Posiadłości ziemskie [sygn. 3228-3255]

Sygnatura
2/100/0/6.3
Daty skrajne
1893 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/6.3/3228 Oferty kupna posiadłości ziemskiej na ziemiach polskich lub na Ukrainie i Białorusi. Opisy posiadłości, plany, korespondencja. Cz.1; patrz t.3712 - listy A. Śniechurskiego 1903-1931 0
2/100/0/6.3/3229 Oferty kupna posiadłości ziemskiej na ziemiach polskich lub na Ukrainie i Białorusi. Opisy posiadłości, plany, korespondencja. Cz.2; patrz t.3712 - listy A. Śniechurskiego 1897-1931 0
2/100/0/6.3/3230 Oferty kupna posiadłości ziemskiej na ziemiach polskich lub na Ukrainie i Białorusi. Opisy posiadłości, plany, korespondencja. Cz.3; patrz t.3712 - listy A. Śniechurskiego 1893-1938 0
2/100/0/6.3/3231 Kupno posiadłości w Polsce. Umowy (projekty, opisy), korespondencja 1893-1920 0
2/100/0/6.3/3232 Posiadłości w Kąśnej. Plany, inwentarze, rachunki, umowy, korespondencja, 5 fotografii 1897-1906 0
2/100/0/6.3/3233 Sprawy majątkowe w Polsce. Korespondencja T. Jentysa pełnomocnika I. J. Paderewskiego, umowy, zestawienia i sprawozdania, pokwitowania; patrz t.3417 1898-1938 0
2/100/0/6.3/3234 Posiadłości w Polsce. Korespondencja 1902-1928 0
2/100/0/6.3/3235 Stan posiadłości w Warszawie. Plan , zestawienia, wyciągi z księgi kasowej, wycinki prasowe; patrz t.3233,3177-3178,3184 1898-1939 0
2/100/0/6.3/3236 Oferty kupna posiadłości ziemskiej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Plany i opisy, korespondencja; patrz t.3425 1900-1928 0
2/100/0/6.3/3237 Kupno i wydzierżawienie posiadłości ziemskich w Stanach Zjednoczonych. Umowy, korespondencja 1910-1918 0
2/100/0/6.3/3238 Stan hipoteki posiadłości w Stanach Zjednoczonych. Umowy (odpisy), korespondencja; patrz t.3237,3341-3342 1917-1926 0
2/100/0/6.3/3239 Stan posiadłości w Paso Robles. Sprawy zaciągnięcia pożyczek. Korespondencja z E. de Szymańskim agentem do spraw finansowych; 7 planszowych fotografii (4 małe) 1921-1933 0
2/100/0/6.3/3240 Stan posiadłości w Paso Robles. Plany i szkice, fotografie, opisy, sprawozdania i zestawienia, korespondencja, wycinki prasowe; patrz t.3242 1916-1926 0
2/100/0/6.3/3241 Stan posiadłości w Paso Robles. Fotografie, sprawozdania i zestawienia, korespondencja; patrz t.3242 1926-1939 0
2/100/0/6.3/3242 Stan posiadłości w Paso Robles. Korespondencja J. Gnieciaka, pracownika na farmie; patrz t.3240,3241,2358,4304 1922-1940 0
2/100/0/6.3/3243 Rachunki i kwity dotyczące utrzymania Paso Robles 1921-1930 0
2/100/0/6.3/3244 Badania i eksploatacja złóż ropy naftowej na terenach należących do I. J. Paderewskiego w Santa Maria Country (California). Mapy i plany, umowy i korespondencja 1910-1940 0
2/100/0/6.3/3245 Sprawa sprzedaży i wydzierżawienia posiadłości w Stanach Zjednoczonych. Umowy, korespondencja, wycinki prasowe 1917-1939 0
2/100/0/6.3/3246 Oferty kupna posiadłości ziemskiej w Brazylii, Meksyku i Panamie. Plany, opisy, korespondencja; 3 mapy 1908-1922 0
2/100/0/6.3/3247 Posiadłość w Brazylii. Umowa, zestawienia, korespondencja; patrz. t.485-488 1911-1939 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 28 wpisów.