Polityka zagraniczna: sprawa granic: granice wschodnie i północno-wschodnie [sygn. 933-969]

Sygnatura
2/100/0/4.27
Daty skrajne
1911 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
580
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.27/933 Projekty, memoriały w sprawie granic wschodnich, mapy; Załączniki: "Mapa Litwy i Rusi" opracowana przez J. M. Badzewicza. Warszawa 1911 1911, 1918-1919 93
2/100/0/4.27/934 Dezyderaty ludności polskiej kresów wschodnich. Apel, korespondencja, m.in. list W. Studnickiego XI 1918-II 1919 19
2/100/0/4.27/935 Postulaty ludności polskiej w sprawie granic wschodnich. Rezolucje, pismo, notatka 1919 0
2/100/0/4.27/936 Declaration du Conseil Supreme des Puissances Alliées et Associatées relative Aux Frontiéres Provisoires Orientales de la Pologne (druk) XII 1919 0
2/100/0/4.27/937 Stosunki między Niemcami a Rosją Radziecką. Umowa w Zalwie (fotokopia, odpisy), nota, memoriał, korespondencja II-IX 1919, VIII 1920 0
2/100/0/4.27/938 Materiały dotyczące stosunków z Rosją Radziecką. Nota rządu radzieckiego do rządu polskiego ze stycznia 1920 r. I 1919-I 1920 0
2/100/0/4.27/939 Opinia angielska wobec wojny między Polską a Rosją Radziecką. Korespondencja A.C.W. Northeliffe'a z G. N. Curzonem i R. Cecil'em (odpisy). Memoriał I. J. Paderewskiego dla A.C.W. Northeliffe'a V 1920 0
2/100/0/4.27/940 Interwencja Ligi w zatargu polsko-bolszewickim. Przemówienie I. Paderewskiego na obradach Ligi Narodów, dotyczące wojny Polski z Rosją Radziecką. Korespondencja VII-IX 1920 0
2/100/0/4.27/941 Traktat między Litwą a Rosją Radziecką (tłumaczenie) VII 1920 0
2/100/0/4.27/942 Stosunki z Rosją i Ukrainą Radziecką. Sprawa rokowań rozejmowych i pokojowych. Informacje o sytuacji wewnętrznej Rosji. Oświadczenie, noty, komunikaty, raporty, korespondencja VII-XII 1920 0
2/100/0/4.27/943 Stosunki między władzami polskimi a rosyjskimi ugrupowaniami kontrrewolucyjnymi. Raporty, korespondencja II-X 1919 0
2/100/0/4.27/944 Ugrupowania kontrrewolucyjne. Memoriał, list B. Sawinkowa do J. Piłsudskiego (odpis) VII-X 1920 0
2/100/0/4.27/945 Protesty Polskiej Rady Narodowej Ziem Białoruskich i Polaków z Podola przeciw rokowaniom w Rydze. Apel, oświadczenie X 1920 0
2/100/0/4.27/946 Materiały, dotyczące ziem litewsko-białoruskich. Memoriały, wykazy, 5 map 1918-1919, 1921 84
2/100/0/4.27/947 Sprawy litewskie i białoruskie. - Korespondencja, odezwy, postulaty ludności. "Sprawozdanie z objazdu dawnej guberni grodzieńskiej" XII 1918, III-XII 1919 225
2/100/0/4.27/948 Materiały, dotyczące Białoruskiej Republiki Ludowej. Informacje i petycje w sprawie Suwalszczyzny. Korespondencja, odezwy, mapa VII-XI 1919 0
2/100/0/4.27/949 Polsko-Litewskie rokowania w okresie od kwietnia 1919 r. do września 1920 r. (odpisy akt urzędowych) 1919-1920 0
2/100/0/4.27/950 Stosunki polsko-litewskie. Wyprawa Żeligowskiego na Wilno. Spór polsko-litewski w Lidze Narodów. Opracowanie, raporty, korespondencja, mapa IX 1920-III 1921 0
2/100/0/4.27/951 Materiały dotyczące Łotwy i Estonii. Sprawa nawiązania przez Polskę stosunków z tymi państwami. Konferencja państw bałtyckich w Rydze (sierpień 1920 r.). Noty, memoriał, sprawozdania, korespondencja 1919-1920 0
2/100/0/4.27/952 Stosunki Ukrainy z Austro-Węgrami, Niemcami, Czechami, Rosją Radziecką. Korespondencja, memoriał, tekst konwencji; 5 fotografii 1918-1919 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 37 wpisów.