Polityka zagraniczna: Liga Narodów: Delegacja Polska [sygn. 860-871]

Sygnatura
2/100/0/4.21
Daty skrajne
1919 - 1922
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.21/860 Delegacja Polska przy Lidze Narodów. Regulamin, protokóły posiedzeń, raporty 1919-1921 0
2/100/0/4.21/861 Przemówienia I. J. Paderewskiego (bruliony) na forum Ligi Narodów w Prawach Polski 1920-I 1921 0
2/100/0/4.21/862 Opinia I. J. Paderewskiego o projekcie wniesienia kwestii żydowskiej w Polsce na obrady Ligi Narodów. List do Anglo-Jewish Association XII 1920 0
2/100/0/4.21/863 Liga Narodów, dziennik korespondencyjny Delegacji Polskiej IX-X 1920 0
2/100/0/4.21/864 Korespondencja Delegacji Polskiej, głównie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawach Polski na forum Ligi Narodów IX 1920-I 1921 0
2/100/0/4.21/865 Korespondencja z Delegacjami innych państw i z Sekretariatem Ligi Narodów IX-XII 1920 0
2/100/0/4.21/866 Korespondencja w sprawie przyjęcia wydawanego przez I. J. Paderewskiego w dn. 8 XII 1920 r. Listy zaproszonych gości XII 1920 0
2/100/0/4.21/867 Nominacje i rezygnacje członków Delegacji Polskiej przy Lidze Narodów, m.in. rezygnacja I. J. Paderewskiego ze stanowiska delegata Polski. Korespondencja XII 1920-VII 1921 0
2/100/0/4.21/868 Dowody finansowe oraz korespondencja w sprawach finansowych, oferty, reklamy VI 1920-II 1922 0
2/100/0/4.21/869 Materiały, dotyczące tworzenia się Ligi Narodów i stanowiska Polski w tej sprawie IV-XII 1919 0
2/100/0/4.21/870 Pakt Ligi Narodów. Struktura organizacyjna Ligi. Projekty poprawek Delegacji Polskiej. Sprawa opłat członkowskich. Druki Ligi, projekty wniosków polskich, korespondencja 1919-1921 0
2/100/0/4.21/871 Sprawa przyjęcia nowych członków Ligi Narodów (m.in. Litwy i Ukrainy). Stanowisko Delegacji Polskiej, m.in. przemówienie I. J. Paderewskiego 1920 0