Polityka wewnętrzna i zagraniczna: aktualne zagadnienia polityki wewnętrznej i zagranicznej [sygn. 775-793]

Sygnatura
2/100/0/4.15
Daty skrajne
1918 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
224
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.15/775 Korespondencja, depesze - m.in. listy St. Wojciechowskiego. Wł. Skrzyńskiego do I. Paderewskiego; W teczce znajdują się m.in. materiały przygotowane na Konferencję Pokojową w Paryżu; 2 podteczki II-IV 1919 0
2/100/0/4.15/776 Raporty polityczne, wiadomości różne z Warszawy i Paryża; "Pro Memoria" III-XII 1919 0
2/100/0/4.15/777 Korespondencja między J. Piłsudskim a I. J. Paderewskim; Udostępnianie w porozumieniu z dyrektorem AAN IV-X 1919 0
2/100/0/4.15/778 Korespondencja, depesze - m.in. listy Wł. Skrzyńskiego do I. J. Paderewskiego, list I. J. Paderewskiego do W. Wilsona V 1919 0
2/100/0/4.15/779 Korespondencja, depesze. Szyfry, dotyczące zagadnień polityki bieżącej; m.in. listy Wł. Skrzyńskiego do I. J. Paderewskiego; W teczce znajdują się m.in. materiały przygotowane na Konferencję Pokojową w Paryżu VI-VIII 1919 0
2/100/0/4.15/780 Korespondencja, depesze, dotyczące spraw polityki bieżącej; W teczce znajdują się m.in. materiały przygotowane na Konferencję Pokojową w Paryżu IX-XII 1919 0
2/100/0/4.15/781 Depesze szyfrowane dotyczące przede wszystkim sytuacji wewnętrznej w Polsce; (zeszyt) IX-XII 1919 0
2/100/0/4.15/782 Oświadczenia I. J. Paderewskiego dla prasy 1919 0
2/100/0/4.15/783 Notatki osobiste I. J. Paderewskiego, dotyczące spraw z zakresu polityki bieżącej 1919-1920 0
2/100/0/4.15/784 Krytyczne uwagi dotyczące sytuacji w Polsce i polityki I. J. Paderewskiego. Listy, odezwy, przeglądy prasy, komunikaty, P.A.T., wycinki prasowe; "Głos Lubelski", 4 III 1919 nr 61 1918, 1919-1920 0
2/100/0/4.15/785 Materiały, dotyczące projektowanych zamachów. Ostrzeżenia, raporty 1919-1920 0
2/100/0/4.15/786 Akta dochodzenia przeciwko pkt. Kunze za nadużycie władzy - wylegitymowanie oficera do zleceń przy I. J. Paderewskim XI 1919-I 1920 0
2/100/0/4.15/787 Przemówienia I. J. Paderewskiego w Poznaniu i na Pomorzu, w Warszawie w Sali Malinowej w Bristolu XII 1919-I 1920 0
2/100/0/4.15/788 Informacje o sytuacji. Listy, notatki, wycinki prasowe, biuletyny, m.in.: 1) Odezwa Komitetu Warsz. Komun. Partii Rob. Polski; 2) "Zarys programu Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy..." I-VI 1920 0
2/100/0/4.15/789 Materiały związane z Konferencją w Spa, rozwojem sytuacji na froncie i wewnątrz kraju; Memoriał Dowbora-Muśnickiego. Korespondencja VII-VIII 1920 0
2/100/0/4.15/790 Sprawa uczczenia gen. Weygand'a - bruliony, przemówienia I. J. Paderewskiego. Korespondencja IX 1920 0
2/100/0/4.15/791 Aktualne zagadnienia polskiej polityki zagranicznej i sytuacji w kraju, informacje o stanowisku PPS w sprawie rokowań z Rosją Radziecką. Korespondencja, m.in. Telegram I. J. Paderewskiego do W. Wilsona, listy S. Dąbrowskiego; "Gazeta Warszawska", 14 IX 1920 nr 252 IX 1920-III 1921 0
2/100/0/4.15/792 Agence Télégraphique "Express Télégraphe de l'Est". Bulletins X 1920-I 1921 0
2/100/0/4.15/793 Odpisy informacji i artykułów z "Kuriera Warszawskiego", dotyczących I. J. Paderewskiego i jego działalności polityczno-społecznej XII 1918-I 1921 224