Kresy Wschodnie

Sygnatura
2/3/0/9.2
Daty skrajne
1918 - 1922
Liczba serii
1
Liczba skanów
2411
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/3/0/9.2/186 (Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich - korespondencja, memoriały,rozkazy), tom I II 1919 - IV 1920 331
2/3/0/9.2/187 (Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich - korespondencja, memoriały,rozkazy), tom II V 1920 - VIII 1921 137
2/3/0/9.2/188 Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, komunikaty Wydziału Narodowościowego 1919-1920 198
2/3/0/9.2/189 (Sprawy graniczne na wschodzie) 1922 30
2/3/0/9.2/190 (Komisariat Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego - korespondencja, rozkazy, projekty rozporządzeń, memoriały) X 1919-1920 120
2/3/0/9.2/191 Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych (korespondencja, rozkazy) IX - XII 1920 47
2/3/0/9.2/192 Litwa, Suwalskie, Białoruś (rezolucje ludności w związku z zajęciem Wilna przez wojska polskie) 1919 282
2/3/0/9.2/193 Litwa, Suwalskie (rezolucje i memoriały w sprawie przełączenia do Polski), tom I VII 1919-II 1920 269
2/3/0/9.2/194 Litwa, Suwalskie (rezolucje i memoriały w sprawie przełączenia do Polski), tom II IV 1920- VII 1922 282
2/3/0/9.2/195 Litwa Środkowa (sprawa przyłączenia do Polski) 1919-1922 198
2/3/0/9.2/196 Kresy Wschodnie (uchwały, sprawozdania i memoriały dotyczące sytuacji tych ziem) 1919 22
2/3/0/9.2/197 (Sprawozdanie stenograficzne z konferencji z wojewodami Kresów Wschodnich) 14 VI 1922 50
2/3/0/9.2/313 Litwa, Suwalskie, Białostockie, Białoruś. Sytuacja tych ziem przed wycofaniem się okupantów niemieckich i wkroczeniem wojsk bolszewickich, po zajęciu przez armię rosyjską oraz po usunięciu jej z Wilna przez wojsko polskie. Rezolucje, memoriały, wyrazy czci, szacunku, podziękowania wraz z prośbami. XI 1918 - VII 1919 155
2/3/0/9.2/314 Memoriały: Komisji Litewskiej, Komitetu Polskiego w Wilnie, Komitetu Demokratycznego w Grodnie, Polskiej Rady Kresowej na Białejrusi, przedstawicieli Inflant Polskich. Projekt ustroju Litwy i jej stosunek do Polski. Rokowania polsko - litewskie w Brukseli oraz protesty organizacji przeciwko wyłączeniu Wileńszczyzny z obszaru Polski. Zagadnienie Litwy Środkowej. 1918, 1921 237
2/3/0/9.2/315 Meldunki Inspektoratów Brzeskiego, Mińskiego, Wileńskiego przesyłane przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (Wydział Werbunkowy) do KCNP. Korespondencja ZCZW (Wydział Narodowościowy), z charakterystyką stosunków na pograniczu litewskim. Rozkaz Naczelnika Okręgu Wołyńskiego ZCZW 1919-1920 53