Materiały śledcze i dowodowe

Sygnatura
2/1333/0/2
Daty skrajne
1945 - 1949
Liczba serii
1
Liczba skanów
278
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/1333/0/2/212.II.1 Polski Instytut Źródłowy w Lund: - Protokoły przesłuchań b. więźniów: Bard-Nomberg Heleny /Ghetto w Warszawie/, Majdanek, Oświęcim, Ravensbruck, Gryniew Stefanii - /Ravensbruck, Belsen-Belsen/. Gusta Ludwika /"Warownia 7" w Poznaniu, Dachau, Sachsenhausen-Oranienburg. Jarzyckiej Wandy Marii /więzienie w Budapeszcie, Ravensbruck/, Karcza Jana /więzienie Montelupich w Krakowie, Oświęcim/, Kwiatkowskiego Eugeniusz /Pruszków, Sachsenhausen-Oranienburg/, Wdowski Jan /więzienie - Radomiu, Sachsenhausen-Oranienburg/. 1945-1946 55
2/1333/0/2/212.II.2 Sąd Grodzki w Bydgoszczy. Protokoły przesłuchań świadków: Dolnego Jana /Stutthof i Potulice/, Jączyńskiej Antoniny /Smukała/, Keslinke Piotra /Potulice/, Nitkiewicza Edmunda /Potulice/, Rochona Ludwika /Smukała/, Zastępowskiej Teofili /pobyt w obozie w Potulicach i Smukale/, Zielińskiego Stanisława /pobyt w obozie w Smukale/, Protokół oględzin b. obozu w Smukale. 1946 21
2/1333/0/2/212.II.3 Sąd Grodzki w Toruniu. Protokoły przesłuchań świadków: Dubiwika Adama /więzienie w Grudziądzu/, Deutera Franciszka /więzienie w Grudziądzu/, Glasa Józefa /Radzim, pow. Sępolno/, Konkolewskiego Leona /Potulice/, Kopaczewskiego Franciszka /Jabłonowo pow. Brodnica/ Ludwikowski Jan /Radzim, pow. Sępolno/, Michalak Wacław /więzień w Grudziądzu/, Mielcarek Józef /Fort VII - Toruń/, Nierzwicki Józef /Karolewo, pow. Więcbork/, Nitecki Antoni /Fort VI i "Szmalcówka w Toruniu, Jabłonowo pow. Brodnica/, Pański Jan /Brusy pow. Chojnice/, Strzelecki Adolf /więzienie w Grudziądzu, Dachau-Sachsenhausen/, Ulaszewski Dyonizy /tzw. "Szmalcówka" w Toruniu/. 1947 60
2/1333/0/2/212.II.4 Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawozdania z oględzin /lustracji/ obozów: Chełmie k/Kolna, w Warszawie u zbiegu ulic Gęsiej i Zamenhoffa. 1945 12
2/1333/0/2/212.II.5 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie. Sprawozdania z wstępnych dochodzeń dot. zbrodniczej działalności władz niemieckich na terenie powiatu radzymińskiego. - Protokoły przesłuchań świadków Brewdy Aliny - Majdanek, Oświęcim, Obryckiego Narcyza Tadeusza - Pawiak, Brzezinka, Oświęcim. 1945-1946 24
2/1333/0/2/212.II.6 Fragment zeznania Redera Rudolfa o pobycie w obozie koncentracyjnym w Bełżcu. b.d. 7
2/1333/0/2/212.II.7 Prezydium Rady Ministrów - Państw. Urząd Repatriantów Oddział w Poznaniu. Transport i osiedlenia więźniów obozu koncentracyjnego w Gotha. Korespondencja. 1945 6
2/1333/0/2/212.II.8 Komisja Rzeczoznawców. Sprawozdanie rzeczoznawców prof. Stanisława Mahrburga o obozie śmierci w Ponarach pod Wilnem. b.d. 16
2/1333/0/2/212.II.9 Protokoły przesłuchań: Franciszka Ziereisa - komendanta obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen-SS Standartenfuhrera. Hasenpuscha Siegfrieda - dotyczące jego pobytu w batalionie sanitarnym w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu oraz w SS Kazeret Hohenlychen w Uckermark. 1945-1946 22
2/1333/0/2/212.II.10 Zarząd Główny Związku Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację w Warszawie. Wykaz egzekucji publicznych w Warszawie w okresie od 16 X 1943 r. do 31 VII 1944 r. 1949 8
2/1333/0/2/212.II.11 Proces byłych strażników obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Wycinki prasowe. 1947-1948 47