Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja wewnętrzna: mniejszości narodowe [sygn. 3033-3038]

Sygnatura
2/100/0/5.18
Daty skrajne
1921 - 1932
Liczba serii
1
Liczba skanów
0