Protokoły narad gospodarczych, roboczych, produkcyjnych

Sygnatura
65/440/0/1.7
Daty skrajne
1951 - 1989
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/440/0/1.7/19 Protokoły narad gospodarczych odbytych w Szczecińskim Okręgu Lasów Państwowych 1951-1951 0
65/440/0/1.7/20 Protokoły i sprawozdania z narad roboczych techników normowania pracy przy Szczecińskim Okręgu Lasów Państwowych 1953-1954 0
65/440/0/1.7/21 Protokoły narad koordynacyjnych odbytych w Szczecińskim Okręgu Lasów Państwowych i Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinie 1956-1956 0
65/440/0/1.7/22 Protokoły narad koordynacyjnych odbytych w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecine 1959-1960 0
65/440/0/1.7/23 Protokoły narad Kolegium przy Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinie 1957-1957 0
65/440/0/1.7/24 Protokoły posiedzeń Komisji Współzawodnictwa Pracy 1954-1957 0
65/440/0/1.7/25 Protokoły posiedzeń Komisji Oceny Wyników Współzawodnictwa 1962-1965 0
65/440/0/1.7/26 Protokoły narad gospodarczych odbytych w rejonach lasów państwowych 1951-1951 0
65/440/0/1.7/27 Protokół narady roboczej odbytej dnia 07.09.1952 r. w Rejonie Lasów Państwowych w Szczecinie 1952-1952 0
65/440/0/1.7/28 Protokoły narad gospodarczych odbytych w rejonach lasów państwowych 1954-1954 0
65/440/0/1.7/29 Protokoły narad gospodarczych i roboczych odbytych w rejonach lasów państwowych 1956-1957 0
65/440/0/1.7/30 Protokół narady odbytej dnia 15 lutego 1956 r. w Wolińskim Rejonie Lasów Państwowych w sprawie opracowania planu rozwoju leśnictwa na lata 1956-1960 1956-1956 0
65/440/0/1.7/31 Protokoły sesji leśniczych i narad roboczych odbytych w nadleśnictwach 1954-1954 0
65/440/0/1.7/32 Protokoły narad produkcyjnych odbytych w nadleśnictwach 1956-1956 0
65/440/0/1.7/2552 Narady pracownicze 1985-1985 0
65/440/0/1.7/2553 Narady pracownicze 1986-1986 0
65/440/0/1.7/2554 Narady pracownicze 1987-1987 0
65/440/0/1.7/2555 Narady pracownicze 1988-1988 0
65/440/0/1.7/2556 Narady pracownicze 1989-1989 0