Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: organizacji, instytucji i wydawnictw zagranicznych [sygn. 4341-4356]

Sygnatura
2/100/0/14.12
Daty skrajne
1930 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.12/4341 Abeille (L'Hebdomadaire du Pays Romand); L.1 1940 0
2/100/0/14.12/4342 Aide Suisse à la Finlande; Załączniki: a) apel "Aux amis de la Finlande!" z dn. 15 IV 1940 r. (druk); b) "Aidez les Finlandais! Appel a tous les amis de la Finlande!" (druk); c) przekaz pocztowy "Aide Suisse a la Finlande" 1940 0
2/100/0/14.12/4343 Aide de la France dans le Monde; Załączniki: prospekt; L.5 (odpowiedź) 1938-1940 0
2/100/0/14.12/4344 Amis de la Pologne; L.1; List podpisała Rosa Bailly 1935 0
2/100/0/14.12/4345 Argus International de la Presse S.A. (Genève); Załączniki: a) wycinek z " Le Peuple" (Paris) z dn. 21 X 1937 r. pt. "La greve des paysans en Pologne"; b) wycinek z "Germania " (Berlin) p. z dn. 19 X 1937 r. pt. "Polonische Thesen"; L.2 1937 0
2/100/0/14.12/4346 Association France-Pologne; Załączniki: zaproszenie na nabożeństwo żałobne za Kazimierza Przerwę-Tetmajera i Jana Lorentowicza (2 egz., j. pol. i j. fr.); L.1 1940 0
2/100/0/14.12/4347 Banque Commerciale Hongroise de Pest; L.2 1940 0
2/100/0/14.12/4348 Comite Français pour la Protection des Intellectueles Juifs Persecutes; L.1 1933 0
2/100/0/14.12/4349 Comite International d'Aide et Secours à la Croix-Rouge Polonaise; Załączniki: wyjątek z oświadczenia I. J. Paderewskiego do żołnierzy polskich oraz zezwolenie dla Polskiego Radia; L.2 (odpowiedź) 1940 0
2/100/0/14.12/4350 Editions St-Georges; Załączniki: a) kopie listów do J. Ciechanowskiego i Danysza; b) pocztówki (3 egz.); L.4 (odpowiedź - rękopis) 1939-1940 0
2/100/0/14.12/4351 Grand Maréchal de la Cour; Dotyczy audiencji I. Paderewskiego u króla Leopolda III; L.1 1937 0
2/100/0/14.12/4352 Havas; L.1 1939 0
2/100/0/14.12/4353 League of Nations Association, Massachusetts Branch; L.1 1930 0
2/100/0/14.12/4354 Municipalité de Vevey; L.1 1936 0
2/100/0/14.12/4355 Presse Diffusion (Lausanne); Załączniki: 3 fotografie: a) I. Paderewskiego udzielającego wywiadu dla "Radio Suisse-Romande" (2 zdjęcia); b) S. Strakacza 1940 0
2/100/0/14.12/4356 Union Interalliee; L.1 1933 0