachodniej i południowo-zachodniej granicy Polski; mapa 1919 0
2/100/0/4.25/898 Materiały niemieckie, dotyczące terytoriów spornych między Niemcami a Polską. Korespondencja, wycinki prasowe 1919 0
2/100/0/4.25/899 Sprawa przyłączenia do Polski powiatów graniczących z Wielkopolską. Petycja, memoriały, mapa Dolnego Śląska 1919 0
2/100/0/4.25/900 Sprawa przejęcia Pomorza przez władze polskie. Projekt układu polsko-niemieckiego; korespondencja VI-XI 1919 0
Wyświetlanie 201 do 220 z 329 wpisów.