Współpraca z Wojskiem Polskim

Sygnatura
65/440/0/5.5
Daty skrajne
1946 - 1965
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/440/0/5.5/284 Korespondencja dotycząca rozmieszczenia bunkrów na terenie nadleśnictw 1946-1947 0
65/440/0/5.5/285 Korespondencja dotycząca rozmieszczenia obiektów przeciwlotniczych na terenie nadleśnictw 1948-1948 0
65/440/0/5.5/286 Korespondencja dotycząca rozmieszczenia obiektów podziemnych i schronów na terenie nadleśnictw 1950-1950 0
65/440/0/5.5/287 Korespondencja dotycząca terenów zaminowanych w nadleśnictwach 1948-1948 0
65/440/0/5.5/288 Korespondencja dotycząca współpracy z Wojskiem Polskim 1947-1949 0
65/440/0/5.5/289 Korespondencja dotycząca kontaktów z Wojskiem Polskim i Północną Grupą Wojsk Armii Radzieckiej 1948-1951 0
65/440/0/5.5/290 Materiały dotyczące kłusownictwa i szkód na terenach leśnych spowodowanych przez żołnierzy Armii Radzieckiej 1957-1962 0
65/440/0/5.5/291 Materiały dotyczące pozyskania surowca dla celów specjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej 1950-1950 0
65/440/0/5.5/292 Materiały dotyczące eksploatacji lasów na terenach wojskowych 1950-1951 0
65/440/0/5.5/293 Materiały dotyczące przekazania Ministerstwu Obrony Narodowej nieruchomości w Kamieniu Pomorskim 1951-1951 0
65/440/0/5.5/294 Materiały dotyczące wyrębu drzewostanów w pasie nadgranicznym 1947-1950 0
65/440/0/5.5/295 Materiały dotyczace wykluczenia rębni zupełnych w nadleśnictwach 1950-1950 0
65/440/0/5.5/2025 Przejęcie i zagospodarowanie obiektów po byłej montowni pocisków w Międzyzdrojach 1957-1965 0