Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: sytuacja polityczna [sygn. 2989-3013]

Sygnatura
2/100/0/5.16
Daty skrajne
1922 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.16/2989 Opracowanie dotyczące Geografii, historii, sytuacji gospodarczej i politycznej Polski; Jest to rozdział II-gi tego opracowania, autorem jest najprawdopodobniej Amerykanin 1922-1923 0
2/100/0/5.16/2990 Wyniki wyborów do Sejmu, komunikat 1928 0
2/100/0/5.16/2991 Biuletyny informacyjne No. 1,4; Biuletyny nie są podpisane, zagadnienia m.in. 1) Co sejm ma załatwić; 2) Próba zamachu stanu; 3) Plan Piłsudskiego 1929 0
2/100/0/5.16/2992 Les prisonniers de Brest Litowski. Lista des prisonniers de Brest Litowski 1930 0
2/100/0/5.16/2993 Odezwy: "Głos Wolny", XI 1932; "Wojskowa polityka", 1935; "Odejdźcie precz", 1935.; Maszynopis i druki dotyczące oceny rządów pomajowych, sytuacji finansowej w wojsku, polityki zagranicznej i kwestii żydowskiej 1932, 1935 0
2/100/0/5.16/2994 Oświadczenie Wincentego Witosa, dr Władysława Kiernika, dr Hermana Liebermana, dr Adama Pragera i Kazimierza Bagińskiego 1933 0
2/100/0/5.16/2995 Kilka wieści z kraju (Dane o sytuacji w Polsce na podstawie listu W. Sieroszewskiego) 1933 0
2/100/0/5.16/2996 Memoriał Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie zwinięcia Katedry Historii Kultury kierowanej przez prof. Stanisława Kota 1933 0
2/100/0/5.16/2997 Wacław Bitner "Chrystus czy Cezar?" (Mowa wygłoszona na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej Sejmu) 1934 0
2/100/0/5.16/2998 Odezwa "Do Krakowskich Pracowników Miejskich" 1935 0
2/100/0/5.16/2999 Odpis artykułu "Gazety Warszawskiej" nr 137, 14 V 1935 r. o powstaniu nowej sytuacji w Polsce po śmierci J. Piłsudskiego 1935 0
2/100/0/5.16/3000 Ordynacja wyborów do Sejmu i Senatu: projekty, uwagi prof. W. Komarnickiego i poprawki 1935 0
2/100/0/5.16/3001 Biuro Prasowe "Ludu Polskiego" Okólnik Nr 3 (dotyczący działalności rządu M. Kościałkowskiego) 1935 0
2/100/0/5.16/3002 Sytuacja wewnętrzna w Polsce Referat nie podpisany o roli stronnictw politycznych, sytuacji gospodarczej i politycznej, roli Frontu Morges 1936 0
2/100/0/5.16/3003 Rota Ślubowania akademickiego 1936 0
2/100/0/5.16/3004 Informacje. Dotyczące sytuacji po zjeździe w Morges, sprawy ustąpienia J. Mościckiego, roli Sejmu, walki z KPP i narodowcami 1936 0
2/100/0/5.16/3005 Artykuł Adama Romera o sytuacji wewnętrznej "Przegląd Katolicki", 26 IX 1937 r.; Artykuł Hermana Liebermana o strajku chłopskim "Le Populaire", no. 5346, 4 X 1937 r., s.1-2 1937 0
2/100/0/5.16/3006 Wewnętrzne położenie Polski (Sprawozdanie dotyczące walki o władzę między I. Mościckim, a E. Śmigłym-Rydzem, sprawy zawieszenia Z.N.P. i roli O.Z.N.) 1937 0
2/100/0/5.16/3007 Komunikaty informacyjne Nr 12,14,17,22,23 1937-1939 0
2/100/0/5.16/3008 "Bulletin de la Pologne" (Opracowany przez Agence Internationale d'Informations, Paris. Dotyczy sytuacji wewnętrznej w Polsce: artykuł S. Strakacza o sprawie umorzenia śledztwa wobec S. L.) 1938 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 25 wpisów.