Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata XII 1918-V 1921 [sygn. 681-1009]

Sygnatura
2/100/0/4
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 329 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.1/681 Teczka Osobistego Sekretariatu Prezydenta Ministrów (sprawy personalne i administracyjne. Korespondencja, podania) 1919 0
2/100/0/4.1/682 Projekt organizacji sekretariatu Prezydenta Ministrów 1919 18
2/100/0/4.1/683 Telegramy, raporty Sekretariatu Osobistego Prezydenta Ministrów o sytuacji w kraju VI-X 1919 20
2/100/0/4.1/684 Opinie, zaświadczenia IV-XII 1919 0
2/100/0/4.1/685 Powołanie Komisji do kwalifikacji urzędników w ministerstwach. List S. Wojciechowskiego (kopia) IV 1919 0
2/100/0/4.1/686 Sprawy związane z administracją, różne zezwolenia itp. 1919-1920 0
2/100/0/4.1/687 Raporty, sprawozdania, notatki, dotyczące różnych spraw, m.in. wyjazdu I. J. Paderewskiego do Paryża w maju 1919 r.; 3 podteczki I-XI 1919 0
2/100/0/4.2/688 Wydatki Prezydenta Ministrów w okresie pobytu w Paryżu. Rachunki, pokwitowania V-VII 1919 0
2/100/0/4.2/689 Wydatki Prezydenta Ministrów w okresie pobytu w Paryżu. Rachunki, pokwitowania IX-X 1919 0
2/100/0/4.2/690 Teczka Rachunki VIII 1919-I 1920 0
2/100/0/4.3/691 Prośby o audiencję I 1919-X 1920 0
2/100/0/4.3/692 Raport służbowy kompanii zamkowej VII 1919 0
2/100/0/4.3/693 Adresy osób i instytucji 1919-1921 0
2/100/0/4.3/694 Spisy i wykazy akt m.in. szczegółowy spis akt paryskiego archiwum Prezydenta Ministrów 1919 0
2/100/0/4.3/695 Skargi na nadużycia gospodarcze, nędzę, paskarstwo, uwagi o zachowaniu się żołnierzy na ulicy. Korespondencja, wycinek prasowy II 1919-IV 1921 0
2/100/0/4.3/696 Doniesienia o przestępstwach gospodarczych. Korespondencja VIII-XI 1919 0
2/100/0/4.3/697 Skargi na złe funkcjonowanie lub nadużycia urzędów, na wydalenia z pracy; 3 podteczki XI 1918-XII 1920 0
2/100/0/4.3/698 Skargi, doniesienia, dotyczące różnych osób. Korespondencja II 1919-I 1920 0
2/100/0/4.3/699 Prośby więźniów i oskarżonych o ułaskawienia XI 1918-XI 1919 0
2/100/0/4.3/700 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej X 1918-III 1919 0
2/100/0/4.3/701 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej IV-VIII 1919 0
2/100/0/4.3/702 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej IX-XII 1919 0
2/100/0/4.3/703 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej 1919-1920 0
2/100/0/4.3/704 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej I 1920-I 1921 0
2/100/0/4.3/705 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej. Korespondencja. Protokół IV 1918-X 1919 0
2/100/0/4.3/706 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej. Korespondencja XI-XII 1919 0
2/100/0/4.3/707 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej, m.in. mapa kolejowa Polski, wydana przez Naczelne Dowództwo W.P., Sztab Generalny I 1920-I 1921 0
2/100/0/4.3/708 Projekty odbudowy gospodarki krajowej, informacje o sytuacji w Rosji Radzieckiej - nadesłane przez S. Matuszewskiego 1919 0
2/100/0/4.3/709 Memoriały L. Freytaga 1919-1920 0
2/100/0/4.3/710 Uwagi ks. Bulliat'a w sprawach wojskowych i polityki zagranicznej IV 1919-X 1920 0
2/100/0/4.4/711 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych I-IX 1919 0
2/100/0/4.4/712 Hołdy; listy, depesze, adresy od instytucji, organizacji, osób prywatnych; H. Windakiewicz: "Stosunek dzieł Paderewskiego do muzyki ludowej" Studium analityczne. Echo muzyczne. Warszawa 1902-1903 (maszynopis) 1-10 I 1919 0
2/100/0/4.4/713 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych 11-19 I 1919 0
2/100/0/4.4/714 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych 20-31 I 1919 0
2/100/0/4.4/715 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych II-IV 1919 0
2/100/0/4.4/716 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych V-X 1919 0
2/100/0/4.4/717 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych IX, XII 1919 0
2/100/0/4.4/718 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych I 1920 0
2/100/0/4.4/719 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych II-XII 1920 0
2/100/0/4.4/720 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych b.d. 0
2/100/0/4.4/721 Wypracowania szkolne dzieci z Chełma o I. Paderewskim 1920, 1930 0
2/100/0/4.4/722 Odpowiedzi Ignacego Paderewskiego na hołdy od instytucji, organizacji, osób prywatnych b.d. 0
2/100/0/4.5/723 Materiały, dotyczące próśb, podziękowań, zaproszeń od instytucji społecznych i osób prywatnych XII 1918-1920 0
2/100/0/4.5/724 Listy od osób, poszukujących rodzin, znajomych oraz odpowiedzi I 1919-II 1921 0
2/100/0/4.5/725 Prośby o pomoc finansową 1919-I 1921 0
2/100/0/4.5/726 Prośby o rady, poparcia, posady, protekcję 1919-1920 0
2/100/0/4.5/727 Prośby o autografy, fotografie 1919-III 1921 0
2/100/0/4.5/728 Korespondencja różnych osób z I. J. Paderewskim w sprawach osobistych 1919-I 1921 0
2/100/0/4.5/729 Listy maniaków 1919-1920 0
2/100/0/4.5/730 Korespondencja manipulacyjna II 1919-VIII 1920 0
2/100/0/4.6/731 Raut (listy zaproszonych osób na raut w dn. 31 lipca i na obiad wydany dla H. Hoover'a w dn. 13 sierpnia 1919 r.) 31 VII, 13 VIII 1919 0
2/100/0/4.6/732 Zaproszenia na przyjęcia 1919-III 1921 0
2/100/0/4.6/733 Zaproszenia klubów i osób prywatnych dla I. Paderewskiego IV 1919-II 1921 0
2/100/0/4.6/734 Zaproszenia (na uroczystości, obchody, obiady itp.) I 1919-I 1921 0
2/100/0/4.6/735 Lista osób, którym I. J. Paderewski winien złożyć wizyty b.d. 0
2/100/0/4.6/736 Nadawanie szkołom i różnym instytucjom imienia I. J. Paderewskiego X 1919-I 1921 0
2/100/0/4.6/737 Oferty usług prasy, filmu, wydawnictw. Prośby o artykuły i wywiady; rekomendacje dla dziennikarzy, udających się do Polski I 1919-V 1921 0
2/100/0/4.6/738 Prośba "Ligue Fraternelle des Enfants de France" (Chicago) o napisanie przez I. Paderewskiego artykułu o Polsce IX-X 1919, II 1921 0
2/100/0/4.7/739 Prasa codzienna i czasopisma (pojedyncze numery) XII 1918-IV 1919 0
2/100/0/4.7/740 Prasa codzienna i czasopisma (pojedyncze numery) VII-XI 1919 0
2/100/0/4.7/741 Prasa codzienna i czasopisma (pojedyncze numery) I-VI 1920 0
2/100/0/4.7/742 Prasa codzienna i czasopisma (pojedyncze numery) IX 1920-I 1921 0
2/100/0/4.7/743 "L 'Indépendance Polonaise" (3 egz.) IV-VI 1919 0
2/100/0/4.7/744 L 'Opinion, journal de la semaine; W zeszytach podkreślone artykuły dotyczące spraw polskich 1919 0
2/100/0/4.8/745 Obejmowanie władzy; tworzenie gabinetu, informacje o sytuacji wewnętrznej i wojskowej Polski, sprawa uznania Polski przez rządy innych państw. Projekty odezw, przemówień, korespondencja, fotografie z wjazdu I. J. Paderewskiego do Poznania; "Ilustracja Poznańska" 24 XII 1928 nr 51 24 XI 1918-15 II 1919, 1928 0
2/100/0/4.8/746 Raporty organów bezpieczeństwa, dotyczące sytuacji w kraju, ugrupowań politycznych (m.in. PPS; KPRP), działalności politycznej w wojsku XII 1918-VII 1919 0
2/100/0/4.8/747 Raporty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I 1919 0
2/100/0/4.8/748 Informacje i rady arcybisk. J. Teodorowicza w sprawach politycznych XII 1918-1920 0
2/100/0/4.9/749 Projekt przedstawiony przez F. G. Heuchling'a, dotyczący organizacji administracji państwowej w Polsce; korespondencja; 3 podteczki VI-X 1919 0
2/100/0/4.9/750 Projekty organizacji organów najwyższych władz państwowych; (m.in. projekt A. Znamięckiego). Spis wyższych urzędników władz państwowych; 3 podteczki 1919 0
2/100/0/4.9/751 Materiały dotyczące organizacji służby bezpieczeństwa (głównie Biura Wywiadowczego i żandarmerii) oraz memoriały i uwagi brytyjskiej misji policyjnej w sprawie reorganizacji polskiej 1919 0
2/100/0/4.10/752 Stan i potrzeby przemysłu, informacje o kapitałach francuskich w przemyśle polskim, postulaty wielkiego kapitału w sprawie polityki gospodarczej i obsadzenia stanowiska ministra przemysłu i handlu. Memoriały, korespondencja, m.in. list St. Wojciechowskiego 1919, 1920 0
2/100/0/4.10/753 Materiały, dotyczące reformy rolnej; odpowiedzi przedstawicieli rządu na interpelacje w sprawie lichwy rolnej III 1919-III 1920 0
2/100/0/4.10/754 Sytuacja aprowizacyjna w kraju. Raport ministra Aprowizacji, korespondencja, notatki III-X 1919 0
2/100/0/4.10/755 Sprawa pomocy zagranicznej w zwalczaniu tyfusu w Polsce. Memoriały. Raport i uchwały Ligi Narodów, notatki 1920 0
2/100/0/4.10/756 Materiały, dotyczące odszkodowań za szkody wojenne, m.in. korespondencja z Wł. Grabskim II-IX 1919 0
2/100/0/4.10/757 Petycje i memoriały w sprawie pożyczek dla Lwowa i Kalisza, wstrzymania skupu czynszów w Warszawie oraz zwrotu miastu Łodzi, wydatkowanych na rachunek Skarbu Państwa I-XII 1919, XI 1920 0
2/100/0/4.11/758 Sprawy pomocy dla szkół i organizacji oświatowych; rezolucja zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Korespondencja, podania, wycinek prasowy. "Dziennik Pomorski", 14 III 1920 nr 61 I 1919-III 1921 0
2/100/0/4.11/759 Sprawy kultury, sztuki, nauki. Subwencja dla instytucji kulturalnych. Telegram I. J. Paderewskiego na otwarcie Uniwersytetu Wileńskiego; m.in. listy K. Tetmajera, A. Niemojewskiego i prof. B. Ulanowskiego XII 1918-X 1919 0
2/100/0/4.11/760 Sprawy kultury, sztuki, nauki. Subwencje dla instytucji kulturalnych. Memoriały w sprawie Ministerstwa Kultury i Sztuki, upaństwowienia teatrów. M.in. list K. Tetmajera. Adres Towarzystwa Miłośników Historii; 2 fotgrafie XI 1919-II 1921 0
2/100/0/4.11/761 Sprawa biblioteki Tołoczanowa. Korespondencja, wycinki prasowe 1897, 1918-1920 0
2/100/0/4.11/762 "Rozmowa o Polsce" - popularny wykład dziejów Polski St. Szpotańskiego b.d. 0
2/100/0/4.12/763 Spisy i charakterystyki komunistów 1918-1919 0
2/100/0/4.12/764 Programy, deklaracje ugrupowań politycznych, głównie antykomunistyczne. Memoriał Rozwadowskiego 1919 0
2/100/0/4.12/765 Polski Sejm Dzielnicowy. Korespondencja z Naczelną Radą Ludową. Sytuacja w Poznańskiem i sprawa połączenia Poznańskiego z Polską XII 1918, I-VI 1919 0
2/100/0/4.12/766 PSL "Piast" - pismo w sprawie wyznaczenia z ramienia Stronnictwa - członków Rady Przybocznej przy Generalnym Delegacie Rządu na Galicję III 1919 0
2/100/0/4.12/767 Sytuacja strajkowa w Zagłębiu Dąbrowskim, wśród robotników rolnych. Rezolucje, odezwy partii robotniczych, związków zawodowych, m.in. Odezwa Komitetu Strajkowego Służby Folwarcznej Ziemi Lubelskiej, petycje obszarników, korespondencja. "Gazeta Częstochowska", 14 III 1920 nr 61 I-XI 1919 0
2/100/0/4.12/768 Sprawy Statutu Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP, płac, strajku w maju 1919. Wniosek, wyciąg z protokółu, korespondencja. "Kolejarz", 25 II 1919 nr 61 II-IX 1919 0
2/100/0/4.12/769 Żądania urzędników komunalnych w Galicji zrównania ich płac z placami urzędników państwowych. Korespondencja IX 1919 0
2/100/0/4.12/770 Postulaty: przemysłowców w sprawach robotniczych; urzędników państwowych w sprawach płac, pragmatyki; ludności w sprawie odbudowy kraju, stosunku korony do marki. Rozporządzenie, korespondencja V-XII 1919 0
2/100/0/4.12/771 Włościański Związek Oświaty - prośby o pomoc i poparcie, wydawnictwa - broszury antykomunistyczne III-XII 1919 0
2/100/0/4.13/772 Sprawy Kościoła w Polsce; grunty kościelne, pensje duchowieństwa, zatargi katolicko-mariawickie. Uznanie Kościoła Anglikańskiego. Stanowisko ewangelików polskich w sprawie przyszłości Polski. Memoriał, korespondencja II 1919-III 1920 0
2/100/0/4.14/773 Materiały, dotyczące kwestii żydowskiej w Polsce. Stanowisko polskiej opinii publicznej władz. Memoriały, raporty głosy prasy, interpelacja członka Narodowego Klubu Żydowskiego Posłów Sejmowych, listy osób prywatnych. "Jeniec Polak", 23 I 1919 nr 60, 30 I 1919 nr 61 1918-1921 0
2/100/0/4.14/774 Zagranica wobec kwestii żydowskiej w Polsce. Misja amerykańska i angielska w Polsce. Stanowisko prasy zagranicznej. Korespondencja, raporty, sprawozdania, wycinki prasowe IV 1919-III 1921 0
2/100/0/4.15/775 Korespondencja, depesze - m.in. listy St. Wojciechowskiego. Wł. Skrzyńskiego do I. Paderewskiego; W teczce znajdują się m.in. materiały przygotowane na Konferencję Pokojową w Paryżu; 2 podteczki II-IV 1919 0
2/100/0/4.15/776 Raporty polityczne, wiadomości różne z Warszawy i Paryża; "Pro Memoria" III-XII 1919 0
2/100/0/4.15/777 Korespondencja między J. Piłsudskim a I. J. Paderewskim; Udostępnianie w porozumieniu z dyrektorem AAN IV-X 1919 0
2/100/0/4.15/778 Korespondencja, depesze - m.in. listy Wł. Skrzyńskiego do I. J. Paderewskiego, list I. J. Paderewskiego do W. Wilsona V 1919 0
2/100/0/4.15/779 Korespondencja, depesze. Szyfry, dotyczące zagadnień polityki bieżącej; m.in. listy Wł. Skrzyńskiego do I. J. Paderewskiego; W teczce znajdują się m.in. materiały przygotowane na Konferencję Pokojową w Paryżu VI-VIII 1919 0
2/100/0/4.15/780 Korespondencja, depesze, dotyczące spraw polityki bieżącej; W teczce znajdują się m.in. materiały przygotowane na Konferencję Pokojową w Paryżu IX-XII 1919 0
Wyświetlanie 1 do 100 z 329 wpisów.