Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata V 1921-1941 [sygn. 1010-3176]

Sygnatura
2/100/0/5
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 2 167 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.1/1010 Przemówienie na obiedzie wydanym przez Civic Forum w N. Jorku (rękopis); wycinek prasowy 1921 0
2/100/0/5.1/1011 Przemówienie do profesorów i studentów Stanford University w Kalifornii; listy E. C. Robinson'a 1921-1922 0
2/100/0/5.1/1012 Przemówienie w Radzie Miejskiej m. Poznania 1924 0
2/100/0/5.1/1013 Przemówienie w Vevey na uroczystości przeniesienia zwłok Henryka Sienkiewicza do Polski 1924 0
2/100/0/5.1/1014 Przemówienie, dotyczące stosunków polsko-niemieckich, wygłoszone w londyńskim "Press Club" (rękopisy, maszynopisy); korespondencja 1925 0
2/100/0/5.1/1015 Przemówienie na zebraniu przywódców duchowieństwa polskiego w Stanach Zjednoczonych 1925 0
2/100/0/5.1/1016 Mowa na obiedzie wydanym przez "Kościuszko Foundation" 1928 0
2/100/0/5.1/1017 Pismo do mieszkańców Lwowa 1928 0
2/100/0/5.1/1018 Mowa wygłoszona do Mayor'a miasta New York - J. Walker'a 1932 0
2/100/0/5.1/1019 Paderewski jako kapitał Narodowy, odpis artykułu A. Grzymały - Siedleckiego ("Kurier Warszawski", 2 IV 1933, nr 92), zawierający streszczenie wywiadu I. J. Paderewskiego dla "N.Y. Times'a" i "Paris-Soir" 1933 0
2/100/0/5.1/1020 Le prétendu "Corridor" Polonais, par Ignace Jean Paderewski (maszynopis). Poland's socalled Corridor, by... (odbitka z "Foregin Affairs"); Załączniki: notatka własnoręczna I. J. Paderewskiego o konieczności uzyskania danych do niniejszego opracowania 1933 0
2/100/0/5.1/1021 Oświadczenie o stosunkach polsko-francuskich i ich odbiciu w prasie; Brak zakończenia, na odwrocie spis adresatów 1933-1934 0
2/100/0/5.1/1022 Mowa na uroczystościach pogrzebowych ku czci króla Alberta I; Załączniki: "Laisser - Passer" MSZ Belgii 1934 0
2/100/0/5.1/1023 Oświadczenie z dn. 26 VIII 1937 r. o sytuacji w Polsce w okresie strajku chłopskiego (maszynopisy); Na jednym z egzemplarzy poprawki naniesione prawdopodobnie ręką W. Sikorskiego 1937 0
2/100/0/5.1/1024 Wypowiedź dla "Paris-Soir", złożona w związku z wystawą światową w Paryżu (maszynopis); Na odwrocie list S. Strakacza do A. Tadlewskiego 1937 0
2/100/0/5.1/1025 Deklaracja odczytana przez P. Prezydenta dla news - real na "Ile de France" 22.2.1939 - New York 1939 0
2/100/0/5.1/1026 Oświadczenie dla National Broadcasting Company (N.B.C. o przemówieniu J. Becka w Sejmie w dn. 5 V 1939 r.) 1939 0
2/100/0/5.1/1027 Oświadczenie dla Radia Francuskiego o stanowisku Francji i stosunkach polsko-francuskich 1939 0
2/100/0/5.1/1028 Le President Paderewski raconte a Paris-Soir les peripeties de sa maladie aux Etats - Unis et rend un émouvant hommage a la science médicale fransaise 1939 0
2/100/0/5.1/1029 Ojczyzna na nas liczy. Artykuł dla Polskiej Agencji Agrarnej; Załączniki: deklaracja pieniężna na FON 1939 0
2/100/0/5.1/1030 My dear American friends... Apel, dotyczący sprawy Gdańska i polityki Hitlera w stosunku do Polski 1939 0
2/100/0/5.1/1031 Oświadczenie o Pomorzu i stosunkach polsko-niemieckich; (kartka nadpalona w górnej części) 1939 0
2/100/0/5.1/1032 Projekt pisma do Prezydenta Francji, Premiera Wielkiej Brytanii i Prezydenta Stanów Zjednoczonych, protestującego przeciw jakimkolwiek zamiarom zawarcia pokoju separatystycznego z Niemcami przez Rząd Polski; Załączniki: a) odpis zakończenia pisma sporządzony w AAN; b) "Świat", 13 IX 1959 1939 0
2/100/0/5.1/1033 Mes chers amis suisses... Apel zamieszczony w "L'Illustre"; "Zürcher Illustrierle Zeitung" 1939 0
2/100/0/5.1/1034 Apel do Amerykanów w związku z 79 rocznicą urodzin 1939 0
2/100/0/5.1/1035 Przemówienie na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej R.P. na emigracji oraz wniosek (maszynopisy z poprawkami W. Sikorskiego i S. Strakacza) 1940 0
2/100/0/5.1/1036 Przemówienie Pana Prezydenta Paderewskiego wygłoszone przez Radio ze Szwajcarii do Ameryki 16 IV 1940 1940 0
2/100/0/5.1/1037 Liste des questions a poser an Président du Conseil National de Pologne. Monsieur I. J. Paderewski (ankieta) 1940 0
2/100/0/5.1/1038 Fragment przemówienia 1939-1940 0
2/100/0/5.1/1039 Artykuł, dotyczący znaczenia kultury Indii dla kultury światowej oraz demokracji szlacheckiej w dawnej Polsce b.d. 0
2/100/0/5.1/1040 Przemówienie na uroczystości urządzonej przez Municipalité de Lausanne; (fragment) b.d. 0
2/100/0/5.1/1041 Projekt oświadczenia b.d. 0
2/100/0/5.2/1042 Albert I i Elżbieta; (odpowiedź) 1924-1934 0
2/100/0/5.2/1043 Avend Joseph L. A. (Sekretarz Generalny Ligi Narodów) 1934 0
2/100/0/5.2/1044 Beird John Laurence (Generalny Gubernator Australii); Załączniki: zaproszenie; L.1 (rękopis) 1927 0
2/100/0/5.2/1045 Bearn de et de Chalais Chargé d'affaires Francji w St. Zjednoczonych; patrz sygn. 1047 1922 0
2/100/0/5.2/1046 Beauvan Craon de (Président du Cercle Interallié) 1934 0
2/100/0/5.2/1047 Berthelot Philippe (Sekretarz generalny francuskiego MSZ), (odpowiedź); patrz. sygn. 1045,1414 1922-1923 0
2/100/0/5.2/1048 Bowman (Chancellor of the Pittsburgh University); L.2 1938-1939 0
2/100/0/5.2/1049 Brandon William W. (Gubernator stanu Alabama); L.1 1923 0
2/100/0/5.2/1050 Bratiano (żona J. Bratiano, premiera Rumunii) 1927 0
2/100/0/5.2/1051 Briand Ariside (Premier Francji); Załączniki: 2 zaproszenia 1922 0
2/100/0/5.2/1052 Campbell C. M. (Private Secretary to the Prime Minister); L.1 b.d. 0
2/100/0/5.2/1053 Chełmicki (Konsul R.P. w Detroit); L.1 1926 0
2/100/0/5.2/1054 Cumming Joseph 1922 0
2/100/0/5.2/1055 Dalbor Edmund (kardynał, prymas); L.2 1921-1924 0
2/100/0/5.2/1056 Doumer (żona P. Doumer'a, Prezydenta Francji) 1932 0
2/100/0/5.2/1057 Drummond Eric (ambasador Wielkiej Brytanii we Włoszech) 1934 0
2/100/0/5.2/1058 Elżbieta (Królowa Belgii); L.10 (odpowiedzi) 1924-1940 0
2/100/0/5.2/1059 Engelbrecht (Pracownik Radia Francuskiego); L.2 (odpowiedź) 1940 0
2/100/0/5.2/1060 Gandhi Mahatma; (odpowiedź) 1939 0
2/100/0/5.2/1061 Gauthier (duchowny); L.1 1939 0
2/100/0/5.2/1062 Gawlina Józef (biskup, kapelan Wojska Polskiego); L.1 1939 0
2/100/0/5.2/1063 Giroudoux (Haut Commisaire a l'Information) 1939 0
2/100/0/5.2/1064 Grabowski Witold (Minister sprawiedliwości); Dotyczy sprawy W. Korfantego 1939 0
2/100/0/5.2/1065 Herriot Edouard, (telegram - rękopis); Załączniki: zaproszenie i list M. Litwinowa z dn. 27 XII 1935 r. - prawdopodobnie do E. Herriot'a; "Ilustrowany Kurier Codzienny", r. XXIII, nr 177, 28 VI 1932 1928-1935 0
2/100/0/5.2/1066 Jerzy VI 1940 0
2/100/0/5.2/1067 Kajetanowicz (infułat); Telegram, dotyczy zgonu arcybiskupa J. Teodorowicza 1938 0
2/100/0/5.2/1068 Kakowski Aleksander (kardynał); L.3 (odpowiedź) 1934-1938 0
2/100/0/5.2/1069 Koc Adam (minister skarbu RP na emigracji); L.2 (odpowiedź) 1939 0
2/100/0/5.2/1070 Loudon Jonkheer J. (Przewodniczący delegacji Holandii w Lidze Narodów); Załączniki: zaproszenie; L.3 (odpowiedź) 1934 0
2/100/0/5.2/1071 Linderen Van Howard; L.1 b.d. 0
2/100/0/5.2/1072 Maroger 1940 0
2/100/0/5.2/1073 Masaryk Jan Garrigue, Beneš Eduard 1937 0
2/100/0/5.2/1074 Masaryk Tomas Garrigue b.d. 0
2/100/0/5.2/1075 Maschizsker von (sędzia); L.1 b.d. 0
2/100/0/5.2/1076 Motta Giuseppe (polityk szwajcarski); Załączniki: projekt komunikatu; L.3 (odpowiedzi) 1924 0
2/100/0/5.2/1077 Opieński Henryk 1924 0
2/100/0/5.2/1078 Pacelli Eugenio (kardynał, sekretarz stanu); (odpowiedź) 1939 0
2/100/0/5.2/1079 Pfyffer (baronowa) b.d. 0
2/100/0/5.2/1080 Pitacco (Senator, podesta de Trieste) 1932 0
2/100/0/5.2/1081 Pius XI; List dotyczy sprawy duchowieństwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie przygotowany przez J. Orłowskiego; L.1 1923 0
2/100/0/5.2/1082 Przeździecki Rajnold (Zastępca dyrektora Protokółu Dyplomatycznego w MSZ) 1934 0
2/100/0/5.2/1083 Rabska Zuzanna 1925 0
2/100/0/5.2/1084 Root Elihu (b. sekretarz stanu) 1934 0
2/100/0/5.2/1085 Rossier Edmond (list - rękopis); Sikorski Władysław do Rossier Edmond i Beziers; L.3 b.d. 0
2/100/0/5.2/1086 Schelling Ernest - przyjaciele; L.1 1940 0
2/100/0/5.2/1087 Segesser de (poseł Szwajcarii w Polsce) 1934 0
2/100/0/5.2/1088 Strassburger Henryk; (odpowiedzi) 1927-1934 0
2/100/0/5.2/1089 Strauss Jesse Isidor (ambasador St. Zjednoczonych we Francji); L.1 1933 0
2/100/0/5.2/1090 Szambelan holenderskiego Dworu Królewskiego; L.2 (odpowiedź) 1929 0
2/100/0/5.2/1091 Szlagowski Antoni (biskup) 1934 0
2/100/0/5.2/1092 Tardieu André 1934 0
2/100/0/5.2/1093 Ways Ruart de Louis Cornet (Grand Maréchal de la Cour) 1937 0
2/100/0/5.2/1094 Wedel de (poseł Norwegii we Francji) b.d. 0
2/100/0/5.2/1095 White James (dziennikarz); L.6 (odpowiedzi) 1923-1929 0
2/100/0/5.2/1096 Wierzbicki Andrzej 1934 0
2/100/0/5.2/1097 Wojciechowski Stanisław; L.1 1922 0
2/100/0/5.2/1098 Wójcicki Franciszek (Dyrektor Biura Rady Narodowej RP na emigracji); L.1 1940 0
2/100/0/5.2/1099 Wysocki Alfred (ambasador RP we Włoszech) 1934 0
2/100/0/5.2/1100 Zawadzki Władysław (radca m. Warszawy) b.d. 0
2/100/0/5.2/1101 Zieliński Stanisław b.d. 0
2/100/0/5.2/1102 Krzemińska M., Kraczkiewicz, Ryniewicz S., Departament Politique Fédéral (Korespondencja w sprawie wyjazdu do Francji i Stanów Zjednoczonych; dane techniczne samochodów) 1940 0
2/100/0/5.2/1103 Różne osoby - telegramy z życzeniami świątecznymi, imieninowymi, podziękowaniami; spis nazwisk adresatów 1921-1940 0
2/100/0/5.2/1104 House Edward Mandell, Schaad Hermann B., Piotrowski Nikodem L. (list, telegramy - rękopisy). Dubanowicz Edward, Załuska Jan do Piotrowskiego Nikodema i prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (telegram - rękopis I. J. Paderewskiego); L.4 1922 0
2/100/0/5.2/1105 N.N. (senator francuski); List dotyczący paktu gwarancyjnego i polityki Niemiec; L.1 1925 0
2/100/0/5.2/1106 N.N. (le President); Telegram z kondolencjami po śmierci marszałka Joffre 1931 0
2/100/0/5.2/1107 N.N. (minister Belgii); List dotyczący zaproszenia na dwór belgijski (brudnopis); L.1 1932 0
2/100/0/5.2/1108 N.N. (redaktor z jednego z pism polskich); Załączniki: artykuł I. J. Paderewskiego - "Pożyczka angielska", dotyczący oferty pożyczki angielskiej dla Polski w 1919 r. i układu polsko-angielskiego z 1939 r.; L.1 (maszynopis) 1939 0
2/100/0/5.2/1109 N.N. List dotyczący pracy adresata listu pt. "La Lutte des Aigles aux Marchés Orientaux"; L.1 1939 0
Wyświetlanie 1 do 100 z 2 167 wpisów.