Organizacja przedsiębiorstwa

Sygnatura
65/440/0/1.1
Daty skrajne
1950 - 1989
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/440/0/1.1/1 Materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa (zarządzenia, regulaminy, schematy organizacyjne) 1950-1953 0
65/440/0/1.1/2 Materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa (zarządzenia, regulaminy organizacyjne, wyciągi z rejestru przedsiębiorstw państwowych) 1956-1959 0
65/440/0/1.1/3 Materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa (zarządzenia, wytyczne, instrukcje) 1961-1963 0
65/440/0/1.1/4 Materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa (zarządzenia, regulaminy organizacyjne) 1966-1974 0
65/440/0/1.1/1647 Odpisy z rejestru przedsiębiorstw państwowych 1953-1975 0
65/440/0/1.1/1653 Organizacja pracy, zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych 1964-1965 0
65/440/0/1.1/1656 Organizacja pracy, zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych 1966-1967 0
65/440/0/1.1/1657 Organizacja pracy, zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych 1967-1968 0
65/440/0/1.1/1664 Zarządzenia i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1971-1971 0
65/440/0/1.1/1678 Organizacja Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych 1972-1973 0
65/440/0/1.1/1686 Regulaminy pracy Nadleśnictw 1975-1975 0
65/440/0/1.1/1707 Protokół przejęcia agend służbowych Zespołu Składnic Lasów Państwowych Drezdenko przez Zespół Składnic Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim 1978-1978 0
65/440/0/1.1/1945 Wzory druków i formularzy stosowanych w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych 1966-1966 0
65/440/0/1.1/2635 Ewidencja pieczęci i cechówek 1978-1980 0
65/440/0/1.1/2636 Ewidencja pieczęci i cechówek 1981-1987 0
65/440/0/1.1/2654 Przepisy i zarządzenia ogólne 1982-1983 0
65/440/0/1.1/2655 Przepisy i zarządzenia ogólne 1984-1984 0
65/440/0/1.1/2656 Przepisy i zarządzenia ogólne 1985-1985 0
65/440/0/1.1/2657 Przepisy i zarządzenia ogólne 1986-1986 0
65/440/0/1.1/2658 Przepisy i zarządzenia ogólne 1987-1987 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 22 wpisów.