Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: sytuacja gospodarcza [sygn. 2986-2988]

Sygnatura
2/100/0/5.15
Daty skrajne
1923 - 1926
Liczba serii
1
Liczba skanów
0