Stosunki z wielkimi mocarstwami: Stanami Zjednoczonymi (oraz Wychodźstwem Polskim w St. Zjednoczonych) [sygn. 986-997]

Sygnatura
2/100/0/4.31
Daty skrajne
1918 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
279
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.31/986 Uznanie Polski przez Stany Zjednoczone. Rząd i opinia amerykańska wobec spraw Polski. Przemówienia i oświadczenia I. J. Paderewskiego. Korespondencja, wycinki prasowe II 1919-V 1921 0
2/100/0/4.31/987 Zakupy i transport amerykańskiej żywności, artykułów przemysłowych i sprzętu wojskowego. Działalność misji American Relief Administration (A.R.A) w Polsce. Amerykańscy doradcy i eksperci w Polsce. Kontakty handlowe firm amerykańskich z Polską: Korespondencja, memoriały; (tytuł skrócony) 1919-III 1921 0
2/100/0/4.31/988 Zakupy i transport amerykańskiej żywności, artykułów przemysłowych i sprzętu wojskowego. Działalność Polish Relief and Supply Corporation. Korespondencja i raporty mjr. W. I. Shumana V 1919-II 1921 0
2/100/0/4.31/989 Starania o uzyskanie amerykańskich kredytów i pożyczek, amerykańskie projekty rozwiązania trudności finansowych w Polsce. Memoranda, raporty, artykuł, korespondencja III 1919-II 1921 0
2/100/0/4.31/990 Projekty utworzenia spółek polsko-amerykańskich. Memoriał, korespondencja II-VIII 1919 0
2/100/0/4.31/991 Projekty założenia "Poland Export Corporation" i zakupu tytoniu. Korespondencja VI-XII 1919 0
2/100/0/4.31/992 Teczka Amerykańska, Angielska i Czerwony Krzyż. Korespondencja w sprawie zakupów w USA, wychodźctwa polskiego w Argentynie i Stanach Zjednoczonych, spis członków Amerykańskiej Misji Żywnościowej w Polsce. Odezwa, wykaz, korespondencja; brak materiałów do spraw angielskich i Czerwonego Krzyża VIII-IX 1919 0
2/100/0/4.31/993 Amerykańska pomoc charytatywna dla Polski. Korespondencja. Pisma i przemówienia I. J. Paderewskiego; brak k.137-119 II 1919-II 1921 0
2/100/0/4.31/994 Raporty Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku nr 1-9,11,13,14 IX-X 1919 0
2/100/0/4.31/995 Wychodźctwo Polskie w Stanach Zjednoczonych. Pomoc dla Polski. Sytuacja wśród Wychodżctwa. Stosunek przywódców i organizacji wychodźczych do sytuacji w kraju. Korespondencja, odezwy, sprawozdania, zestawienia XII 1918-1919 279
2/100/0/4.31/996 Wychodźctwo Polskie w Stanach Zjednoczonych. Pomoc dla Polski. Sytuacja wśród Wychodźctwa. Stosunek przywódców i organizacji wychodźczych do sytuacji w kraju. Korespondencja, wycinki prasowe 1920-V 1921 0
2/100/0/4.31/997 Przemówienia I. J. Paderewskiego do Wychodźctwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych II 1921 0