Polityka zagraniczna: sprawa granic: Gdańsk [sygn. 885-895]

Sygnatura
2/100/0/4.24
Daty skrajne
1918 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.24/885 Sprawa przyłączenia Gdańska do Polski. Stanowisko Delegacji Polskiej na obradach Konferencji Pokojowej. Projekt decyzji Rady Najwyższej, memoriały, artykuł, korespondencja, broszura 1918-1920 0
2/100/0/4.24/886 Konferencja Ambasadorów i Liga Narodów w sprawie Gdańska. Druki, korespondencja IV 1920-V 1921 0
2/100/0/4.24/887 Stanowisko Delegacji Polskiej. Korespondencja, memoriały VI 1920-II 1921 0
2/100/0/4.24/888 Konwencja tymczasowa między Polską i W.M. Gdańskiem, umowa aprowizacyjna IV 1920 0
2/100/0/4.24/889 Konwencja polsko-gdańska. Projekty polskie z komentarzami i poprawkami VII 1919-XII 1920 0
2/100/0/4.24/890 Konwencja polsko-gdańska. - Projekt Delegacji W.M. Gdańska VIII 1920 0
2/100/0/4.24/891 Konwencja polsko-gdańska. Tekst, uwagi XI 1920 0
2/100/0/4.24/892 Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska. - Projekty, uwagi, poprawki VII-XI 1920 0
2/100/0/4.24/893 Sytuacja ekonomiczna, polityczna i militarna w Gdańsku. Sprawa przejęcia przez Polskę części byłego majątku państwowego Niemiec. Korespondencja, raporty, memorandum, wycinki prasowe; 3 fotografie IV 1919-XII 1919 0
2/100/0/4.24/894 Sytuacja w Gdańsku, wytyczanie granic, sprawy przeładunku broni (VIII 1920), firmy niemieckie w Gdańsku. Memoriały, sprawozdania, raporty, przemówienia, przeglądy prasy, korespondencja VI 1920-I 1921 0
2/100/0/4.24/895 Propozycje utworzenia konsorcjum finansowego dla zarządzania portem gdańskim, projekt umowy, korespondencja V 1920 0