Polityka zagraniczna: sprawa granic: granice z Czechosłowacją [sygn. 917-932]

Sygnatura
2/100/0/4.26
Daty skrajne
1918 - 1920
Liczba serii
1
Liczba skanów
89
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.26/917 Śląsk Cieszyński - opr. Gustaw Szura, Delegat Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i Komisji Likwidacyjnej w Krakowie; Materiały te znajdowały się w kopercie pt. "Czechosłowackie. Konferencja Ambasadorów" XII 1918 0
2/100/0/4.26/918 The New Europe (The Slav Standpoint) by Thomas G. Masaryk, President of the Czechoslovak Republik (Second edition). Książka ta znajdowała się w materiałach przygotowanych na Konferencję Pokojową 1918 0
2/100/0/4.26/919 Memoriał Republiki Czecho-Słowackiej z dnia 21 I 1919 r., a stan rzeczywisty na Śląsku Cieszyńskim; Znaleziony w kopercie "Czechosłowackie. Konferencja Ambasadorów" 1919 0
2/100/0/4.26/920 Mapy, wykresy, czasopisma, dotyczące Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu, przygotowane dla Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową i Konferencję Ambasadorów. Cz. 1 1919-1920 0
2/100/0/4.26/921 Mapy Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu, przygotowane dla Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową i Konferencję Ambasadorów. Cz. 2 (21 map) 1919-1920 0
2/100/0/4.26/922 Postulaty ludności polskiej w sprawie Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. Apel duchownych protestanckich, rezolucje wieców i zgromadzeń, korespondencja XII 1918-VI 1919 89
2/100/0/4.26/923 Sprawa Śląska Cieszyńskiego. Sytuacja na Śląsku i pertraktacje. Raporty, korespondencja, m.in. list T. G. Masaryka I-II 1919 0
2/100/0/4.26/924 Sprawa Śląska Cieszyńskiego. Sytuacja na Śląsku. Pertraktacje o wprowadzenie administracji polskiej. Korespondencja, raporty, mapka rejonów węglowych Czech i Śląska III-V 1919 0
2/100/0/4.26/925 Sprawa Śląska Cieszyńskiego. Dalsze pertraktacje, rozruchy górnicze w sierpniu, misja sojusznicza. Korespondencja, raporty VI-VIII 1919 0
2/100/0/4.26/926 Protesty przeciw okupacji czeskiej i żądania przyłączenia Księstwa Cieszyńskiego do Państwa Polskiego VIII 1919 0
2/100/0/4.26/927 Sprawa Śląska Cieszyńskiego. Przygotowania do plebiscytu. Memoriały, korespondencja. Memoriały o postępowaniu władz czeskich IX 1919-VI 1920 0
2/100/0/4.26/928 Sprawa Śląska Cieszyńskiego. Pertraktacje w Spaa umowa i jej wykonanie. Przemówienia I. Paderewskiego, (bruliony). Oświadczenia, sprawozdania, korespondencja VII-XI 1920 0
2/100/0/4.26/929 Sprawa Śląska Cieszyńskiego. Memoriały i raporty w sprawie szkolnictwa polskiego i postępowania władz czeskich 1920 0
2/100/0/4.26/930 Sprawa Śląska Cieszyńskiego. Wycinki prasowe IV-IX 1919 0
2/100/0/4.26/931 Stosunki etnograficzne w Czadeckim, na Orawie i Spiszu. Dowody polskości tych ziem na podstawie prac uczonych czeskich i słowackich. Opracowanie, mapa; Znalezione w kopercie "Czechosłowackie. Konferencja Ambasadorów" IV-IX 1919 0
2/100/0/4.26/932 Stosunki ze Słowakami. Korespondencja, słowackie memoriały 1919 0