Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata XII 1918-V 1921 [sygn. 681-1009]

Sygnatura
2/100/0/4
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 41 do 60 z 329 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.4/721 Wypracowania szkolne dzieci z Chełma o I. Paderewskim 1920, 1930 0
2/100/0/4.4/722 Odpowiedzi Ignacego Paderewskiego na hołdy od instytucji, organizacji, osób prywatnych b.d. 0
2/100/0/4.5/723 Materiały, dotyczące próśb, podziękowań, zaproszeń od instytucji społecznych i osób prywatnych XII 1918-1920 0
2/100/0/4.5/724 Listy od osób, poszukujących rodzin, znajomych oraz odpowiedzi I 1919-II 1921 0
2/100/0/4.5/725 Prośby o pomoc finansową 1919-I 1921 0
2/100/0/4.5/726 Prośby o rady, poparcia, posady, protekcję 1919-1920 0
2/100/0/4.5/727 Prośby o autografy, fotografie 1919-III 1921 0
2/100/0/4.5/728 Korespondencja różnych osób z I. J. Paderewskim w sprawach osobistych 1919-I 1921 0
2/100/0/4.5/729 Listy maniaków 1919-1920 0
2/100/0/4.5/730 Korespondencja manipulacyjna II 1919-VIII 1920 0
2/100/0/4.6/731 Raut (listy zaproszonych osób na raut w dn. 31 lipca i na obiad wydany dla H. Hoover'a w dn. 13 sierpnia 1919 r.) 31 VII, 13 VIII 1919 0
2/100/0/4.6/732 Zaproszenia na przyjęcia 1919-III 1921 0
2/100/0/4.6/733 Zaproszenia klubów i osób prywatnych dla I. Paderewskiego IV 1919-II 1921 0
2/100/0/4.6/734 Zaproszenia (na uroczystości, obchody, obiady itp.) I 1919-I 1921 0
2/100/0/4.6/735 Lista osób, którym I. J. Paderewski winien złożyć wizyty b.d. 0
2/100/0/4.6/736 Nadawanie szkołom i różnym instytucjom imienia I. J. Paderewskiego X 1919-I 1921 0
2/100/0/4.6/737 Oferty usług prasy, filmu, wydawnictw. Prośby o artykuły i wywiady; rekomendacje dla dziennikarzy, udających się do Polski I 1919-V 1921 0
2/100/0/4.6/738 Prośba "Ligue Fraternelle des Enfants de France" (Chicago) o napisanie przez I. Paderewskiego artykułu o Polsce IX-X 1919, II 1921 0
2/100/0/4.7/739 Prasa codzienna i czasopisma (pojedyncze numery) XII 1918-IV 1919 0
2/100/0/4.7/740 Prasa codzienna i czasopisma (pojedyncze numery) VII-XI 1919 0
Wyświetlanie 41 do 60 z 329 wpisów.