Samodzielne Stanowisko do Spraw Wojskowych

Sygnatura
65/440/0/5
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/440/0/5.1/273 Wykazy obsady personalnej i stanowisk służbowych Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim 1946-1946 0
65/440/0/5.1/274 Wykazy stanowisk etatowych w Okręgu Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim 1946-1946 0
65/440/0/5.1/275 Wykaz stanowisk etatowych w Szczecińskim Okręgu Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim 1946-1946 0
65/440/0/5.1/276 Wykazy stanowisk etatowych w Rejonach Lasów Państwowych 1951-1951 0
65/440/0/5.2/277 Ewidencja lasów państwowych będących pod zarządem ministerstw 1948-1949 0
65/440/0/5.2/278 Wykaz nadleśnictw podległych Szczecińskiemu Okręgowi Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim 1951-1951 0
65/440/0/5.2/279 Opis taksacyjny nadleśnictwa Lipy 1949-1949 0
65/440/0/5.2/280 Opis taksacyjny nadleśnictwa Namyślin 1949-1949 0
65/440/0/5.3/281 Wzory pieczęci 1949-1950 0
65/440/0/5.4/282 Protokół konferencji odbytej dnia 11 maja 1948 r.w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeńśtwa Publicznego w Szczecinie w sprawie zabezpieczenia lasów przed pożarami 1948-1948 0
65/440/0/5.4/283 Protokół inspekcji kancelarii tajnej Rejonu Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim w 1950 r. 1950-1950 0
65/440/0/5.5/284 Korespondencja dotycząca rozmieszczenia bunkrów na terenie nadleśnictw 1946-1947 0
65/440/0/5.5/285 Korespondencja dotycząca rozmieszczenia obiektów przeciwlotniczych na terenie nadleśnictw 1948-1948 0
65/440/0/5.5/286 Korespondencja dotycząca rozmieszczenia obiektów podziemnych i schronów na terenie nadleśnictw 1950-1950 0
65/440/0/5.5/287 Korespondencja dotycząca terenów zaminowanych w nadleśnictwach 1948-1948 0
65/440/0/5.5/288 Korespondencja dotycząca współpracy z Wojskiem Polskim 1947-1949 0
65/440/0/5.5/289 Korespondencja dotycząca kontaktów z Wojskiem Polskim i Północną Grupą Wojsk Armii Radzieckiej 1948-1951 0
65/440/0/5.5/290 Materiały dotyczące kłusownictwa i szkód na terenach leśnych spowodowanych przez żołnierzy Armii Radzieckiej 1957-1962 0
65/440/0/5.5/291 Materiały dotyczące pozyskania surowca dla celów specjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej 1950-1950 0
65/440/0/5.5/292 Materiały dotyczące eksploatacji lasów na terenach wojskowych 1950-1951 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 27 wpisów.