Polityka wewnętrzna i zagraniczna: ugrupowania i partie polityczne, związki zawodowe [sygn. 763-771]

Sygnatura
2/100/0/4.12
Daty skrajne
1918 - 1919
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.12/763 Spisy i charakterystyki komunistów 1918-1919 0
2/100/0/4.12/764 Programy, deklaracje ugrupowań politycznych, głównie antykomunistyczne. Memoriał Rozwadowskiego 1919 0
2/100/0/4.12/765 Polski Sejm Dzielnicowy. Korespondencja z Naczelną Radą Ludową. Sytuacja w Poznańskiem i sprawa połączenia Poznańskiego z Polską XII 1918, I-VI 1919 0
2/100/0/4.12/766 PSL "Piast" - pismo w sprawie wyznaczenia z ramienia Stronnictwa - członków Rady Przybocznej przy Generalnym Delegacie Rządu na Galicję III 1919 0
2/100/0/4.12/767 Sytuacja strajkowa w Zagłębiu Dąbrowskim, wśród robotników rolnych. Rezolucje, odezwy partii robotniczych, związków zawodowych, m.in. Odezwa Komitetu Strajkowego Służby Folwarcznej Ziemi Lubelskiej, petycje obszarników, korespondencja. "Gazeta Częstochowska", 14 III 1920 nr 61 I-XI 1919 0
2/100/0/4.12/768 Sprawy Statutu Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP, płac, strajku w maju 1919. Wniosek, wyciąg z protokółu, korespondencja. "Kolejarz", 25 II 1919 nr 61 II-IX 1919 0
2/100/0/4.12/769 Żądania urzędników komunalnych w Galicji zrównania ich płac z placami urzędników państwowych. Korespondencja IX 1919 0
2/100/0/4.12/770 Postulaty: przemysłowców w sprawach robotniczych; urzędników państwowych w sprawach płac, pragmatyki; ludności w sprawie odbudowy kraju, stosunku korony do marki. Rozporządzenie, korespondencja V-XII 1919 0
2/100/0/4.12/771 Włościański Związek Oświaty - prośby o pomoc i poparcie, wydawnictwa - broszury antykomunistyczne III-XII 1919 0