Przemówienia, oświadczenia, wywiady, artykuły [sygn. 1010-1041]

Sygnatura
2/100/0/5.1
Daty skrajne
1921 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 32 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.1/1010 Przemówienie na obiedzie wydanym przez Civic Forum w N. Jorku (rękopis); wycinek prasowy 1921 0
2/100/0/5.1/1011 Przemówienie do profesorów i studentów Stanford University w Kalifornii; listy E. C. Robinson'a 1921-1922 0
2/100/0/5.1/1012 Przemówienie w Radzie Miejskiej m. Poznania 1924 0
2/100/0/5.1/1013 Przemówienie w Vevey na uroczystości przeniesienia zwłok Henryka Sienkiewicza do Polski 1924 0
2/100/0/5.1/1014 Przemówienie, dotyczące stosunków polsko-niemieckich, wygłoszone w londyńskim "Press Club" (rękopisy, maszynopisy); korespondencja 1925 0
2/100/0/5.1/1015 Przemówienie na zebraniu przywódców duchowieństwa polskiego w Stanach Zjednoczonych 1925 0
2/100/0/5.1/1016 Mowa na obiedzie wydanym przez "Kościuszko Foundation" 1928 0
2/100/0/5.1/1017 Pismo do mieszkańców Lwowa 1928 0
2/100/0/5.1/1018 Mowa wygłoszona do Mayor'a miasta New York - J. Walker'a 1932 0
2/100/0/5.1/1019 Paderewski jako kapitał Narodowy, odpis artykułu A. Grzymały - Siedleckiego ("Kurier Warszawski", 2 IV 1933, nr 92), zawierający streszczenie wywiadu I. J. Paderewskiego dla "N.Y. Times'a" i "Paris-Soir" 1933 0
2/100/0/5.1/1020 Le prétendu "Corridor" Polonais, par Ignace Jean Paderewski (maszynopis). Poland's socalled Corridor, by... (odbitka z "Foregin Affairs"); Załączniki: notatka własnoręczna I. J. Paderewskiego o konieczności uzyskania danych do niniejszego opracowania 1933 0
2/100/0/5.1/1021 Oświadczenie o stosunkach polsko-francuskich i ich odbiciu w prasie; Brak zakończenia, na odwrocie spis adresatów 1933-1934 0
2/100/0/5.1/1022 Mowa na uroczystościach pogrzebowych ku czci króla Alberta I; Załączniki: "Laisser - Passer" MSZ Belgii 1934 0
2/100/0/5.1/1023 Oświadczenie z dn. 26 VIII 1937 r. o sytuacji w Polsce w okresie strajku chłopskiego (maszynopisy); Na jednym z egzemplarzy poprawki naniesione prawdopodobnie ręką W. Sikorskiego 1937 0
2/100/0/5.1/1024 Wypowiedź dla "Paris-Soir", złożona w związku z wystawą światową w Paryżu (maszynopis); Na odwrocie list S. Strakacza do A. Tadlewskiego 1937 0
2/100/0/5.1/1025 Deklaracja odczytana przez P. Prezydenta dla news - real na "Ile de France" 22.2.1939 - New York 1939 0
2/100/0/5.1/1026 Oświadczenie dla National Broadcasting Company (N.B.C. o przemówieniu J. Becka w Sejmie w dn. 5 V 1939 r.) 1939 0
2/100/0/5.1/1027 Oświadczenie dla Radia Francuskiego o stanowisku Francji i stosunkach polsko-francuskich 1939 0
2/100/0/5.1/1028 Le President Paderewski raconte a Paris-Soir les peripeties de sa maladie aux Etats - Unis et rend un émouvant hommage a la science médicale fransaise 1939 0
2/100/0/5.1/1029 Ojczyzna na nas liczy. Artykuł dla Polskiej Agencji Agrarnej; Załączniki: deklaracja pieniężna na FON 1939 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 32 wpisów.