Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 301 do 320 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.12/4352 Havas; L.1 1939 0
2/100/0/14.12/4353 League of Nations Association, Massachusetts Branch; L.1 1930 0
2/100/0/14.12/4354 Municipalité de Vevey; L.1 1936 0
2/100/0/14.12/4355 Presse Diffusion (Lausanne); Załączniki: 3 fotografie: a) I. Paderewskiego udzielającego wywiadu dla "Radio Suisse-Romande" (2 zdjęcia); b) S. Strakacza 1940 0
2/100/0/14.12/4356 Union Interalliee; L.1 1933 3
2/100/0/14.13/4357 Udział Polski w pracach Ligi Narodów. Oświadczenia, przemówienia, instrukcja, raport, korespondencja, wizytówki; L.1 1939-1940 123
2/100/0/14.13/4358 Notatka dla p. min. S. Strakacza; Załączniki: formularz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża 1939 0
2/100/0/14.13/4359 Notatka dla S. Strakacza, dotycząca działań wojennych w Finlandii i artykułu o I. J. Paderewskim 1940 0
2/100/0/14.14/4360 Ogólny stan interesów Sylwina i Anieli Strakaczów 1931-1940 36
2/100/0/14.14/4361 Posiadłość ziemska S. Strakacza w gminie Gland. Korespondencja z E. Gonvers, zeznania i nakazy podatkowe 1935-1940 30
2/100/0/14.14/4362 Korespondencja z bankami, zestawiania i pokwitowania wpłat i wypłat, czeki 1931-1940 97
2/100/0/14.14/4363 Rachunki i pokwitowania za zakupione towary, rachunki kolejowe, hotelowe, restauracyjne, lekarskie, recepty 1920-1940 141
2/100/0/14.15/4364 Adamowska Gertrude - Bitner Zofia 107
2/100/0/14.15/4365 Black Franciszek - Chmielińska K.; L.76; L.38-45 Brachocki Aleksander 165
2/100/0/14.15/4366 Choussaud Raoul; L.124 1933-1940 343
2/100/0/14.15/4367 Cichowicz Wiesława - Dygat Zygmunt; L.15-18 Czermański Zdzisław; L.37-83 Doret Gustave; L.93-97 Dygat Zygmunt 163
2/100/0/14.15/4368 Edwards John - Gościcka Emilja; L.55; L.20-33, Gantkowski Romuald 154
2/100/0/14.15/4369 Górski Wacław i Mausunia 97
2/100/0/14.15/4370 Graebner - Jordan Sophi; L.97; L.6-10 Grzymała Siedlecki Adam; L.49 Horodyski Eustachy; L.50-69 Horodyski Jan 180
2/100/0/14.15/4371 Kagan Pescha - Korotkin Fred; L.50; L.29-34 Kellogg Charlotte 167
Wyświetlanie 301 do 320 z 348 wpisów.