Finanse, związane z działalnością muzyczną [sygn. 535-551]

Sygnatura
2/100/0/2.5
Daty skrajne
1883 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/2.5/535 Rachunki i kwity różnych wydatków w czasie tournée 1891-1925 0
2/100/0/2.5/536 Rachunki i kwity różnych wydatków w czasie tournée 1928-1939 0
2/100/0/2.5/537 Prenumerata wydawnictw muzycznych, kupno nut - rachunki 1883-1936 0
2/100/0/2.5/538 Korespondencja i zestawienia sum wypłaconych przez wydawnictwa muzyczne z tytułu praw autorskich; L.22 1890-1940 0
2/100/0/2.5/539 Rachunki, rewersy oraz korespondencja dotycząca kupna i wypożyczenia instrumentów muzycznych; L.23 1897-1935 0
2/100/0/2.5/540 Sprawozdania i zestawienia finansowe tournée; Załączniki: 2 mapy dotyczące podróży do St. Zjednoczonych w listopadzie 1891 r.: w Oddz. III AAN; L.13 1891-1901 0
2/100/0/2.5/541 Sprawozdania i zestawienia finansowe tournée; Notesy oprawne 1899/1900-1904/1905 0
2/100/0/2.5/542 Sprawozdania i zestawienia finansowe tournée; 2 oprawne notesy 1900-1905 0
2/100/0/2.5/543 Sprawozdania i zestawienia finansowe tournée 1905/1906-1910 0
2/100/0/2.5/544 Sprawozdania i zestawienia finansowe tournée 1911-1939 0
2/100/0/2.5/545 Sprawozdania i zestawienia finansowe tournée b.d. 0
2/100/0/2.5/546 Rachunki i pokwitowania wydatków agencji koncertowych związanych z tournée i poszczególnymi koncertami 1894-1938 0
2/100/0/2.5/547 Zestawienia, rachunki, pokwitowania dotyczące kosztów reklamy i kosztów administracyjnych koncertów 1899-1910 0
2/100/0/2.5/548 Wykazy kasowe z poszczególnych koncertów 1890-1923 0
2/100/0/2.5/549 Tygodniowe zestawienia dochodów i wydatków w czasie tournée 1923-1926 0
2/100/0/2.5/550 Tygodniowe zestawienia dochodów i wydatków w czasie tournée 1928 0
2/100/0/2.5/551 Tygodniowe zestawienia dochodów i wydatków w czasie tournée 1930-1939 0