Sytuacja wewnętrzna i zagraniczna Polski w okresie 1921-IX 1939: sytuacja Polski na arenie międzynarodowej (w układzie alfabet. wg państw) [sygn. 3046-3066]

Sygnatura
2/100/0/5.21
Daty skrajne
1923 - 1933
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.21/3046 Delegacja na Konferencję Ambasadorów w Paryżu; lista członków 1923 0
2/100/0/5.21/3047 Notatka o wymianie not między Polską, a ZSRR na temat Galicji Wschodniej 1924 0
2/100/0/5.21/3048 Stanisław Slawski - "Poland's Access to the Sea and the Claims of East Prussia, London 1925 (broszura) 1925 0
2/100/0/5.21/3049 "Poland, Germany and the Sea" by Diplomat, London 1925; Odbitka z "The English Review", Sep. 1925, 2 mapy 1925 0
2/100/0/5.21/3050 Mniejszość polska na Litwie Kowieńskiej. Sprawozdania dotyczące działalności towarzystw polskich, rokowań polsko-litewskich, gospodarki litewskiej; fotografia 1925 0
2/100/0/5.21/3051 Biuletyn Kowieński "Wilbi" (5 egz.) 1925-1926 0
2/100/0/5.21/3052 Przemówienie premiera A. Skrzyńskiego w Sejmie w sprawie ratyfikacji traktatów lokarneńskich 1926 0
2/100/0/5.21/3053 "Dantzig and the Europe of To-morrow" by Professor W. Caldwell, D. Sc.; Załączniki: wycinek prasowy z recenzją o pracy prof. W. Caldwella (broszura), na okładce dedykacja autora dla I. i H. Paderewskich 1926 0
2/100/0/5.21/3054 Alfred Siebeneichen: "Polen und der Hafen von Danzig", Danzig 1926; "Das Wirtschaftsleben der Freien Stadt Danzig", 1929 (broszury) 1926-1929 0
2/100/0/5.21/3055 Notatka… w sprawie ekspertów (prawdopodobnie S. Arcka, dotyczy możliwości uzyskania pożyczki; sprowadzenia ekspertów do Polski z zagranicy) 1926 0
2/100/0/5.21/3056 Resurekcja Ducha (Memoriał S. Hulanickiego o stosunkach międzynarodowych: pozycji Polski z przeszłości i chwili współczesnej) 1926 0
2/100/0/5.21/3057 "Polands Place in Europe" by J. M. (broszura) 1927 0
2/100/0/5.21/3058 "Krótki Przegląd Przebiegu Rokowań Handlowych Polsko-Niemieckich" 1927 0
2/100/0/5.21/3059 The "Polish Corridor" and Peace by Adam Tomas (Broszura, wydana w Warszawie przy współpracy "Institute for International Studies") 1930 0
2/100/0/5.21/3060 Prasa amerykańska o stosunku Niemiec do sprawy rozbrojenia Polski oraz stanowiska Hitlera wobec polskiego Pomorza. Wiadomości i komentarze 1931-1932 0
2/100/0/5.21/3061 15-e Anniversaire de l'organisation de l'armée polonaise en France (Deklaracja F. Kozłowskiego w "Pielgrzymie", Pelplin) 1932 0
2/100/0/5.21/3062 Notatka dla posła R.P. w Belgii T. Jackowskiego, dotycząca stosunków polsko-niemieckich i sprawy poparcia przez państwa sojusznicze interesów Polski 1932-1933 0
2/100/0/5.21/3063 Polskie prawa do Górnego Śląska (Odpis artykułu z "Berliner Börsen Zeitung", nr 234, 1932 1932 0
2/100/0/5.21/3064 Porty Polaków: Gdańsk i Gdynia (Dodatek do "Dziesięcioro o Pomorzu", III wyd., 1933) 1933 0
2/100/0/5.21/3065 W obronie Pomorza (Notatka o odgłosach w prasie europejskiej na apel Rady Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism) b.d. 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 21 wpisów.