Organizacje i instytucje polskie na terenie Brazylii i Stanów Zjednoczonych [sygn. 618-635]

Sygnatura
2/100/0/3.3
Daty skrajne
1891 - 1918
Liczba serii
1
Liczba skanów
1023
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/3.3/618 Problemy kolonizacji polskiej w Brazylii. Memoriały, broszury, korespondencja 1899-1912 0
2/100/0/3.3/619 Polonia Amerykańska - budowa pomników T. Kościuszki i A. Mickiewicza. Korespondencja, programy, odezwy, czasopisma; (luźne, oprawne) 1891-1913 0
2/100/0/3.3/620 Przemówienia I. J. Paderewskiego do Polonii Amerykańskiej 1915-1918 158
2/100/0/3.3/621 Wychodźstwo i organizacje polskie w St. Zjednoczonych A.P. wobec sprawy niepodległości Polski. Przemówienia, apele, korespondencja, wycinki prasowe 1915-1918 287
2/100/0/3.3/622 Wydział Narodowy Polski w Ameryce. Odezwa Polskiego Centralnego Komitetu Ratunkowego P.C.K.R. Protokoły, odezwy, komunikaty, korespondencja, m.in. z rządem Ks. Lwowa, list I. J. Paderewskiego do W. Wilsona; wycinki prasowe 1915-1917 74
2/100/0/3.3/623 Wydział Narodowy Polski w Ameryce. Korespondencja z I. J. Paderewskim 1916-1918 169
2/100/0/3.3/624 Wydział Narodowy Polski w Ameryce. Korespondencja w sprawach ogólnych 1917-1918 44
2/100/0/3.3/625 Wydział Narodowy Polski w Ameryce. Protokoły. Korespondencja w sprawach politycznych i organizacyjnych 1918 69
2/100/0/3.3/626 Wydział Narodowy Polski w Ameryce. Sprawa zwołania Sejmu Wychodźstwa Polskiego. Odezwy, instrukcje, korespondencja 1918 62
2/100/0/3.3/627 "The Polish National Defense Committee" (Komitet Obrony Narodowej). Działalność. Stosunek do KNP i Wydziału Narodowego. Raporty prasowe, rezolucja, korespondencja, memoriał I. J. Paderewskiego; brak s.25-28 1915-1918 55
2/100/0/3.3/628 Sprawa G. I. Sosnowskiego. Korespondencja, raporty prasowe 1916-1918 20
2/100/0/3.3/629 Mowy I. J. Paderewskiego na Sejm w Detroit i rękopisy 1918 85
2/100/0/3.3/630 Sejm ogólno-narodowy Wychodźctwa Polskiego w Ameryce. Plenipotencja Wychodźctwa Polskiego... (mowy, odczyty, telegramy) 1918 0
2/100/0/3.3/631 "The Associated Polish Press". Prasa polonijna. Prasa amerykańska o Polonii i Polsce. Korespondencja, wycinki prasowe 1917-1918 0
2/100/0/3.3/632 Polska Agencja Ekonomiczna w Ameryce. Materiały dotyczące organizacji 1918 0
2/100/0/3.3/633 "The Polish Information Bureau". Materiały dotyczące organizacji 1918 0
2/100/0/3.3/634 Życzenia od wychodźstwa dla I. J. Paderewskiego 1918 0
2/100/0/3.3/635 Agence Polonaise de Presse. Sur la Passé de la Prusse (broszura) 1915 0